Taide tekee näkymättömän näkyväksi

Kirjoittaja: Vieraskynä

Kirjoittaja: Nanna Hänninen. Kirjoitus on alunperin julkaistu Rohkeusjohtaa.fi sivustolla.

Merkityksellisyys organisaatioiden ja johtajuuden kehittämisessä

Maailma on koko ajan kompleksisempi ja yhteiskuntaa sekä työelämää leimaa epävakaus ja yhä nopeammat muutokset. Organisaatioilta odotetaan niin vastuullisuutta kuin merkityksellisyyttäkin.

Miten saamme tulevaisuuden työntekijät sitoutumaan? Kuinka kykenemme reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin sopivalla nopeudella ja oikeilla toimenpiteillä? Millaista johtajuutta tämän päivän organisaatiossa tarvitaan?

Taiteen mahdollisuus

Taide on todellisuuden havainnointia ja toimii erinomaisena ajatusten ja tunteiden välittäjänä. Taiteen avulla voi keskustella niin yksilöä kuin yhteiskuntaakin askarruttavista suurista kysymyksistä, kuten esimerkiksi ihmisyys tai ilmastonmuutos. Taidekokemukset tekevät elämästämme merkityksellisempää kuten Vakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber hienosti kiteyttää: “Taide näyttää olennaisen ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Taiteilijan kyky kiteyttää jotain olennaista elämästä on ihailtavaa. Tiukasti kalenteroidussa arjessa tulen pysähtyneeksi taiteen äärelle vain harvoin, mutta olen kiitollinen kaikista niistä hetkistä, jolloin olen niin tehnyt. Uskon, että taide eri muodoissaan tekee meistä ihmisistä vähän parempia. Taide auttaa meitä pysähtymään hetkeen ja näkemään asioita vähän toisin. Se antaa mahdollisuuden asettua paremmin toisen ihmisen asemaan ja huomaamaan jotain sellaista, mitä arjen kiireessä ei tavallisesti havaitse.” Lähde: https://blog.kauppalehti.fi/vieraskyna/taideyliopisto-taide-nayttaa-olennaisen-ihmisten-valisesta-vuorovaikutuksesta-ja-siksi-siita-on-hyotya-myos-johtajalle

Taide tekee näkymättömän näkyväksi

Kun valokuvataide tuodaan organisaatioon sillä on erikoinen voima auttaa ihmisiä pääsemään hyvin nopeasti kosketuksiin omien ajatustensa kanssa. Valokuvaaminen auttaa myös ymmärtämään omaa itseä ja toisia paremmin. Taide saa meidät keskustelemaan avoimemmin ja näkemään työhön liittyviä asioita aivan uudella tavalla.  Taiteen avulla saadaan nopeasti näkymätön näkyväksi ja päästään kirkastamaan itse oleellinen.

Hauskuutta ja hiljentymistä

Taiteellisen menetelmät auttavat mm. tiimien kehittämisessä, strategian jalkauttamisessa ja motivaation löytymisessäkin. Jo yli tuhatta työpajakävijää Neemo™-menetelmän ja valokuvataiteen avulla fasilitoineena voin todeta, että muutosprosessit saadaan vietyä tehokkaasti maaliin sitouttamalla ihmiset siihen jo päätöksentekovaiheessa. Ja taide auttaa nimenomaan tässä sillä taiteellisten menetelmien työpajat ovat täynnä naurua ja sitoutumista. Työpajoissa myös hiljennytään ja keskitytään kaikki yhdessä, mikä on epätavallista tämän päivän hektisessä työelämässä.

Tulevaisuuden työelämätaidot

Taide auttaa tulevaisuuden organisaatioiden rakentamisessa, koska vaikeasti hallittavien ja toisilleen ristiriitaistenkin asioiden yhdistely tapahtuu taiteen ja valokuvien avulla luonnostaan. Kun teoksia tai osallistujien valokuvia tarkastellaan keskustellen, kaikki pääsevät jakamaan ajatuksia toisilleen. Tällöin vahvistetaan myös tulevaisuuden tärkeimpiä työelämätaitoja, kuten kommunikaatiota, yhteistyökykyä, luovuutta, kriittistä ajattelua ja tunneälyä. Kilpailuetua saavuttavat juuri ne organisaatiot, jotka kehittävät jatkuvasti koko henkilöstöään.

Tervetuloa tekemään taiteen avulla työelämästä parempi paikka!
www.neemomethod.com

Artikkelikuvan teos: Nanna Hänninen, People IV, 2012, sarjasta //PAINT

Jaa kirjoitus: