Brave New Leader™

Rohkea organisaatio edellyttää psykologisen turvallisuuden ilmapiiriä, jonka kehittäminen on kova strateginen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistava valinta. 

Brave New Leader™ on valmennusohjelma, jossa luodaan edellytykset onnistua ihmislähtöisessä sekä turvaa luovassa johtajuudessa, joka on pohja innovaatioille sekä uudistumiselle. Valmennus sopii organisaatiolle ja ihmisille, joiden tavoitteena on uudistua, kehittää kulttuuria, parantaa yhteistyötä, mahdollistaa oppimista sekä lisätä voimavaroja työyhteisössä. 

Tavoite

Valmennuksen tavoitteena on omaksua rohkean johtajuuden taidot, jolla luodaan psykologista turvallisuutta organisaatiossa.  

Tarkoitus

Valmennus vastaa kysymykseen, millaista johtajuutta tarvitaan monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa jatkuva kehittäminen ja innovointi ovat elinehtoja. 

Toteutus

Brave New Leader-valmennusta on saatavilla niin ryhmä- kuin yksilövalmennuksena. Voit tilata valmennuksen organisaatioosi, osallistua avoimeen ryhmävalmennukseen tai vahvistaa rohkean johtajuuden taitoja yksilövalmennuksessa. 

Brave New Leader-valmennuksen standardoidun valmennusmetodin avulla varmistetaan valmennuksen vaikuttavuus. 

Tausta

Työskentely pohjautuu useiden tutkijoiden, kuten Brene Brownin, Amy Edmondsonin sekä Timothy Clarkin teorioihin, työkaluihin sekä metodeihin. Yli 2000 ihmistä on osallistunut Brave New Leader-valmennukseen.

Psykologisesti turvallinen organisaatio edellyttää johtajuudelta ihmislähtöistä ja johtajan itsetuntemuksesta kumpuavaa rohkeutta, jolla organisaatio onnistuu jatkuvasti muuttuvassa ja yhä monimuotoisemmassa maailmassa.

 • Brave New Leader™-valmennuksessa osallistuja ymmärtää, miten yhteyden ja turvallisuuden luominen on avain ketterään sekä innovatiiviseen työyhteisöön. 
 • Valmennus avaa esteet ja vastalääkkeet yhteyden luomiselle ja rohkeudelle. Valmennuksessa osallistuja saa apua ymmärtämään, miten pelko ja epävarmuus näkyvät organisaatiossa. 
 • Osallistuja rakentaa valmennuksessa vahvaa perustaa omalle toiminnalleen, jotta voi toimia rohkeasti omassa tiimissään ja esimerkkinä toisille. 

”Kulttuurinmuutos vaatii henkilöstöltämme kokonaisvaltaista ajattelutavan muutosta siiloissa toimimisesta yhtenä ALSOna toimimiseen. Olemme voineet luottaa Sitomon valmennusapuun tällä kulttuurinmuutosmatkallamme.”

 – Ilari Lipsonen, HR Business Partner, ALSO Finland Oy

Mitä saat valmennuksesta?

Valmennuksessa osallistuja saa tukea ihmislähtöiseen johtajuuteen.

 • Konkretisoidaan, mitä rohkea johtajuus on mindset, skillset ja toolset tasolla. Valmennus on jokaiselle johtajalle oma matka, jonka aikana tunnistetaan johtajuuden esteitä ja taklataan ne yksi kerrallaan.
 • Saadaan ihmiset näkemään, miten paljon bisnekseen ja omaan johtajuuteen vaikuttaa se, miten uskalletaan sekä osataan luoda yhteys ja turvallinen ympäristö kasvulle.
 • Lisätään ymmärrystä itsestä, miten oma mieli ja tunteet toimivat, kun rakennamme sellaista kollektiivista yhteyttä sekä psykologista turvallisuutta, joka mahdollistaa tuottavuuden kasvun, muutosnopeuden,  joustavuuden ja ketteryyden.

Mitä valmennuksessa tapahtuu?

Valmennus koostuu itsenäisesti suoritettavasta ennakkotehtävästä, kirjallisuudesta sekä kolmesta intensiivisestä valmennuspäivästä. Lähipäivissä kuljetaan matka rohkeaan johtajuuteen sekä omaan itseen psykologisen turvallisuuden vahvistajana. Valmennus kirkastaa suhdetta omiin ajatuksiin ja asenteisiin, jotka vaikuttavat ihmiskeskeisen johtamisen taustalla ja tarjoavat tukea sekä käytännön menetelmiä rohkean organisaation kehittämiseksi.  

Miksi valita Brave New Leader-valmennus?

Valmennuksen työkalut ja teoriat pohjautuvat uusimpiin johtajuusteorioihin sekä malleihin, joita hyödyntämällä parannetaan työelämää, luodaan menestystä sekä kehitetään johtamista. Valmennus pureutuu ainutlaatuisella tavalla ihmisyyteen eri näkökulmista ja tukee osallistujien minätyötä sekä johtajuudessa kasvua itsereflektion kautta. 

Valmennuksen jälkeen

 • Uskallat johtaa kokonaisena ihmisenä arvolähtöisesti 
 • Osaat suhtautua realistisesti itsellesi antamiisi tavoitteisiin ja suuntaat katseen mahdollisuuksiin 
 • Opit ymmärtämään, miten tunteet vaikuttavat tapaasi johtajaa 
 • Saat työkaluja rohkean kulttuurin johtamiseksi  
 • Arvotat ajankäytössäsi yhteyden synnyttämistä ja tartut rohkeasti vaikeisiin asioihin sekä keskusteluihin 
 • Opit keskittymään johtamisessa esteiden poistamiseen ongelmallisen käyttäytymisen kitkemisen sijaan 

Brave New Leader™: koko organisaatiolle:

3 peräkkäistä valmennuspäivää  + etävalmennustehtävä

 • Oman johtajuuden itsereflektio, joka tukee ihmiskeiskein kulttuurin rakentamista ja valmentavan johtajuuden  soveltamista arjessa
 • Työkalut rohkean johtajuuden siirtämiseksi muulle organisaatiolle
 • Palaverit tilaajan kanssa
 • Valmennus asiakkaan osoittamissa tiloissa

Investointi: räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kysy myös etä- ja hybridimuotoja valmennuksen toteuttamiseksi. Mahdollisuus valmentaa myös englanniksi.

Pyydä tarjous: nina@sitomo.fi / 040 078 4227

Brave New Leader™: ryhmävalmennukset

3 valmennuspäivää + henkilökohtainen coaching-keskustelu

 • Oman johtajuuden itsereflektio, joka tukee ihmiskeskeisen kulttuurin rakentamista ja valmentaa johtajuuden taitojen soveltamista arjessa.
 • Ryhmän koko 8-12 henkeä. Paikat menevät nopeasti, varaa omasi pian!
 • Investointi: 2870 € + alv 24 % . Sis. aamiainen, lounas ja kahvit jokaisena valmennuspäivänä, materiaalit ja kirjallisuus sekä yhteinen illallinen. Osallistuja maksaa mahdolliset matka- ja majoitusmaksut.
 • Suhtaudu valmennukseen kuten lähtisit retriittiin tai ”minilomalle”. Pyri minimoimaan muut häiriötekijät kuten palaverit ja päivystykset.

Ilmoittautuminen: Seuraava kolmen päivän avoin ryhmävalmennus järjestetään keväällä 2024.  Ilmoittautuminen avataan loppusyksynä 2023.

Brave New Leader™: henkilökohtaiset valmennukset

Voit opiskella rohkean johtajuuden oppeja myös henkilökohtaisessa valmennusohjelmassa, joka koostuu yhdestä intensiivisestä valmennuspäivästä sekä kolmesta vahvistavasta coaching-sessiosta.

Työskentely pohjautuu Brené Brownin rohkean johtajuuden teoriaan ja sisältää myös Dare to Lead -kirjan.

Mahdollisuus toteuttaa joko kasvokkain tai etätoteutuksena osallistujan toiveen mukaisesti.

Investointi 2 490 € + ALV 24 %.

Jos haluat lisätietoja Brave New Leader™-valmennuksesta, jätä yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä!