Työnohjaus tuo apua ja tukea työntekijöille

Kirjoittaja: Sanna Miettinen
Työyhteisössä tarvitaan kipeästi apua ja tukea solmujen aukaisuun, kun työyhteisössä ilmenee esimerkiksi negatiivisuutta, turhautumista tai työsuorituksen hiipumista. Toisinaan voi olla haastavaa huomata, mistä pinnan alla kytevistä asioista on kysymys, kun jatkuvat muutokset, turvattomuus, hälinä, stressi ja napakat aikataulut painavat päälle.
“Mistä on kyse, kun ilmapiiri työyhteisössä kiristyy? Ensisammutuksena tällaisissa tilanteissä käytetään usein työnohjausta, joka harvoin kuitenkaan saa roihua sammumaan.”
Kun työpaikalla tilanne on roihahtanut, turvaudutaan kiireen ja paineen alla usein tilanteen ulkoistamiseen ja paikalle hälytetään ensisammutusyksikkö: työnohjaajat. Kun pyöritystä, painetta ja toinen toistaan kovempia tavoitteita lähestyy esihenkilön pöytää hurrikaanin lailla, ei perusteelliselle tilanteen juurisyiden selvittelylle jää aikaa. Valitettavasti työnohjaus on hyvin harvoin oikea ratkaisu tilanteeseen, vaikka ajatus on hyvä ja kehittävä.
 

Ensin perusasiat mallilleen, sitten työnohjaukseen

“Mistä aloittaa?” on usein kysymys, jossa esihenkilöt kompastuvat yrittäessään lähestyä hankalia tilanteita. Vastaus on: lähde liikkeelle perusasioista.
  • Mitkä ovat työntekijöiden odotukset ja tavoitteet? Miten tavoitteita seurataan ja kuinka usein niistä annetaan palautetta?
  • Missä kunnossa työn tekemistä tukevat perustukset ovat?
  • Onko resursseja tarpeeksi ja ovatko ne kohdennettu oikein?
  • Onko vuorovaikutus ja kommunikointi riittävän avointa?
Mikäli perusasiat ovat hoidossa ja työyhteisön oireilu edelleen jatkuu, kannattaa tilanteessa hyödyntää organisaation ulkopuolista asiantuntijaa. Sitomon työnohjaajat voivat lähestyä tilannetta kahdesta eri suunnasta. Usein toimiva startti tilanteen ensisammutukseksi on esihenkilölle tarjottu työnohjaus, jossa tarkastellaan, jäsennetään sekä pohditaan ratkaisuja tilanteen helpottamiseksi. Toinen vaihtoehto on ryhtyä keskusteluihin, joko yksittäin tai koko työyhteisön kesken siitä, mistä tilanteessa todella on kysymys. Kun kaikkien ääntä työyhteisössä on kuultu, tekee työnohjaaja tilanneanalyysin, jossa esitetään ratkaisuehdotuksia sekä etenemismalleja kohti turvallisempaa työyhteisöä.
 

Ratkaisu ongelmaan tilanteen mukaan

Ongelmatilanteet organisaatioissa ovat aina hyvin yksilöllisiä, joten on lähes mahdottomuuus ennustaa sitä, kumpi toimintatapa on tehokkaampi. Tämän vuoksi ammattitaitoiset työnohjaajamme perehtyvät tilanteeseen siitä näkökulmasta, onko työnohjaus sopiva ratkaisu. Joskus tilannetta voidaan lähteä selvittämään myös psykologisen turvallisuuden tilaa mittaavan Sitomo CoBoxin avulla, joka määrittää yksilölliset jatkotoimenpiteet juuri kyseisiin ongelmiin.

Mistä löytää ammattitaitoisen ja kokeneen työnohjaajan? Usein luontevin tapa on kääntyä työterveyshuollon puoleen, jonka apu yhteistyökumppanina on tuttu ja turvallinen. Myös Suomen Työnohjaajat Ry sivuston kautta on mahdollista etsi työnohjaajaa. Etupäässä tärkeintä on, että ulkopuolisen tahon asiantuntijuus auttaa viemään tilannetta, esihenkilöitä ja työntekijöitä oikeaan sekä haluttuun suuntaan. Solmujen avaaminen on pääsääntöisesti pitkäjänteinen prosessi, johon Sitomolaiset ovat tottuneet. 

Sitomon työhyvinvointipalveluiden johtaja Sanna Miettinen auttaa mielellään organisaatiotanne työnohjaukseen liittyvissä asioissa. Varaa aika maksuttomaan 30 minuutin sparrailuun, jossa käydään läpi organisaationne tilanne ja etsitään ratkaisuja tilanteen selvittämiseksi. 

Sanna Miettinen, sanna@sitomo.fi, +358 40 0412 021

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!