Rohkea johtajuus

Miten voimme auttaa:

Autamme kehittämään tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistavaa johtajuutta. Voimme olla tukena modernisoimassa johtajuutta, määrittelemässä sen suuntaa ja valmentamassa käytännön taitoja, joilla uudistuva johtajuus eletään todeksi.

Esimerkki yhteistyöstä: 

 • Työpajat 3
 • Valmennukset 4
 • Viestintä työyhteisölle
 • Ohjausryhmä & projektointi

Investointi: 17 900 € + ALV. 24 %

 

Kehityshankkeet:

 Johtajuuden modernisointi kehityshanke – halutun johtajuuden muotoilu

Vaihe 1:

Johtajat tuottavat Sitomon ammattilaisen avulla johtoryhmän yhteisen näkemyksen johtajuudesta, jolla menestytään tulevaisuudessa.

Tavoiteltu johtajuuskulttuuri kiteytyy yhteisessä työpajssa, jossa samalla vahvistetaan johtoryhmän keskinäistä ymmärystä ja koheesiota siitä miten tulevaisuudessa johdetaan ja lisäävät keskinäistä luottamusta.

Työ sisältää:

 • Haastattelut (laadullinen) – osa johtoryhmää, osa esihenkilöitä, muutama työntekijä
 • Kysely henkilöstölle
 • 2pv työpaja

Vaihe 2: 

Esihenkilöiden osallistaminen prosessiin – tuodaan jo hankittu tieto konkretisoitavaksi esihenkilöille.

Sisältö:

 • Mistä on kyse?
 • Mitä tämä tarkoittaa esihenkilötyön onnistumisen kannalta?
 • Oivallutetaan mindset johtajuuden muutoksesta
 • Konkretisoidaan johtajuuden kulmakivet sekä kirkastetaan mitä taitoja esihenkilöt tarvitsevat onnistuakseen

Vaihe 3:

Esihenkilöiden taitovalmennukset

Jos olette jo määritellyt halutun johtajuuden ja etsitte kumppania johtajuustaitojen ja esihenkilötaitojen kehittämiseen, voimme auttaa teitä myös seuraavissa teemoissa: 

 • Moderni esihenkilötyö
 • Hybridijohtaminen
 • Valmentava ja vastuuttava johtajuus
 • Monimuotoisuuden johtaminen
 • Vuorovaikutustaidot
 • Sosiaalisesti vastuullisen johtajuuden muotoilu

Mitä:

Tunnistatte tarvittavat tulevaisuuden rakennuspalikat ja autatte ihmisiänne ottamaan haltuun tarvittavat uudet taidot. Työn tuloksena syntyy sekä uudenlaista ajattelua että tekemistä. Lisäksi ihmisten joustavuus ja asenne muutosta kohtaan kehittyvät.

Kenelle:

Sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa organisaation luottamuksen kulttuuria ja luoda uusia tekemisen tapoja sekä läpinäkyvää, kannustavaa johtajuutta. Uudistuvan johtajuuden painopiste on ihmisten kasvun mahdollistamisessa ja sitä kautta liiketoiminnan tuloksen parantamisessa.

“Kulttuurin muutos vaatii henkilöstöltämme kokonaisvaltaista ajattelutavan muutosta siiloissa toimimisesta yhtenä ALSOna toimimiseen. 

 

 Parasta SITOMON kanssa työskentelyssä on ollut avoin dialogi, ja että asioita tehdään yhdessä. Emme ostakaan SITOMOLTA valmennuksia, ostamme kumppanuutta. Kumppanuus vaatii kuuntelua molemmin puolin.”

 

Ilari Lipsonen, HR Business Partner, ALSO Finland Oy  

Sitomoon luottavat myös:

Rohkea johtajuus syntyy yhdessä. Soita ja kysy lisää!

Sitomolaiset auttavat saavuttamaan johtajuuden ja ihmisten kasvun