Työnohjaus

Sitomo Guide on palvelu, jossa tiimit sekä yksilöt saavat työnohjauksen menetelmin apua ja tukea keskusteluun työstä sekä sen tekemisestä.

Mitä Sitomo Guide on:

 • Yhdessä pysähtymistä työn äärelle
 • Keskustelua ja dialogia työstä
 • Tiimien toiminnan kehittämisen tukemista työnohjuksen menetelmin
 • Organisaation oppimista ja kehittymistä tukeva työväline

Sitomo Guide tukee organisaatioita:

 • Tehokkaassa tiimityössä
 • Yhteisessä oppimisessa
 • Muutosjohtamisessa
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämisessä

Mitä osallistuja saa:

 • Perustehtävä kirkastuu
 • Psykologinen turvallisuus tiimeissä lisääntyy
 • Työhyvinvointi vahvistuu
 • Keinoja ja helpotusta oman työn hallintaan

Työnohjaus käytännössä:

Työnohjaus on tiimin tai työyhteisön oppimista edistävä ja toimintaa kehittävä menetelmä. Sen avulla työhön saadaan uusia näkökulmia, oivalluksia sekä tilaa ajatella.

Työnohjausta voidaan käyttää tiimien, esihenkilöiden ja johtoryhmien kehittämisen tukena sekä oppimisen tehokeinona. Työnohjaus sopii kaikkiin organisaatioihin toimialasta tai koosta riippumatta.

Mihin eri tilanteisiin työnohjaus sopii:

 • Syventämään Sitomon valmennuksissa opittujen asioiden arkeen viemisessä ja ylläpitämisessä
 • Rohkeuden taitojen vahvistamiseksi
 • Tiimin psykologisen turvallisuuden vahvistamiseksi 
 • Esihenkilötyön ja johtamisen ilmiöiden sekä teemojen tueksi 
 • Työnkuvan/perustehtävän tarkastelemiseksi tai kirkastamiseksi
 • Voimavarojen vahvistaminen 
 • Omaan työuraan liittyvän pohdinnan tueksi

Mitä yhteistyöstä on odotettavissa?

 • Psykologinen turvallisuus tiimeissä vahvistuu.
 • Päätöksenteko ja toiminta on kehittynyt rohkeammaksi ja läpinäkyvämmäksi.
 • Avoimuus yhteisössä ja ihmisten välillä on lisääntynyt.
 • Työyhteisö kokee vahvistunutta yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pelisäännöt ovat selkiytyneet.

Tavoite

Tavoitteena on etsiä yhdessä työkaluja sujuvamman työn tueksi, yhteistyön vahvistamiseksi, ammatillisen oppimisen lisäämiseksi sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkoitus

Tarkoitettu yhteisöille ja yksilöille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään sekä vahvistaa sekä yhteisön, että omaa turvallisuutta ja rohkeutta.

Toteutus

Ennen yhteistyön aloitusta työnohjaaja ja tilaaja tapaavat, jossa arvioidaan yhdessä, onko työnohjaus oikea palvelu palvelemaan parhaiten tiimin tai organisaation tilannetta. Työnohjaus on useamman tapaamiskerran oppimisprosessi ja suosittelemme 5-10 tapaamista vuodessa.

Tausta

Työnohjaajilla on kaikilla STOry:n hyväksymä työnohjaajakoulutus ja vankka kokemus liike-elämästä.

Mistä Sitomon työnohjaajat saavat palautetta:

”Ammattitaitoinen ja kokenut. Osaa lukea ryhmän harmonioita ja kysyä ”oikeita” kysymyksiä.”

”Hyvä ammatti-ihminen. Työohjaajalla on hyvä kyky hahmottaa ryhmän erilaisten osallistujien näkökulmia asioihin ja kyky tulkata sekä luoda eri näkökulmista kaikille selkeä kokonaiskuva.”

”Ilmiömäinen olennaisen kiteyttäjä.”

”Laaja näkemys liiketoiminnasta, mutta ymmärtää myös organisaation arjesta.”

 

Miten liikkeelle

Varaa aika puolen tunnin tapaamiseen, jossa käydään läpi organisaationne tilanne. Tapaamisessa käydyn keskustelun pohjalta arvioimme tilanteen ja laadimme jatkosuunnitelman.

Haluatko sparrailla kanssamme? Varaa maksuton 30 min. aika!

Kiinnostuitko? Varaa 30 minuutin aika maksuttomaan sparrailuun ja käydään läpi tilannetta organisaatiossanne:

Tutustu Sitomon työnohjaajiin