Työnohjaus

”Apua ja tukea keskusteluun työstä ja sen tekemisestä yhdessä.”

Mitä työnohjaus on:

 • Yhdessä pysähtymistä työn äärelle
 • Keskustelua ja dialogia työstä
 • Tiimien toiminnan kehittämisen tukemista
 • Organisaation oppimista ja kehittymistä tukeva työväline

Organisaatiolle tueksi:

 • Tehokkaaseen tiimityöhön
 • Yhteiseen oppimiseen
 • Muutosjohtamiseen
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen

Mitä osallistuja saa:

 • Perustehtävä kirkastuu
 • Psykologinen turvallisuus tiimeissä lisääntyy
 • Työhyvinvointi vahvistuu
 • Keinoja ja helpotusta oman työn hallintaan

Työnohjaus käytännössä:

Työnohjaus on tiimin tai työyhteisön oppimista edistävä ja toimintaa kehittävä menetelmä. Sen avulla työhön saadaan uusia näkökulmia, oivalluksia sekä tilaa ajatella.

Työnohjausta voidaan käyttää tiimien, esihenkilöiden ja johtoryhmien kehittämisen tukena sekä oppimisen tehokeinona. Työnohjaus sopii kaikkiin organisaatioihin toimialasta tai koosta riippumatta.

Mihin eri tilanteisiin työnohjaus sopii:

 • Organisaatiossa tai työyhteisössä on halua oppia ja kehittyä
 • Tukemaan uudistumista ja innovaatioita
 • Selkeyttämään aloittavan tiimin toimintaa
 • Muutostilanteiden käsittelyyn
 • Kirkastamaan perustehtävää
 • Lujittamaan tiimien yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • Syventämään Sitomon valmennuksessa opittujen asioiden arkeen viemisessä ja ylläpitämisessä

Mitä yhteistyöstä on odotettavissa?

 • Psykologinen turvallisuus tiimeissä vahvistuu.
 • Päätöksenteko ja toiminta on kehittynyt rohkeammaksi ja läpinäkyvämmäksi.
 • Avoimuus yhteisössä ja ihmisten välillä on lisääntynyt.
 • Työyhteisö kokee vahvistunutta yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pelisäännöt ovat selkiytyneet.

Tavoite

Tavoitteena on etsiä yhdessä työkaluja sujuvamman työn tueksi, yhteistyön vahvistamiseksi, ammatillisen oppimisen lisäämiseksi sekä liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkoitus

Tarkoitettu yhteisöille ja yksilöille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään sekä vahvistaa sekä yhteisön, että omaa turvallisuutta ja rohkeutta.

Toteutus

Työnohjauksen keinoin luottamuksellisissa tapaamisissa esim. 6-12 kertaa 1,5 h kerrallaan kuukauden välein.

Tausta

Työnohjaajilla on kaikilla STOry:n hyväksymä työnohjaajakoulutus ja vankka kokemus liike-elämästä.

Mistä Sitomon työnohjaajat saavat palautetta:

”Ammattitaitoinen ja kokenut. Osaa lukea ryhmän harmonioita ja kysyä ”oikeita” kysymyksiä.”

”Hyvä ammatti-ihminen. Työohjaajalla on hyvä kyky hahmottaa ryhmän erilaisten osallistujien näkökulmia asioihin ja kyky tulkata sekä luoda eri näkökulmista kaikille selkeä kokonaiskuva.”

”Ilmiömäinen olennaisen kiteyttäjä.”

”Laaja näkemys liiketoiminnasta, mutta ymmärtää myös organisaation arjesta.”

 

Miten liikkeelle

Varaa aika puolen tunnin tapaamiseen, jossa käydään läpi organisaationne tilanne. Tapaamisessa käydyn keskustelun pohjalta arvioimme tilanteen ja laadimme jatkosuunnitelman.

Haluatko sparrailla kanssamme? Varaa maksuton 30 min. aika!

Kiinnostuitko? Varaa 30 minuutin aika maksuttomaan sparrailuun ja käydään läpi tilannetta organisaatiossanne:

Tutustu Sitomon työnohjaajiin