Työilmapiiri & yhteistyötaidot

Yhteistyötaito-valmennuksessa tiimit sekä yksilöt saavat apua ja tukea konfliktoituneisiin tilanteisiin tiimeissä tai organisaatioissa.

Mitä Yhteistyötaito-valmennus on:

 • Apua ja tukea konfliktoituneisiin tilanteisiin tiimeissä, organisaatioissa tai johtoryhmissä
 • Turvan synnyttämistä, jotta dialogia voidaan käydä
 • Tiimin tai yhteisön pelisääntöjen rakentamista
 • Vuorovaikutuksen selkeytymistä

Yhteistyötaito-valmennus tukee organisaatioita:

 • Hankalien tilanteiden juurisyiden ymmärrettäväksi tekemisessä.
 • Tilanteissa, joissa koetaan olevan umpikujassa.
 • Muutosjohtamisessa.
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
 • Ristiriitojen selvittämisessä.

Mitä valmennettavat saavat:

 • Psykologinen turvallisuus tiimeissä lisääntyy.
 • Työhyvinvointi vahvistuvat.
 • Keinoja ja toivoa vaikean tilanteen hallintaan sekä käsittelyyn.
 • Vuorovaikutus kehittyy.

Yhteistyötaito-valmennus käytännössä:

Yhteistyötaito-valmennus on tiimin, johtoryhmän tai työyhteisön konfliktoituneisiin tilanteisiin kehitetty palvelu, jossa kokenut Sitomon valmentaja fasilitoi ryhmän keskustelua ja auttaa ratkaisemaan hankalia tilanteita. Yhteistyötaito-valmennuksen avulla hankalaksi koettuihin tilanteisiin saadaan uusia näkökulmia ja keinoja sekä tavoitellaan tilaa, jossa keskusteluyhteys ja psykologinen turvallisuus ovat läsnä.

Yhteistyötaito-valmennusta voidaan käyttää tiimien, työyhteisön ja johtoryhmien kehittämisen tukena sekä yhteisten pelisääntöjen muodostamisen työkaluna. Yhteistyötaito-valmennus sopii kaikkiin tiimeihin toimialasta tai koosta riippumatta.

Mihin eri tilanteisiin yhteistyötaito-valmennus sopii:

 • Konfliktitilanteiden käsittelyyn
 • Selvittämään tiimin tai työyhteisön henkilöiden välisiä ristiriitoja
 • Kun keskusteluyhteys on heikentynyt tai sitä ei ole
 • Kun tiimissä ei pidetä sovituista asioista kiinni tai ei mennä yhdessä kohti asetettuja tavoitteita
 • Muutosjohtamisen tueksi

Mitä yhteistyöstä on odotettavissa?

 • Psykologinen turvallisuus tiimeissä tai yhteisössä vahvistuu.
 • Keskusteluyhteys palautuu.
 • Päätöksenteko sekä toiminta kehittyy rohkeammaksi ja läpinäkyvämmäksi.
 • Avoimuus yhteisössä ja ihmisten välillä lisääntyy.
 • Työyhteisö kokee vahvistunutta yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pelisäännöt ovat selkeät.
 • Työn tekeminen helpottuu.

Tavoite

Tavoitteena on etsiä yhdessä työkaluja sujuvamman työn tueksi, yhteistyön vahvistamiseksi sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkoitus

Tarkoitettu yhteisöille ja tiimeille, jotka tarvitsevat apua hankalan tilanteen selvittämiseksi ja jossa tiimin ilmapiiri on konfliktoitunut sekä keskusteluyhteys on heikentynyt tai kadonnut.

Toteutus

Yhteistyötaito-valmennus aloitetaan tiimin jäsenten yksilöhaastatteluilla. Haastatteluista koostetaan analyysi, jonka pohjalta valmentajat suunnittelevat yhteistyön jatkon, joka tavallisimmin koostuu 3-5 valmennettavien yhteisestä työpajasta. Työskentely sisältää tarvittavan tuen johdolle ja/tai esihenkilöille.

Tausta

Yhteistyötaito-valmentajat ovat kokeneita työelämän kehittäjiä, jotka omaavat laaja-alaisen osaamisen yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden toiminnasta sekä johtajuudesta.

Miten liikkeelle?

Varaa aika puolen tunnin tapaamiseen, jossa käydään läpi organisaationne tilanne. Tapaamisessa käydyn keskustelun pohjalta arvioimme tilanteen ja laadimme jatkosuunnitelman.

Haluatko sparrailla kanssamme? Varaa maksuton 30 min. aika!

Kiinnostuitko? Varaa 30 minuutin aika maksuttomaan sparrailuun ja käydään läpi tilannetta organisaatiossanne:

Tutustu Sitomon Yhteistyötaito-valmentajiin