Mielen hyvinvoinnin valmennus – Sitomo Help 360

Sitomo Help 360 on matalan kynnyksen valmentava mielen hyvinvointipalvelu, josta kuka tahansa organisaatiossa saa tukea ja keskusteluapua hankaliin kuormitustilanteisiin. Kokeneet mielen hyvinvoinnin ammattilaiset auttavat arjen haasteiden hallinnassa yhteistyössä johdon ja työterveyspalveluiden kanssa. 

Tavoite

Tavoitteena on etsiä yhdessä asiakkaan kanssa työkaluja hänen oman mielen hyvinvoinnin kohentamiseen, työkyvyn vahvistamiseen ja sen palauttamiseen.

Tarkoitus

Tarkoitettu työntekijöille, joilla on mielen hyvinvoinnin haasteita tai  jotka ovat tai ovat olleet mielenterveydellisistä syistä sairauslomalla.

Toteutus

Valmennus rakentuu luottamuksellisista yksilötapaamisista asiakkaan määrittelemässä ympäristössä ja aikataulussa esim. 5-10 kertaa 3-6 kuukauden ajan.

Tausta

Valmentajilla on vankka mielen hyvinvoinnin asiantuntijuus ja osaaminen.

Sitomo Help 360-palvelun vahvuudet

 • Mielen hyvinvoinnin sekä työelämän asiantuntijuus.
 • Tapaamiset joustavasti asiakkaan tilanne huomioiden eri ympäristöissä joko etänä tai kasvokkain.
 • Tavoitteellinen ja käytännönläheinen valmennus.
 • Valmennus sisältää työ- ja toimintakyvyn mittauksen sekä kirjallisen palautteen työterveyteen ja työnantajalle.
 • Valmennettavan kokonaistilanteen kartoitus sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet ja tarvittaessa hoitotahoihin ohjaaminen.

Sitomo Help 360 käytännössä

Sitomo Help-palvelu on suunnattu organisaation kaikille jäsenille roolista tai asemasta huolimatta.

 

Miten valmennusprosessi etenee?

 1. Organisaatiossa on noussut huoli työyhteisön jäsenen mielen hyvinvoinnista.
 2. Yhteydenotto Sitomo Help-valmentajiin.
 3. Sitomo Help-valmentaja on yhteydessä valmennettavaan ja sopii ensimmäisen tapaamisen.
 4. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen valmennuksen jatko yksilöidään valmennettavan tilanteen mukaan. Valmennettava tekee päätöksen, haluaako jatkaa valmennuksessa.
 5. Alkumittaus toteutetaan.
 6. Valmennuskokonaisuuden toteutus.
 7. Valmennuksen päättäminen sisältäen loppumittauksen.

Mihin tilanteisiin Sitomo Help 360 sopii?

 • Kuormittuneelle, oireilevalle tai osittain työkyvyttömille työyhteisön jäsenille.
 • Kun halutaan lähteä hakemaan ratkaisua yksilön kuormitukseen, stressin tunteeseen tai mielen hyvinvoinnin haasteisiin.
 • Ennaltaehkäisemään ongelmia sekä yksilö- että organisaatiotasolla.
 • Palvelu on mahdollista yksilöidä valmennettavan tilanteen mukaan.

Mitä yhteistyöstä on odotettavissa?

 • Yksilön työ- ja toimintakyky paranee.
 • Sairauspoissaolot vähenevät.
 • Konkreettisia työkaluja hallita sekä ennaltaehkäistä kuormitusta.
 • Rohkeus puhua mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista lisääntyy. 
 • Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi työntekijä.

Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi työntekijä.

Mistä Sitomon mielen hyvinvoinnin valmentajat saavat palautetta:

”Tapaamisista oli paljon hyötyä ainakin minulle ja siksi uskallankin ehdottaa tätä mielenterveyden valmennusta muillekin. Sain paljon apua omaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen.”

”Olen kiitollinen viime vuoden keskusteluista ja kuuntelusta. Arvostan sitä, että työnantaja huomioi tilanteeni ja mahdollisti tämän palvelun.”

”Valmentajan suora ja konkreettinen tyyli sai todella silmäni aukeamaan ja sain työkaluja jaksamiseen.”

Haluatko kuulla lisää Sitomo Help 360-palvelusta?

Varaa aika maksuttomaan tapaamiseen, jossa käydään läpi tilannetta. Tapaamisessa käydyn keskustelun pohjalta arvioimme tilanteen ja laadimme jatkosuunnitelman.

Jätä yhteystietosi alle ja olemme sinuun yhteydessä!

Kiinnostuitko? Varaa 30 minuutin aika maksuttomaan sparrailuun ja käydään läpi tilannetta organisaatiossanne:

Tutustu Sitomo Help 360-valmentajiin