Edistäjäturvallisuus on sanaton sopimus siitä, että jokainen laittaa itsensä tiimin edestä likoon

Kirjoittaja: Nina Rinne

Lupa edistää asioita edellyttää tuloksia

 

Urheilujoukkueessa pelaaminen on monen mielestä todella hienoa. Vaihtopenkillä koko peli istuen olisi useimmille kauhistus. Ihmisellä on luontainen halu olla osa peliä ja joukkuetta, jos pelko kentällä olosta ei ole liian suuri. Peliin pääseminen edellyttää pelon voittamista ja ennen kaikkea pisteiden tekoa.

Sama on työelämässä. Kun vastuuta annetaan tiimissä, on vastuu myös kannettava. Samalla, kun tiimin jäsenet tukevat toistensa onnistumista, syntyy tiimiin vahva turvallisuus edistää asioita. Silloin ihmiset voivat kantaa kortensa kekoon. Jos yksilölle annetaan vastuu ja hän ei kanna omaa rooliaan, saattaa tiimi alkaa oireilla. Hyvässä tiimissä jokainen huolehtii osaltaan pisteiden tekemisestä eli omasta roolistaan sekä työstään. Jos pisteitä ei synny on yksilöllä parhaassa tapauksessa rohkeutta pyytää apua ja liputtaa tilanne siten, että tiimi voi tukea ja paikata tarvittaessa. Näin joukkue on oikea tiimi, joka voi saavuttaa huikeita asioita.

Yksilön autonomia tyypillisesti kasvaa sitä myöten, mitä vastuunkantokykyisempi ihminen on. Joukkue ruokkii sitä, joka tuo tuloksia. Edistäjäturvallisuus antaa yksilölle mahdollisuuden tarjota jotain todella merkityksellistä tiimille, ja tyypillisesti se tulee myös takaisin vahvana arvostuksena, tiimin tarjoamana tukena ja avun antona. Jos tuloksia ei synny on psykologisen turvallisuuden nimissä tarjottava joukkueen jäsenelle tukea oppimiseen. Näin turvallisuus myös jatkossa säilyy.

 

Edistäjäturvallisuus tarkoittaa oman panoksen antamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, jonka yksilö kokee hyvin merkityksellisenä.

 

Edistäjäturvallisuus on kolmas psykologisen turvallisuuden kehittymisen vaiheista. Ensimmäinen teema ja edellytys on hyväksytyksi tulemisen kokemus omana itsenään, joka mahdollistaa turvallisuuden olla oppimassa. Lue linkkien takaa aiheesta lisää, jos aihe innostaa! Tavoitellessanne vahvaa asioiden edistämistä ihmisiltä organisaatiossa, on ensin varmistettava edellisten teemojen toteutuminen.

 

Edistäjäturvallisuus on kuin tiimin sanaton sopimus siitä, että jokainen laittaa itsensä tiimin edestä likoon. Vaihdantana tulee yksilölle vapaus ja valtuus toimia. Itsenäisen toiminnan kenttä kasvaa ja omistajuus saa lisääntyä.

Tämä oli kolmas kirjoitus Sitomon neliosaisesta blogisarjasta, jossa esittelemme psykologisen turvallisuuden elementit. Seuraavassa osassa pureudumme oppimisturvallisuuteen. Pysy kuulolla!

Nina Rinne, Sitomo Oy

nina@sitomo.fi I puh. + 358 40 078 4227

SITOMO I Designing strong and resilient organizations

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!