Kulttuurin kehittäminen

Psykologisesti turvallinen organisaatio

Startti  Valmennukset  Pulssi

CoBox™ on ainutlaatuinen uuden ajan palvelu, jossa yhdistyvät organisaation psykologisen turvallisuuden mittaaminen ja kehittäminen. Palvelu tekee näkyväksi vallitsevan nykytilanteen ja kehityskohdat, joihin tarttumalla varmistetaan tiimien tuottavuus, toimiva yhteistyö sekä organisaation uudis- ja kehittymiskyvykkyys.  



“Psykologisesti turvallisen yrityskulttuurin kehittäminen on meidän strateginen valinta. Varmistamalla psykologisen turvallisuuden tiimeissä ja tuotantoyksiköissä, varmistamme tulevaisuuden kilpailukyämme..”

– Niklas Normia, Operational Excellence Manager, Sandvik Oy

CoBox edut:

N

Kilpailukykyä ja tuottavuutta

N

Innovaatioita ja osaaminen jakamista

N

Yhteistyötä ja hyvinvointia

Psykologisesti turvalliset yhteisöt ovat tutkitusti tuottavampia ja niissä ihmiset voivat paremmin. 

COBOX™ STARTTIPAKETTI

Mittaa tiimin psykologisen turvallisuuden tila

 • Mittaus ja analyysi
 • Verrokkidata
 • Työpaja 3h:
  • Tutkimisteoria mittauksen taustalla
  • Tulosten purku
  • Kehityspäätösten fasilitointi

ESIMERKKIHINTA

2 900,00 €

+ ALV (max. 20 hlö)

COBOX™ MITTAUS + VALMENNUS

Valmennusohjelmassa työstettäviä mahdollisia teemoja mittauksessa tehtyjen löydösten osalta: avoin keskustelu, suhde riskeihin ja epäonnistumisiin, moninaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen, luottamus, avun antaminen, palautetaidot.

Esimerkkihinta max. 20 hlö (etänä).

ESIMERKKIHINTA

16 000,00 €

+ ALV (max 20 hlö)

COBOX™ MITTAUS + VALMENNUS + TRAIN TO TRAINER + KONSULTOINTI

Jatkuva psykologisen turvallisududen pulssi arviointi (12 kk sopimus).

 1. Ulkoistettu kehittäjä kehitystyön tukena sekä lisenssi, jonka avulla verrokkidataa käyttöön ja osaamista kulttuurin kehittämiseksi sekä toimenpiteiden aikaansaamiseksi
 2. Suunnannäyttäjien valmentaminen organisaation sisään (3 – 6  hlöä) – toimivat organisaation kehittämisen ammattilaisina jatkossa, kun sopimuskausi päättyy
 3. Suunnanäyttäjien jatkuva tuki – kk koutsaus ja ohjausryhmätyö ja työkalujen antaminen ja ongelmakohtien ratkaiseminen
 4. Esihenkilöiden valmentaminen rohkean johtajuuden malliin (n. 60 – 70 hlöä)

Koko henkilöstölle perustiedot ja taidot psykologisen turvallisuuden kehittämisestä (max. 1500 hlöä)

ESIMERKKIHINTA

5 900,00 € / kk

+ ALV

CoBox™ startti

Mittaus Analyysi Purkutyöpaja

CoBox™ starttipaketti auttaa lähtemään liikkeelle psykologisesti turvallisen ja tuottavan kulttuurin kehittämisessä.

Psykologisen turvallisuuden starttipaketti on ketterä ja riskitön tapa lähteä liikkeelle psykologisesti turvallisen organisaatiokultturin kehittämisessä.

Saat käyttöösi heti valmiin, helppokäyttöisen ja akateemiseen tutkimukseen pohjautuvan psykologisen turvallisuuden kyselyn, johon vastaaminen vie osallistujalta vain hetken.

Sitomo koostaa tiimin vastausten pohjalta nykytila- analyysin, joka kertoo yhdellä silmäyksellä tiimin lähtötilanteen sekä kehitystarpeet psykologisen turvallisuuden kehittämisen näkökulmista.

Kyselyn tulosten ja analyysin avulla tunnistatte mahdolliset uudistuskykyyn,  innovaatiotoimintaan ja tiimin tuottavuuteen ja yhteistoimintaan liittyvät riskit ja pääset tarttumaan niihin ennakoivasti.

N

Ymmärrys nykytilasta

N

Tavoitetilan suunta

N

Kehittymisen roadmap

Ketterä ja tehokas tapa läpivalaista tiimin psykologisen turvallisuuden nykytila, tavoitetilan suuntaviivat sekä kehittymisen roadmap.

Esimerkkihinta 2 900 € + ALV (max. 20 hlö)

Kyllä kiitos, haluan tarjouksen!

CoBox™ mittaus ja valmennusohjelma

Lähtötason mittaus Viitekehys ja valmiudet Taidot ja työkalut

Psykologisen turvallisuuden kehittämispaketti yhdistää mittaamisen, teorian ja käytännön avaintaidot. Kysessä on ketterä ja tuloksellinen tapa tehdä näkyväksi tiimin näkymättömät ja tuottavuuteen vaikuttavat tekijät. 

Psykologisen turvallisuuden kehittämisepaketti on tehokas ja riskitön tapa kehittää organisaation valmiuksia tuottavaan, tehokkaaseen ja uudistykyä parantavaan yhteistyöhön. 

Saat käyttöösi heti valmiin, helppokäyttöisen ja akateemiseen tutkimukseen pohjautuvan psykologisen turvallisuuden kyselyn, johon vastaaminen vie osallistujalta vain hetken.

Sitomo koostaa tiimin vastausten pohjalta nykytila- analyysin, joka kertoo yhdellä silmäyksellä tiimin lähtötilanteen sekä kehitystarpeet psykologisen turvallisuuden kehittämisen näkökulmista.

Kyselyn tulosten ja analyysin avulla tunnistatte mahdolliset uudistuskykyyn,  innovaatiotoimintaan ja tiimin tuottavuuteen ja yhteistoimintaan liittyvät riskit ja saatte Sitomon avuksi valmentamaan tiimiin psykologista turvallisuutta vahvistavia avaintaitoja.

CoBox™ Mittaus + Valmennus

N

Selkeä kuvaus lähtotilanteesta

N

Kehittämiskohteet näkyviin

N

Konkreettiset taidot muutokseen

Psykologisen turvallisuuden mittaus sekä avaintaitojen valmennus löydösten perusteella on ketterä, tehokas ja vaikuttava tapa varmistaa psykologisen turvallisuuden toteutuminen tiimissä.

Esimerkkihinta 16 000 € + ALV (max. 20 hlö)

Kyllä kiitos, haluan tarjouksen!

CoBox™ mittaus + valmennus + jatkuva pulssi

Jatkuva kehitys ja seuranta 12 kk sopimuskausi Puolueeton katalyytti

CoBox™ jatkuva pulssi on psykologisen turvallisuuden kehittämisen palvelu avaimet käteen periaatteella, vaivatta ja tuloksellisesti luottamuksellisessa kumppanuus suhteessa. 

Psykologisen turvallisuuden jatkuva palvelu on mutkaton ja tehokas tapa kehittää psykologisesti turvallista organisaatiokulttuuria.

Saat käyttöösi heti valmiin, helppokäyttöisen ja akateemiseen tutkimukseen pohjautuvan psykologisen turvallisuuden kyselyn, johon vastaaminen vie osallistujalta vain hetken.

Sitomo koostaa tiimin vastausten pohjalta nykytila- analyysin, joka kertoo yhdellä silmäyksellä tiimin lähtötilanteen sekä kehitystarpeet psykologisen turvallisuuden kehittämisen näkökulmista.

Kyselyn tulosten ja analyysin avulla tunnistatte mahdolliset uudistuskykyyn,  innovaatiotoimintaan ja tiimin tuottavuuteen ja yhteistoimintaan liittyvät riskit ja pääset tarttumaan niihin ennakoivasti.

Sitomo valmentaa teille organisaation sisälle suunnannäyttäjiä, jotka vievät etujoukossa psykologista turvallisuutta osaksi organisaation arkea. 

Saatte myös Sitomon jatkuvan tuen ja konsultoinnin ja pääsette avuksi verrokkidataan, jota vasten voitte verrata omaa tilannetta kilpaillijoiden tilanteeseen. 

CoBox™ Jatkuva pulssi

N

Jatkuva pulssi

N

Kehityskumppanuus

N

Verrokkidata

Psykologisen organisaatiokulttuurin kehittäminen jatkuvana kumppanuutena. 

Esimerkkihinta 5 900 € / kk + ALV

Kyllä kiitos, haluan tarjouksen!

Tutustu asiakastarinoihin

“Sitomon kanssa yhteistyössä saamme vahvistusta tahtotilaamme, jolla viemme yritystämme kohti tulevaisuutta. Yhteistyömme uloittuu aina johtoryhmätasolta koko henkilöstölle.”

– Samuli Korhonen
Toimitusjohtaja, Mainostoimisto Propaganda