Brave New Leader™

 Rohkea ja oppimiskykyinen organisaatio edellyttää psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä. Sitä rakennetaan rohkealla johtajuudella, joka lähtee meistä jokaisesta. Psykologisen turvallisuuden varmistaminen on kova strateginen valinta, jolla varmistetaan yrityksen kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa.  Psykologinen turvallisuus ja sen johtaminen on pilkottavissa työyhteisön yhteisiksi ajattelu- ja toimintamalleiksi, jotka ovat opittavissa, mallinnettavissa ja mitattavissa.  

Moderni tulevaisuuteen katsova johtaja on kiinnostunut siitä, miten maailman muutokset haastavat johtajuutta. Hän haluaa ymmärtää tunteiden vaikutukset johtajuudelle sekä oppia lisää ihmisten johtamisesta muutoksessa.

Brave New Leader on kutsu rohkeuteen. Se on Learn the talk- matka itseen ja omaan johtajuuteen. Vasta sen jälkeen, kun ymmärtää kuka on itse, voi tuloksellisesti johtaa muita.  Uskalla vastata kutsuun, tee se nyt.

 

Brave New Leader™ on moderni ja ajankohtainen rohkeiden johtajien valmennusohjelma.   

Apunasi ovat nyt myös sertifioidut Dare to Lead™ fasilitaattorit. Lisäksi Sitomon valmentajilla on kokemusta NLP menetelmistä, ratkaisukeskeistä coaching- osaamista, EASI ja BELBIN lisenssit sekä ennen kaikkea omakohtaisesti elettyä elämää kasvuyriysten johdossa erilaisten liiketoiminnan haasteiden parissa.   

Brave New Leader™ -valmennusohjelmat

Koko organisaatiolle tai 1 hengelle

PÄIVÄ 1

Uteliaisuus – Rohkeat ja ketterät kulttuurit – miksi ne mullistavat bisneksen ja miten se tehdään?

Luovuus ja innovointi ovat bisneksen elinehtoja muuttuvassa maailmassa.

Tunteiden vaikutusten ymmärtäminen on rohkean johtajuuden keskiössä. 

Rohkea johtajuus luo psykologisesti turvallisen ilmapiirin.

Turvallinen yhteys ja tehokas yhteistyö mahdollistavat yhdessä oppimisen. 

”Voimamme vapautuu, kun uskallamme tulla nähdyksi kokonaisena ihmisenä, myös johtajuudessamme.”

PÄIVÄ 2

Sukellus – Rohkean johtajuuden syvin olemus – miten johdan ja miten pysyn rohkeudessa?

Johtaminen kulttuurissa, jossa epävarmuudessa lepääminen on elinehto – edellyttää johtajalta täysin uudenlaista itsensä likoon laittamista.

 Oman toiminnan ja ajattelun läpivalaiseminen on keskeinen rohkean johtajuuden taito. 

Arvot, rajat ja selkeät odotukset  mahdollistavat esimerkillä johtamisen ja halutun kulttuurin mallintamisen.

”Rohkea johtaja uskaltaa elää arvojen mukaisesti, myös kiperissä tilanteissa.”

PÄIVÄ 3

Varustelu – Kutsu ihmiset yhteyteen & työkalut – miten rohkeus tarttuu?

Onneksi luovan, ketterän, epävarmuudessa lepäävän ja rohkean kulttuurin elementit on mahdollista pilkkoa paloiksi, siten että niitä voidaan johtaa, opettaa sekä saattaa yhdessä käytäntöön.

Otat oman tarinan omaksesi, opit luottamuksen rakentamisesta, opettelet turvallisia palautetaitoja ja rakennat vahvan selkänojan johon nojata, kun kohtaat haasteita matkalla kohti rohkeampaa johtajuutta. 

”Luottamus on sitä, että antaa jonkin itselleen tärkeän asian toisen käsiin, vaikka ei voi olla varma lopputuloksesta.”

Mitä saat:

Valmennuksessa opitaan ”miksi – mitä – miten” rohkeus on – kulttuurin johtamisen ja oman johtajuuden kannalta. Valmennus itsessään käynnistää matkan – omien ja organisaation esteiden tunnistamisesta ja niiden taklaamisesta tieltä kohti rohkeampaa johtajuutta ja yhdessä tekemistä.

”Everyone is a leader”

Mitä täällä tapahtuu:

Valmennus koostuu itsenäisesti suoritettavasta orientaatiosta, Dare to Lead -kirjan lukemisesta sekä kolmesta valmennuspäivästä. 

Lähipäivissä kuljetaan Learn the talk- matka omaan johtajuuteen ja teemoihin ohjatusti. Valmennuksen jälkeen käsissäsi on kokemus ja tarina, sekä työkalupakki harjoituksineen ja käyttöohjeineen, jonka voit viedä mukanasi omaan organisaatioon. 

Miksi et voi jättää tulematta:

Tätä valmennusmatkaa et voi jättää väliin, koska maailma tarvitsee enemmän rohkeaa johtajuutta. Jokainen joka tämän kutsun kuulee voi tehdä jotain. Me emme voi olla se kaikki muutos mitä maailma tarvitsee, mutta maailma tarvitsee sen kaiken muutoksen mitä me voimme sille antaa.

Miksi tämä eikä mikään muu:

Valmennuksen työkalut ja teoriat pohjautuvat yli kahden vuosikymmenen aikana kiteytyneisiin johtajuusteorioihin ja malleihin, joita hyödyntämällä parannetaan maailmaa ja kehitetään johtamista. 

Sitomon valmentajilla on myös pitkä kokemus johtajuuden kehittämisessä ja he ovat mm. sertifioituja Dare to Lead™ –fasilitaattoreita. 

 Valmennuksen jälkeen:

 • Ymmärrät missä tarvitset lisää rohkeutta
 • Opit miten tunteet vaikuttavat tapaasi johtajaa
 • Tunnistat miten arvot ohjaavat tekojasi johtajana 
 • Saat työkaluja rohkean kulttuurin johtamiseksi 
 • Tartut rohkeasti vaikeisiin asioihin ja keskusteluihin, koska ymmärrät niiden arvon. Saat työkaluja, joilla onnistut.
 • Opit keskittymään johtamisessa enemmän esteiden poistamiseen ongelmallisen käyttäytymisen kitkemisen sijaan.
 • Arvotat ajankäytössäsi yhteyden synnyttämistä ja luottamuksen rakentamista. Saat konkreettisia keinoja niiden työstämiseksi.
 • Opit päästämään irti epäonnistumisista ja suuntaat katseen mahdollisuuksiin
 • Valitset useammin sen ”mitä täytyy” mukavuuden sijaan.
 • Viet arvojohtajuutta organisaatioosi.
 • Hölläät mahdollisesta täydellisyyden tavoittelusta.
 • Olet tutustunut paremmin itseesi johtajana ja tiedät millaiseksi johtajaksi haluat kasvaa.

Valmennuksesta saat luottamuksellisen ryhmän, jonka kanssa kehitystä jatketaan valmennuspäivien jälkeen.

Saat työkalupakin, johon palata uudelleen ja uudelleen arjessa kohdatessasi haastavia tilanteita.

”Kulttuurinmuutos vaatii henkilöstöltämme kokonaisvaltaista ajattelutavan muutosta siiloissa toimimisesta yhtenä ALSOna toimimiseen. Olemme voineet luottaa SITOMON valmennusapuun tällä kulttuurinmuutosmatkallamme.” 

 – Ilari Lipsonen, HR Business Partner, ALSO Finland Oy

 Sitomoa ovat viimeisen 10 vuoden aikana inspiroineet lukuisat sekä kansainväliset että kotimaiset ihmisosaajat . Heitä ovat mm: Brené Brown, Patric Lencioni, Roberto Gialdini, Kristin Neff, Nathalie Nahai,  Arto Pietikäinen, Petteri Kilpeläinen sekä Jari Sarasvuo.

Brave New Leader™ on kokoelma maailman sykähdyttävimpiä ja vankkaan tutkimukseen pohjautuvia, kokemuksellisia oppeja ihmisyydestä.

Ennen kaikkea kyseessä on kuitenkin uuteen aikaan päivitetty ja asiakkaidemme muuttuvien tarpeiden pohjalta rakennettu, vahvasti rohkeuden mallittamiseen perustuva uudenlainen oppimispolku. 

Brave New Leader™: koko organisaatiolle:

 3 peräkkäistä valmennuspäivää  + etävalmennustehtävä

 • Oman johtajuuden vaikuttava itsereflektio  
 • Pysähtyminen tunnetaitoisen johtajuuden äärelle   
 • Työkalut valmennukset osaamisen siirtämiseksi muulle organisaatiolle.
 • Palaverit tilaajan kanssa
 • Valmennus asiakkaan osoittamissa tiloissa

 Investointi: räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan (ryhmä max. 20 hlöä) 

Pyydä tarjous: riikka.seppala@sitomo.fi / 050 371 2000

 

Brave New Leader™: ryhmävalmennukset 2019-2020

 3 peräkkäistä valmennuspäivää + etävalmennustehtävä

 • Pysähtyminen tunnetaitoisen johtajuuden äärelle   
 • Työkalut valmennukset osaamisen siirtämiseksi muulle organisaatiolle.
 • Oman johtajuuden vaikuttava itsereflektio 
 • Sis. tarjoilut (aamiainen, lounas & kahvit)
 • Suomen valmennukset (Helsinki, Oulu, Tampere, Vaasa) suomeksi. Tallinna englanniksi.
 • Valmennus Sitomon tarjoamissa tiloissa
 • Ryhmän max. koko 15 henkeä. Paikat menevät nopeasti, varaa pian!
 • Investointi: 3 500 €. Hintoihin lisätään ALV 24 %.

Ilmoittautuminen: katso alta paikkakunnat, päivämäärät ja ilmoittaudu mukaan ryhmävalmennukseen.

 

Ilmoittaudu ryhmävalmennukseen

(Helsinki, Oulu, Tallinna, Tampere, Tukholma, Vaasa)

Tilaa Brave New Leader™ valmennus organisaatioosi, jätä yhteystietosi ja otamme yhteyttä!