HAA! Uuden ajan johtajaksi

Kirjoittaja: Vieraskynä

Kirjoittaja: Maarit Tiililä, Executive Coach (PCC). Autan uuden edessä olevia johtajia ja johtoryhmiä toimimaan suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti, jotta haluttu muutos toteutuu. Kirjoitus on alunperin julkaistu Rohkeusjohtaa.fi sivustolla.

Saatuani sisäisen kamppailuni päätökseen, oli aika tarttua toimeen ja ottaa ensi askeleet Naisjohtajista uuden ajan johtajuuteen -hankkeessa.

Otin yhteyttä Keskuskauppakamariin, missä oli alkamassa Naisjohtajien mentorointiohjelma tammikuussa 2018. Ehdotin, että toteuttaisin aktorien eli naisjohtajien keskuudessa Petteri Niitamon kehittämän WOPI-työpersoonallisuuskyselyn.

Tarkoituksenani on myöhemmin verrata WOPI-kyselyn tuloksia ja arkipuheessa naisjohtajiin liitettyjä ominaisuuksia. WOPIn avulla on mahdollista nähdä

  • H) mitkä halut (motiivit) ohjaavat naisjohtajien toimintaa,
  • A) mitkä ajattelutavat ohjaavat heidän suunnitteluaan ja ongelmanratkaisuaan, ja
  • A) mitkä asenteet ohjaavat heidän näkymiään maailmaan ja itseensä.

Arkipuheissa naisten johtamisen on väitetty eroavan miesten johtamisesta pedanttisena, pikkutarkkana ja pysyvyyttä korostavana, mutta myös vuorovaikutteisena ja intuitiivisena. Jälkimmäiset ominaisuudet nousevat esille keskusteluissa uuden ajan johtajuudesta.

Matkani HAA-oivalluksiin on vasta aivan alussa. Olemme tavanneet aktoreiden kanssa ja keskustelleet naisjohtajuusteemasta. Seuraavaksi käyn keskustelut WOPIn pohjalta parinkymmenen Aalto-yliopistossa ja Haaga-Heliassa opiskelevan nuoren naisen kanssa.

Tulen omissa blogiteksteissäni jakamaan teille oivalluksiani ja oppejani tältä matkalta, jonka määränpäänä on uuden ajan johtajuus. Mitä on uuden ajan johtajuus, kuka tietää? Ollaan uteliaita ja katsotaan, mitä siitä saamme selville tässä matkan varrella.

Uskon, ettei ole yhtä oikeaa tapaa johtaa ja siksi kenestä tahansa voi tulla erinomainen uuden ajan johtaja hänelle sopivassa organisaatiossa ja ympäristössä, kun hän tietoisesti kehittää itseään omiin vahvuuksiinsa nojaten.

Toivon, että Rohkeus johtaa –blogi vie sinut tutkimusmatkalle omiin vahvuuksiisi ja löydät itsestäsi sen johtajan, joka jo parhaimmillasi olet.

Kuva: Maarit Tiililä

Jaa kirjoitus: