Työilmapiiri & yhteistyötaidot

Sitomo CoUp-palvelusta tiimit sekä yksilöt saavat apua ja tukea konfliktoituneisiin tilanteisiin tiimeissä tai organisaatioissa.

Mitä Sitomo CoUp on:

 • Apua hankaliin sekä jo konfliktoituneisiin tilanteisiin tiimeissä, organisaatioissa tai johtoryhmissä.
 • Turvan synnyttämistä, jotta dialogia voidaan käydä.
 • Tiimin tai yhteisön pelisääntöjen rakentamista.
 • Vuorovaikutuksen kehittymistä.

Sitomo CoUp tukee organisaatioita:

 • Hankalien tilanteiden juurisyiden ymmärrettäväksi tekemisessä.
 • Muutosjohtamisessa.
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämisessä.
 • Ristiriitojen selvittämisessä.
 • Tilanteissa, joissa koetaan olevan umpikujassa.

Mitä valmennettavat saavat:

 • Psykologinen turvallisuus tiimeissä lisääntyy.
 • Työhyvinvointi vahvistuu.
 • Keinoja ja toivoa vaikean tilanteen hallintaan sekä käsittelyyn.
 • Vuorovaikutus vahvistuu.
 • Esihenkilötyö selkiytyy.

Sitomo CoUp käytännössä:

Sitomo CoUp on tiimin, johtoryhmän tai työyhteisön hankaliin tilanteisiin kehitetty palvelu, jossa kokenut Sitomon valmentaja fasilitoi ryhmän keskustelua ja auttaa ratkaisemaan haastavia tilanteita. CoUpin avulla vaikeaksi koettuihin tilanteisiin saadaan uusia näkökulmia ja keinoja sekä tavoitellaan tilaa, jossa keskusteluyhteys ja psykologinen turvallisuus ovat läsnä.

CoUpia voidaan käyttää tiimien, työyhteisön ja johtoryhmien kehittämisen tukena sekä yhteisten pelisääntöjen muodostamisen työkaluna. CoUp sopii kaikkiin tiimeihin toimialasta tai koosta riippumatta.

Mihin eri tilanteisiin Sitomo CoUp sopii:

 • Konfliktitilanteiden käsittelyyn
 • Selvittämään tiimin tai työyhteisön henkilöiden välisiä ristiriitoja
 • Kun keskusteluyhteys on heikentynyt tai sitä ei ole
 • Kun tiimissä ei pidetä sovituista asioista kiinni tai ei mennä yhdessä kohti asetettuja tavoitteita
 • Muutosjohtamisen tueksi

Mitä yhteistyöstä on odotettavissa?

 • Psykologinen turvallisuus tiimeissä tai yhteisössä vahvistuu.
 • Keskusteluyhteys palautuu.
 • Päätöksenteko sekä toiminta kehittyy rohkeammaksi ja läpinäkyvämmäksi.
 • Avoimuus yhteisössä ja ihmisten välillä lisääntyy.
 • Työyhteisö kokee vahvistunutta yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pelisäännöt ovat selkeät.
 • Työn tekeminen helpottuu.

Tavoite

Tavoitteena on etsiä yhdessä työkaluja sujuvamman työn tueksi, yhteistyön vahvistamiseksi sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkoitus

Tarkoitettu yhteisöille ja tiimeille, jotka tarvitsevat apua hankalan tilanteen selvittämiseksi ja jossa tiimin ilmapiiri on konfliktoitunut sekä keskusteluyhteys on heikentynyt tai kadonnut.

Toteutus

Sitomo CoUp™-yhteistyötaitovalmennus aloitetaan tiimin jäsenten yksilöhaastatteluilla. Haastatteluista koostetaan analyysi, jonka pohjalta valmentajat suunnittelevat yhteistyön jatkon, joka tavallisimmin koostuu 3-5 valmennettavien yhteisestä työpajasta. Työskentely sisältää tarvittavan tuen johdolle ja/tai esihenkilöille.

Tausta

CoUp-valmentajat ovat kokeneita työelämän kehittäjiä, jotka omaavat laaja-alaisen osaamisen yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden toiminnasta sekä johtajuudesta.

Miten liikkeelle?

Varaa aika puolen tunnin tapaamiseen, jossa käydään läpi organisaationne tilanne. Tapaamisessa käydyn keskustelun pohjalta arvioimme tilanteen ja laadimme jatkosuunnitelman. Tapaaminen on maksuton, eikä se sido sinua mihinkään.

Haluatko sparrailla kanssamme? Varaa maksuton 30 min. aika!

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*

Kiinnostuitko? Varaa 30 minuutin aika maksuttomaan sparrailuun ja käydään läpi tilannetta organisaatiossanne:

Tutustu Sitomon CoUp-valmentajiin