Asiakas­tarinoita

Mielen hyvinvointia tukemassa Saarioisilla

Asiakastarinoita

Sitomo Help 360 on matalan kynnyksen valmentava mielen hyvinvointipalvelu, josta ihmiset organisaation jokaisella tasolla saavat tukea ja keskusteluapua hankaliin kuormitustilanteisiin. Sitomon kokeneet mielen hyvinvoinnin ammattilaiset auttavat arjen haasteiden hallinnassa yhteistyössä johdon ja työterveyspalveluiden kanssa. Alla Tero Tuominiemen, silloisen Saarioinen Oy:n henkilöstöjohtajan, kuvailema asiakastarina siitä, millaisia vaikutuksia Help-palvelulla oli organisaation työntekijöille.

Asiakastarina: Mielen hyvinvoinnin valmennusta Saarioisilla

Finla Työterveys Oy oli alusta asti mukana Help-palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä Saarioinen Oy:n henkilöstöhallinnon, Varman ja Sitomon edustajan kanssa. Juuret palvelulle ovat Treili Oy:ssä. Palvelulle nähtiin tilaus ja tarve nimenomaan lisätuen tarjoamiseksi mielenterveyden haasteiden kanssa painiskeleville työntekijöille, joiden työkyky oli olennaisesti alentunut tai oli havaittavissa riskiä työkyvyn menettämiseen

Tarjosimme palvelua

  • sairauspoissaoloraporttien perusteella (huomioiden myös muutamien vuosien takaa masennusoireiden vuoksi poissa olleet henkilöt), 
  • terveystarkastuksien perusteella (varoitusmerkit) sekä
  • kuullen työsuhdepäälliköiden ehdotuksia.

Työterveyshuollon näkökulmasta arvokkaaksi koettiin se, että työnantaja tarjosi palvelua sopivaksi katsomilleen henkilöille, jolloin mukaan saatiin niitäkin, joiden asia ei välttämättä ollut poikinut vielä vastaanottokäyntejä tai sairauspoissaoloja. 

”Yhteistyö Sanna Miettisen kanssa on ollut mutkatonta ja yhteydenpidon kynnys matala. Palavereissa, joissa työnantajan edustaja on ollut mukana, ovat työntekijät varsin avoimesti kertoneet asioistaan ja niitä on siksi yhteistyössä ollut helppo viedä eteenpäin. Tilaisuuksissa on ollut luottamuksellinen ilmapiiri.”

Työntekijöiden muu hoito jatkui työterveyshuollossa ja muualla terveydenhuollossa. Help-palvelun rooli ei ole ollut puuttua hoitolinjoihin, vaan  palvelu on pikemminkin ollut lisätuki muun toiminnan rinnalla. Työterveyspsykologin 1-5 käynnin ohella Help-projekti mahdollisti pitemmät prosessit ja mahdollisuuden jalkautua tarvittaessa myös henkilön kotiin ja arkeen. 

Help-valmennusta tarjottiin 17 henkilölle. Heistä 15 henkilöä otti tarjouksen vastaan, joista

  • osa oli ollut jo vuosia mielenterveysperustein poissa työstä (kuntoutustuella),
  • osalla oli toistuvia mielenterveysperusteisia poissaoloja sekä usein lisäksi haasteita muilla elämän osa-alueilla sekä
  • osa oli käyttänyt kaikki työterveyshuoltosopimukseen kuuluvat psykologin palvelut, mutta lisää tukea edelleen tarvittiin.

Valmennuksen hyödyt:

  • Seitsemän valmennettavaa jatkoi työssä ilman mielenterveysperustaisia poissaoloja.
  • Kolmen, jos vuosia kuntoutustuella olleen henkilön kanssa päästiin aloittamaan työkokeilun suunnittelu.
  • Kolmen henkilön työsuhde on päättynyt ja yhdellä pitkä tules-perusteinen poissaolo jatkuu.
  • Valmennettavat ovat saaneet työkaluja joiden avulla tunnistavat paremmin jaksamisen uhkia sekä osaavat tukea jaksamistaan. 

– Tero Tuominiemi (silloinen henkilöstöjohtaja, Saarioinen Oy).

Millainen tilanne teidän organisaatiossanne on?

Kiinnostuitko Sitomo Help 360-valmennuksesta? Lue lisää ja varaa aika maksuttomaan sparrailiuun, jossa voimme kartoittaa tilannettanne klikkaamalla tästä.

Sanna Miettinen, sanna@sitomo.fi, +358 40 041 2021
SITOMO I Designing strong and resilient organizations

Jaa kirjoitus: