Sitomon Vastuullisuusilta herätti keskustelua – ”Vastuullinen johtaminen on tärkeämpää kuin koskaan”

Kirjoittaja: Erika Kahilainen

Sitomon Vastuullisuusilta-kutsuvierastilaisuus järjestettiin ensimmäisen kerran tiistaina 23.5.2023 GLO Hotel Artissa, Helsingissä. Tapahtumassa sukelsimme neljän puhujan fasilitoimana vastuullisuuden maailmaan.

Vastuullisuusilta starttasi yrittäjä ja Sitomon hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hynnisen puheenvuorolla ”Miksi ”Doing Well” ja ”Doing Good” kuuluvat samaan virkkeeseen?”. Puheenvuorossaan Hynninen lähestyi otsikkoa esittämällä näkökulmia siitä, miksi ESG on tärkeää toukokuussa 2023 ja korosti sitä, että ESG on jo rahan ääni. Kuulimme esimerkkejä siitä, miten rahoitus seuraa jatkuvasti vahvemmin vastuullisuutta. Lisäksi yksi näkökulmista oli se, että turvaa ja taitoa tarvitaan Hynnisen mukaan nyt enemmän kuin koskaan. Toisin sanoen, epävarmoina aikoina tarvitsemme vastuullista sekä arvolähtöistä johtamista ja sen merkitys on valtava mm. asiakkaiden ja työntekijöiden vetovoimalle. 

Hynnistä puheenvuoroissa seurasi Sitomon perustaja & toimitusjohtaja Nina Rinne. ”Hiljaisuus tulee yrityksissä kalliiksi” kattoteemaa kantanut puheenvuoro herätti paljon ajatuksia ja tilaisuudessa käytiin keskustelua siitä, mitä potentiaalisesti tärkeästä asiasta tehty vaikenemisen päätös voi organisaatiossa tai tiimissä aiheuttaa. Lisäksi Rinne kiteytti, miten johtajuudessa luomalla puitteet, osallistamalla ihmiset ja kehittämällä inkluusiota rakennetaan turvallista kulttuuria. Rinne korosti, että psykologinen turvallisuus kuuluu yrityksessä kaikille ja sen seuraukset ovat vahvasti tuottavuutta lisääviä.

Illan kolmannessa puheenvuorossa Strategic Advisor Hanna Ekman herätti keskustelua otsikolla ”Sosiaalisen vastuun ulottuvuuksia – bare minimum ei enää riitä”. Puheenvuorossaan Ekman korosti ymmärryksen merkitystä siitä, millaisia vaikutuksia yrityksen toiminnalla on eri ihmisryhmiin aina (vuokra)työntekijöistä ja alihankkijoista asiakkaisiin sekä ympäröiviin yhteisöihin. Lisäksi Ekman esitteli kaksi konkreettista case-esimerkkiä ja kuulimme keskustelussa havaintoja siitä, miten vastuullisuuden on lähdettävä omistajista leikaten yrityksen kaikkia toimintoja. Vastuullisuutta ei voida pitää enää tulevaisuudessa yhden toiminnon asiana, vaan se on osa kaikkea tekemistä.

Vastuullisuusillan päätti yliopettaja & tutkija Tiina Brandt puheenvuorollaan ”Voiko psykologista turvallisuutta mitata & miten se näkyy viivan alla?”. Vastaus otsikon kysymykseen oli ytimekäs – kyllä voi. Brandt esitteli kuulijoile muun muassa tapoja mitata psykologista turvallisuutta sekä antoi konkreettisia vinkkejä, miten mittauksesta saa suurimman hyödyn irti. Sitomo kehittää paraikaa omaa psykologisen turvallisuuden mittaria. 

Vastuullisuusilta keräsi yleisöltä paljon kiitoksia tärkeiden asioiden esille nostamisesta. ”Tätä lisää!”, totesi yksi illan kutsuvieraista tiivistäen aiheesta puhumisen ja tietoisuuden jakamisen merkityksen.
Sitomo kiittää paikalla olijoita inspiroivasta keskustelusta sekä läsnäolosta!

Mistä aiheesta sinä haluaisit kuulla seuraavassa Sitomon teemaillassa?
Ota rohkeasti yhteyttä Sitomon Erika Kahilaiseen – kuulemme mieluusti toiveita!

Jaa kirjoitus: