Aikaa johtajuudelle

Miksi: 

Monimutkaisessa maailmassa päätösvalta tarvitaan lähelle asiakkaita, sinne missä asiakaskokemusta luodaan.  Tämä haastaa perinteistä tapaa ajatella johtajuus ylhäältä alas toimintoketjuna. Sen sijaan, että yhteistyö syntyy käskemällä, sitä rakennetaan dialogilla ja vuorovaikutuksella. Tällöin valmentavan otteen merkitys johtamisessa kasvaa. 

Jatkuvan muutoksen ja loputtomien to do listojen keskeltä on löydettävä aikaa ihmisille ja heidän kehittämiseen kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa paitsi uudenlaisen mindsetin omaksumista, myös vanhasta ja tehottomasta tekemisestä luopumista.  

Muutos voi rakentua monesta kulmasta. Pysähdy ja mieti, mikä seuraavista tavoista teidän bisnestä ja ihmisiä auttaisi parhaalla tavalla muuttuvassa työelämässä.

Esimerkki yhteistyöstä: 

  • Työpajat 3
  • Valmennukset 4
  • Viestintä työyhteisölle
  • Ohjausryhmä & projektointi   

Investointi: 17 900 € + ALV. 24 %

 

Mitä:

Tunnistatte tarvittavat tulevaisuuden rakennuspalikat ja autatte ihmisiänne ottamaan haltuun tarvittavat uudet taidot. Työn tuloksena syntyy sekä uudenlaista ajattelua että tekemistä. Lisäksi ihmisten joustavuus ja asenne muutosta kohtaan kehittyvät.

Kenelle:

Sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa organisaation luottamuksen kulttuuria ja luoda uusia tekemisen tapoja sekä läpinäkyvää, kannustavaa johtajuutta. Uudistuvan johtajuuden painopiste on ihmisten kasvun mahdollistamisessa ja sitä kautta liiketoiminnan tuloksen parantamisessa.

“Kulttuurin muutos vaatii henkilöstöltämme kokonaisvaltaista ajattelutavan muutosta siiloissa toimimisesta yhtenä ALSOna toimimiseen. 

 

 Parasta SITOMON kanssa työskentelyssä on ollut avoin dialogi, ja että asioita tehdään yhdessä. Emme ostakaan SITOMOLTA valmennuksia, ostamme kumppanuutta. Kumppanuus vaatii kuuntelua molemmin puolin.”

 

Ilari Lipsonen, HR Business Partner, ALSO Finland Oy  

Sitomoon luottavat myös:

Moderni johtajuus syntyy yhdessä. Soita ja kysy lisää!

Sitomolaiset auttavat saavuttamaan johtajuuden ja ihmisten kasvun