Johtamisessa pitää olla jazzia

Kirjoittaja: Vieraskynä

Kirjoittaja: Riitta Salminen. Kirjoitus on alunperin julkaistu Rohkeusjohtaa.fi sivustolla.

Oletko johtajana kuin kapellimestari sinfoniaorkesterin edessä vai yksi muusikoista keskellä jazz-bändiä?

Modernille johtajalle työyhteisö on jazz-bändi sinfoniaorkesterin sijaan. Jokainen bändin jäsen on mukana ideoiden tuottamisessa ja teemojen kehittämisessä. Yhdessä opitaan ja yhdessä luodaan hyvää tunnelmaa työyhteisöön.

Kannusta improvisointiin

Moderni johtaja kannustaa aitoon keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Hän on läsnä ja osaa kuunnella, malttaa antaa tilaa improvisointiinkin. Moderni johtaja osallistuu, osallistaa ja rakentaa yhdessä yhteistä tulevaisuutta. Hän vie ideoita eteenpäin niin, että jokainen saa vaikuttaa ja tuoda omia näkökulmia esille. Moniäänisyys luo hyvän pohjan päätöksenteolle.

Tunne arvosi

Moderni johtaja keskustelee yrityksen arvoista ja tekee ne näkyviksi, jotta syntyy yhteinen, konkreettinen ymmärrys. Jokainen tajuaa, miten arvot näkyvät yrityksessä ja jokaisen työntekijän työssä. Arvojen tunnistaminen ja toisten kuunteleminen edistää kaikkien hyvinvointia. Kaikki soittavat samaa kappaletta, joskin tulokulma voi olla eri.

Moderni johtaja tietää, että menestyminen on todennäköisempää asioissa, jotka työntekijä kokee merkityksellisiksi ja joissa hän voi toteuttaa aitoa itseään. Yrityksen kiinnostavuus ja vetovoimaisuus ovat paljolti kiinni siitä, miten hyvin yritys tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa itselle tärkeitä päämääriä. Siksi moderni johtaja kannustaa miettimään myös omia arvoja ja tavoitteita.

Anna tilaa uudelle

Moderni johtaja antaa tilaa uudelle. Hänelle on oleellista saada mahdollisimman paljon eri näkemyksiä ja ajatuksia esille, jotta paras mahdollinen voi toteutua. Muutos, oppiminen ja luovuus tarvitsevat näkemyksiä ja dialogin antamaa tilaa. Kiireetöntä kuuntelua, asioiden hahmottamista ja tunnustelua. Viipyilyä oman mielipiteen muodostamisessa, musiikin virtaan antautumista.

Moderni johtaja näkee ihmisten vahvuudet, huomaa onnistumiset ja mahdollistaa motivoitumisen. Hänelle ihmiset ja vuorovaikutus tulevat ennen prosesseja ja työkaluja. Aito vaikuttaminen omaan työhön luo sitoutumista ja vastuunottoa. Syntyy kokemus, että omalla työllä on merkitystä. Oma ääni kuuluu.

Haasta ja ole valmis oppimaan

Modernilla johtajalla on haastajan – ja oppijan ­– asenne. Hän arvostaa asiantuntemusta, osaamista ja halua oppia. Hän antaa vapautta ja vastuita, sopivissa määrin. Hän rohkaisee kokeilemaan ja heittäytymään uuteen. Hän tukee kasvua ja kehittymistä coachaamalla ja mentoroimalla.

Anna palautetta ja kehity

Modernin johtajan työyhteisössä jokainen antaa ja saa palautetta päivittäin. Parhaimmillaan palaute on vuoropuhelua siitä, miten oma toiminta vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan tai mitä voisi ensi kerralla tehdä toisin. Kaksisuuntainen palaute mahdollistaa myös johtajan kehittymisen.

Millä tavalla sinun tapasi johtaa olisi erilainen, jos toimit jazz-mallin mukaan?

Ota yhteyttä, pannaan tiimisi svengaamaan!

Kirjoitus on aiemmin julkaistu sivuillani www.riittasalminen.com.

Kuva: Shutterstock

Jaa kirjoitus: