Asiakas­tarinoita

Sitomo tukemassa Moment Digital Oy:ta johtajuuskulttuurin ja esihenkilötyön kehittämisessä

Asiakastarinoita

Meillä on takanamme merkittävä fuusio, jossa kolme yritystä sulautettiin yhdeksi. Sitomon kanssa tehdyn yhteistyön tavoitteena oli buutata Moment Digitalin johtajuus ja rakentaa kokonaan uusi ja kaikkien yhdessä jakama johtajuuskulttuuri, jonka halusimme perustuvan siihen ajatukseen, että hyvä esihenkilötyö on hyvää bisnestä, kertoo Moment Digitalin, henkilöstöpäällikkö, Kimmo Kolu, tyytyväisenä.

Halusimme tasalaatuistaa ja yhdenmukaistaa esihenkilötyötä, nollata vanhat olettamukset ja mallit ja rakentaa niiden tilalle uuden Moment Digitalin johtajuuden ja esihenkilötyön mallin. Samaan aikaan meillä aloitti ihmisiä uusissa rooleissa ja myös esihenkilöitä oli tullut uutena. Heille halusimme tarjota työkaluja ja tukea esihenkilöroolin haltuunottoon sekä heille annetun vallan ja vastuun tulokselliseen kantamiseen, jatkaa Heini Oksanen, Moment Digitalin HRD- asiantuntija.

Yhteistyössä myös samalla törmäytettiin ensimmäistä kertaa koko esihenkilöporukka, jotka eivät olleet aiemmin tavanneet toisiaan, kuvailee Heini ja jatkaa kuvailemalla yhteistyössä saavutettuja hyötyjä:

Sitomon kanssa toteutettu kehittämistyö tarjosi meille mahdollisuuden osaamisen jakamiseen ja toisiltamme oppimiseen. Samalla saimme käytännön tukea esihenkilöille uuden roolin haltuunottoon ja vahvistusta tiiminvetäjien osaamiselle. Lopputuloksena syntyi konkreettiset johtajuuden kulmakivet, joiden pohjalta Moment Digitalin johtajuutta lähdetään syksyllä 2021 elämään todeksi sekä yksilö- että organisaatiotasolla, rakenteissa, toimintamalleissa ja arjen prosesseissa, kuvailevat Kimmo ja Heini yhdessä ja jatkavat vielä pohtimalla miten yhteistyön hyödyt näkyvät heillä jo nyt arjessa. 

  • Ammattimaisesti fasilitoitu keskustelu toi esiin aivan huikean esihenkilöiden potentiaalin ja auttoi yksilöllisten vahvuuksien tunnistamisessa
  • Työpajatyöskentely ja Sitomon valmennuksellinen ote tarjosi tukea hr:n toimintaan
  • Saimme helposti arkeen vietäviä työkaluja välittävän ja varhaisen puuttumisen prosesseihin
  • Organisaation ja ihmisten kipukohdat tulivat esiin
  • Avoimuus ilmapiirissä lisääntyi
  • Ihmisten rohkeus haavoittuvuuteen kasvoi
  • Sparrailu esihenkilöiden kesken lisääntyi välittömästi: apua pyydetään nyt suoraan kollegoilta
  • Porukan yhteen hitsaantuminen vahvistui

Kaikki työpajat toteutettiin etänä ja kokemus oli todella vaikuttava ja onnistunut, vaikka alkuun meitä arvelluttikin pitkät työpajapäivät ja se, miten ihmiset jaksavat osallistua. Ihmiset kuitenkin innostuivat ja todella syttyivät työskentelemään yhdessä tärkeäksi katsomiensa teemojen äärellä. Lopputuloksena meillä myös puhutaan nyt ihan eri tavalla, kiteyttää Kimmo vielä ja jatkaa;

Sitomon kanssa työskennellessä tuntui, että olimme turvallisissa käsissä. Sitomolla oli vahva ote tekemisestä jokaisessa yhteistyön vaiheessa: haastatteluissa, ennakkotehtävässä, tulosten analysoinnissa ja itse työpajoissa. Olimme myös todella vakuuttuneita siitä, kuinka huolellisesti Sitomon asiantuntijat tutustuivat mm. meidän strategiaan ja organisaatioon etukäteen. Sen pohjalta kokonaisuus myös räätälöitiin meidän tarpeeseen ja tilanteeseen sopivaksi.

Sitomon kanssa työskennellessä tuntui, että olimme turvallisissa käsissä. Sitomolla oli vahva ote tekemisestä jokaisessa yhteistyön vaiheessa: haastatteluissa, ennakkotehtävässä, tulosten analysoinnissa ja itse työpajoissa.

Sitomon valmentajalla Ninalla oli taito luoda psykologisesti turvallinen ilmapiiri heti tilaisuuden alussa, hän innosti, osallisti ja myös haastoi sopivalla tavalla, auttaen meitä näkemään erilaisia näkökulmia. Yksin emme olisi mitenkään saaneet vietyä toteutusta samalle tasolle, kuvailivat Kimmo ja Heini yhdessä ja jatkoivat vielä; meille kumppanin valinnassa oli tärkeää mm. yhteinen näkemys modernista johtajuudesta, tieteellinen ja tutkittu pohja tekemiselle, vakuuttavuus ja asiantuntijuus, sekä aiemmat hyvät kokemukset kumppanista. Sitomossa nämä kaikki toteutuivat.

Sitomo on kumppanina avoin, rohkea, empaattinen, rehellinen, suunnitelmallinen ja samaan aikaan joustava ja oivalluttava. Olemme todella tyytyväisiä yhteistyöhön, sanoittavat Kimmo ja Heini yhdestä suusta. 

Kimmo Kolu ja Heini Oksanen, Moment Digital Oy

Voit tutustua Sitomon johtajuuden kehittäminen palveluihin paremmin täällä.  

 

Jaa kirjoitus: