Sertifioidu psykologisen turvallisuuden arvioijaksi ja kehittäjäksi

Hankkimalla Safety Steps™-sertifioinnin vahvistat osaamistasi psykologisen turvallisuuden kehittäjänä.

Sertifioidu Sitomo Safety Steps™ -työkalun käyttäjäksi

Sitomo Safety Steps™️ on työkalu, jossa yhdistyy psykologisen turvallisuuden mittaus ja mittauksen pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset turvan vahvistamiseksi.

Safety Steps™-mittaus pohjautuu Sitomon tutkimustyöhön ja sen kautta syntyneeseen asteikkoon, joka konkretisoi psykologisen turvallisuuden tilan.

Sertifioinnilla saat oikeuden käyttää Safety Steps™️-työkalua sekä saat valmiudet hyödyntää työkalua tiimien ja työryhmien yhteistyön kehittämisessä.

Miksi sertifioitua Safety Steps™-työkalun käyttäjäksi?

 • Saat työkalut tiimin psykologisen turvallisuuden arvioimiseksi ja opit luomaan kehittämissuunnitelmia psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi.
 • Opit seuraamaan psykologisen turvallisuuden kehittymistä organisaatiossa.
 • Kehityt tukemaan yksilöitä psykologisen turvallisuuden vahvistajina.

Sertifioinnin käyneenä saat kattavan koulutusmateriaalin käyttöoppaineen, koulutusdioineen ja tukimateriaaleineen käyttöösi. Lisäksi saat Sitomon käyttäjätuen palvelun käyttöön.

Kelle sertifiointi on suunnattu?

 • HR-asiantuntijoille työkaluksi organisaation kehittämiseksi.
 • Valmentajille ja työnohjaajille mittaamaan ryhmäprosessien vaikuttavuutta.
 • Tiiminvetäjille ja esihenkilöille johtamisen tueksi.
 • Työterveysorganisaatioiden asiantuntijoille työkaluksi psykososiaalisen kuormituksen hallintaan.

Suosittelemme sertifiointia ensisijaisesti henkilöille, joilla on ihmislähtöisen kehittämisen osaamista.

Sertifioidu Safety Steps™ -työkalun käyttäjäksi

Haluatko lisätietoja Safety Steps™-sertifioinnista? Jätä yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä yhden arkipäivän kuluessa!

Kyllä kiitos, haluan kuulla lisää!

"*" näyttää pakolliset kentät

Nimi*

Mihin tilanteisiin Safety Steps™ -työkalu sopii?

 • Transformaatioihin, jotta vaikeista asioista on helpompi puhua.
 • Strategisten ihmistavoitteiden etenemisen varmistamiseksi.
 • Muutostilanteisiin työkyvyn ylläpitämiseksi.
 • TYHY-mittauksen yhteyteen syventämään tilannekuvaa psykologisesta turvallisuudesta. 
 • Inkluusion, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen varmistamiseen.
 • Tiimin yhteistyön kehittämiseen, jolla tuetaan oppimiskykyä ja tuloksellisuutta. 
 • Konfliktien ennaltaehkäisemiseen sekä ilmapiirin parantamiseen.

Valmentajana tai työnohjaajana voit hyödyntää työkalua monipuolisesti osana omaa työtäsi. 

Tätä psykologisen turvallisuuden kehittäminen saa aikaan

 • Ihmisten halu ponnistella tavoitteiden eteen kasvaa.
 • Yrityskulttuuri on houkuttelevampi ja sitoutuminen vahvistuu.
 • Kehityshalukkuus ja -kyvykkyys vahvistuu.
 • Innovaatiokyvykäs toimintakulttuuri kehittyy.
 • Arvostuksen kokemuksen tunteen.
 • Vastuullisuus ja toimeenpanokyky paranee

 

Näin sertifiointiprosessi etenee

Sertifiointiohjelma käynnistyy itsenäisellä ennakkomateriaaleihin tutustumisella.

Ensimmäisessä koulutuspäivässä (3,5 h) vahvistetaan sertifioitavien ymmärrystä psykologisen turvallisuuden ilmiöistä sekä mittarin periaatteista.
Molempiin koulutuspäiviin sisältyy pienryhmätyöskentelyä ja käytännön harjoituksia.

Toisessa koulutuspäivässä (3,5 h) harjoitellaan tulkitsemaan mittarin tuloksia sekä laatimaan niiden pohjalta fasilitoituja purkutilaisuuksia.

Sertifioituna työkalun käyttäjänä olet oikeutettu osallistumaan Sitomon Safety Steps™-täydennyskoulutuksiin.

Sertifiointikoulutuksen hinta on 970 € / hlö (+ALV 24 %).
Pyydä rohkeasti tarjous isommalle ryhmälle!

Sertifioinnin jälkeen maksat Safety Steps™-palvelusta käytön mukaan. Sertifioiduille käyttäjille Safety Steps™-työkalun käyttö maksaa 20-40 € / henkilö / mittaus. Mitä isompi käyttövolyymisi on, sitä edullisempi mittausten hinta on.

Kevään 2024 aikana sertifioidut käyttäjät saavat käyttää työkalua maksutta vuoden loppuun saakka.

Ilmoittaudu Safety Steps™-sertifiointiohjelmaan

Safety Steps™-palvelu inhimillisen, oppivan ja tuloksellisen tiimin tukemiseen

Sitomon Safety Steps™ -palvelu on luotu tukemaan psykologisen turvan vahvistumista tiimeissä.

Kun ihmiset reflektoivat itseään ja sitä miten he toimivat toisten kanssa, rakentuu psykologisesti turvallinen ympäristö, jossa rohkea käyttäytyminen on mahdollista.

Tällöin aito haastaminen tulee esiin ja ”kovakaan kyyti” ei rasita niin paljon, kun voi luottaa ympäröiviin ihmisiin. Ihmiset uskaltavat tällöin antaa ja ottaa vastaan palautetta paremmin. Myös vaikeita keskusteluita käydään rohkeammin.

Mittaamalla säännöllisesti psykologisen turvallisuuden tilaa sekä keskustelemalla tuloksisista ja niiden mahdollisista vaihteluista, ihmiset omaksuvat kyvyn kehittää psykologista turvaa ja rohkeutta itsenäisesti.

Miksi Sitomo Safety Steps™?

Mittaamalla psykologista turvallisuutta, analysoimalla nykytilaa ja sen näkyväksi tekemisellä:

 • Teemme sisäisen yhteistyön kehitysalueita näkyväksi – työtä kehitetään yhdessä.
 • Tuemme yrityksen kilpailukykyä vahvistamalla kokeilukulttuuria ja yksilöiden kykyä sosiaaliseen riskinottoon – osataan innovoida yhdessä ja uskalletaan olla rohkeita.
 • Autamme tunnistamaan yhteistyön heikkenemisen riskejä – häiriökäyttäytyminen tulee esiin.
 • Parannamme  työhyvinvointia vähentämällä psykososiaalista kuormitusta – vaikeiden asioiden esiin nostaminen helpottuu.
 • Lisäämme tuottavuutta – yhdessä tekeminen tehostuu, kun uskalletaan antaa ja vastaanottaa palautetta ja puhua vaikeista asioista.

Sertifioiduille käyttäjille Safety Steps™-työkalun käyttö maksaa 20-40 € / henkilö / mittaus.

Sitomoon luottavat muun muassa myös:

Mikäli sinulla heräsi kysyttävää, soita rohkeasti meille ja kysy lisää!

Sitouttajat tukevat sinua vahvistamaan psykologista turvaa tiimeissä.