Kuka on nuori nainen?

Kirjoittaja: Vieraskynä

Kirjoittaja: Maarit Tiililä, Executive Coach (PCC). Autan uuden edessä olevia johtajia ja johtoryhmiä toimimaan suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti, jotta haluttu muutos toteutuu. Kirjoitus on alunperin julkaistu Rohkeusjohtaa.fi sivustolla.

Rohkeus johtaa –blogin kristallisoitua mielessäni aloin kertoa siitä tapaamilleni ihmisille. Usein sain vastaani kysymyksen: minkä ikäisille blogisi on tarkoitettu?

Minkä ikäisille? No, nuorille naisille. Siis niille, jotka kokevat olevansa nuoria naisia. Niille, jotka kokevat tarvitsevansa rohkaisua ja kannustusta esimies- ja johtajapolulle. Niille, jotka ovat kenties jo esimiehiä ja johtajia, mutta kaipaavat vahvistusta oman näköisensä johtajuuden löytämiseksi.

Olen itse 52-vuotias. Kun olin täyttänyt 23-vuotta, anoppini päätti, että se on hyvä ikä. Sen jälkeen hän vuosikausia lähetti onnittelukortin 23-vuotiaalle Maaritille. Kun täytin 50-vuotta, sain ystävältäni sydämen, jossa lukee ”I’m not 50. I’m 18 with 32 years of experience”. Äitini, joka on 73-vuotta, kokee itsensä edelleen sydämeltään nuoreksi naiseksi.

Minä en koskaan ole halunnut piilotella ikääni. Olen ylpeästi sen ikäinen kuin kulloinkin olen. Moni nuori mentoroitavani (tässä tapauksessa nimenomaan nainen) kokee, että heidän tekemisensä vakuuttavat niin kauan kunnes he sanovat ikänsä. Siinä vaiheessa kulmat usein kohoavat ja suusta pääsee hämmästys: ”ai, sinä olet niin nuori”.

Toisaalta on niitä naisia ja miehiä, jotka kokevat, että viisikymmentä täytettyään työmarkkinoilla uhkaa syrjäytyminen. Meillä ei ole varaa olla kanavoimatta yli viisikymppisten kokemusta ja osaamista tulevaisuuden rakentamiseen. Emmekä me voi myöskään jättää huomiotta nuorten näkemyksiä ja osaamista.

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ja meitä kaikkia tarvitaan. Oleellista on, että me itse uskomme itseemme ja meillä on lähipiirissä ihmisiä, edes yksi, joka uskoo meihin ja kannustaa meitä eteenpäin. Niin minä kuin moni muu, on elämänsä varrella tullut nähdyksi toisten silmin kykenevämpänä uusiin tehtäviin, kuin itse olemme uskoneet.

Siksi meidän on niin tärkeää tukea ja rohkaista toinen toisiamme! Itsetuntemuksemme kasvaa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Mitä sinä olet valmis tänään tekemään rohkaistaksesi ja kannustaaksesi jotakuta läheistä?

Kuva: Maarit Tiililä

Jaa kirjoitus: