Psykologinen turvallisuus mahdollistaa osallistumisen omana itsenä

Kirjoittaja: Nina Rinne

Tämä blogikirjoitus aloittaa neljän postauksen sarjan, jossa jokaisessa esitellään yksi psykologisen turvallisuuden elementeistä. Ensimmäinen elementti mahdollistaa turvallisuuden osallistua yhteisön toimintaan omana itsenään.

”Fitting in is about assessing a situation and becoming who you need to be to be accepted. Belonging, on the other hand, doesn`t require us to change who we are; it requires us to be who we are.” – Brené Brown

Vielä syvemmällä, kuin kuulluksi tulemisen tarve, on ihmisellä hyväksytyksi tulemisen tarve. Vain noin 20% ihmisistä pystyy haastamaan vallitsevaa status quota ilman kokemusta hyväksytyksi tulemisesta. Kuitenkin nykypäivän työelämässä edellytetään sitä, että ajattelemme ääneen kriittisesti, haastamme tapoja toimia ja kehitämme yhdessä työtä. Tämä edellyttää psykologista turvallisuutta ja sen perustalla on kokemus siitä, että yksilö on tervetullut ryhmään kokonaisena ihmisenä.

Ihminen suojaa luontaisesti vaikutelmaa, jonka hän toisille antaa. Jos ympäröivä todellisuus ei tarjoa turvaa suojusten laskemiseen, jää osallistuminen ohuemmaksi.

Huomiotta jääminen on usein lähes yhtä tuskallista, kuin torjutuksi tulemisen kokemus.

Meistä jokainen tietää miltä torjutuksi tuleminen tuntuu. Lapsuudessa kaverit ovat painaneet oven kiinni nenämme edessä tai jäimme viimeiseksi liikuntatunnin ryhmäjaoissa. Ulkopuolelle jääminen on kivulias kokemus.

Työpaikoilla torjunta ei tyypillisesti ole näin räikeää, jos joku esimerkiksi kysyy päästä mukaan lounaalle tai projektiin. Mutta hienovaraisempi torjunta; ohittaminen, huomiotta jättäminen tai kiireessä unohtunut tervehdys tekee pitkässä juoksussa saman. Ihmisen tausta, kokemus ja taidot määrittävät tällöin, miten hän tilanteeseen reagoi. Suurimmalta osalta tilanne vie paljon energiaa ja huomiota.

Tutkimuksista tiedetään, että parhaimmat tiimit muodostuvat, ei älykkäimmistä jäsenistä, vaan jäsenistä, jotka ovat herkkiä toisten tunteille ja tarpeille. Tällainen tiimi tarjoaa jäsenelleen vahvan kokemuksen hyväksytyksi tulemisesta. Se yhdistettynä korkeisiin tekemisen standardeihin ja vahvoihin yhteisiin tavoitteisiin saa tiimin menestymään. Fokus on tällöin työn tekemisessä ja energia kohdistuu tavoitteen kannalta mahdollisimman hyvällä tavalla.

Tarjoa toisille turvaa olemalla itse inhimillinen, avoin ja huomaavainen.

Jokainen jäsen tuo tiimiin oman historiansa ja tapansa reagoida. Kollegat, jotka itse pystyvät olemaan omia itsejään, ilman panssareita, mahdollistavat esimerkillään saman myös aremmille tiimin jäsenille. Avoimuus lisää luottamusta ja huomaavaisuus rohkaisee toisia samaan. Jos tiimin yhteispeliä halutaan kehittää, tulee katse kääntää tiimin yhteisen toiminnan lisäksi myös peiliin. Hyvässä tiimissä jäsenet kehittävät rohkeuttaan toimia hyvänä tiimin jäsenenä, samalla, kun pyritään vahvistamaan tiimin turvallisuutta.

 

Tämä oli ensimmäinen kirjoitus Sitomon neljäosaisesta blogisarjasta, jossa esittelemme psykologisen turvallisuuden elementit. Seuraavassa osassa pureudumme oppimisturvallisuuteen. Pysy kuulolla! 

Nina Rinne, Sitomo Oy 

nina@sitomo.fi I puh. + 358 40 078 4227 

SITOMO I Designing strong and resilient organizations 

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!