Lead

Sitomo Lead auttaa vahvistamaan organisaation psykologisesti turvallista kulttuuria ja luo uusia tekemisen tapoja sekä rohkeaa, kannustavaa johtajuutta.

Guide

Sitomo Guide on palvelu, jossa tiimit sekä yksilöt saavat valmennuksellisin ja työnohjauksellisin menetelmin apua sekä tukea keskusteluun työstä ja sen tekemisestä.

BNL™

Brave New Leader™ on valmennusohjelma, jossa luodaan edellytykset onnistua ihmislähtöisessä sekä turvaa luovassa johtajuudessa, joka on pohja innovaatioille sekä uudistumiselle. 

Luomme rohkeita organisaatioita

Kaikki alkaa rohkeudesta. Sitomo on kumppani, kun haluatte uudistaa johtajuutta ja tarvitsette apua muutoksen toteuttamiseen arjessa. Fasilitoimme kehitystä ja olemme kumppani kulttuurin muutosmatkalla. Mittaamme organisaation psykologisen turvallisuuden tilan ja tuemme hyvinvoinnin kehittämistä. Autamme tekemään muutoksesta totta.

Intohimomme on saada ihmiset näkemään, kuinka paljon tuottavuuteen vaikuttaa se, miten hyvin ihmiset pelaavat yhteen. Johtajuudelta yhteispelin rakentaminen edellyttää kykyä avautua aidolle yhteydelle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Vasta kun ymmärrät itseäsi, voit johtaa tuloksellisesti muita.

Uusi aika on täällä! Uskallatko ottaa sen vastaan?

”Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään yhdessä. Ihmisissä, ajattelussa, vuorovaikutuksessa.”

“Konsulttien ja valmentajienkin pitää ravistella omia ajatuksia ja taitoja. Meidän kriittinen porukkamme arvosti Sitomon valmennuspäivän konkreettista otetta asioihin – ja kaiken lisäksi oli vielä hauskaakin”

– Sanna Kulmala, Head of Kana, Ellun Kanat

Autamme rakentamaan muutoskykyisiä organisaatiota, jotka kestävät maailman myrskyissä.

Blogistamme