Asiakas­tarinoita

Lempäälässä laadukasta palvelua kuntalaisille tuottaa keskeisestä luottamuksesta nauttiva tiimi

Asiakastarinoita

Suomen kunnat ovat monenlaisten muutosten edessä. Lisääntynyt syrjäytyminen, väestön ikääntyminen, digitalisaatio ja maakuntauudistus edellyttävät tuoreita tapoja toimia, ajatella ja johtaa arjen tekemistä. Lempäälässä, n. 23 000 asukkaan vauhdilla kasvavassa ja kehittyvässä kunnassa muutostarve on huomioitu myös uudessa strategiatyössä. Uudistuksen kantavana  teemana  on innovatiivinen ja kuntalaiset mukaan kehittämiseen osallistava tapa tuottaa ylivertaisia palvelukokemuksia asettamalla kuntalaiset aidosti toiminnan keskiöön. Valmennustoimisto Sitomo Oy on ollut mukana Lempäälän kunnan sivistyksen palvelualueella organisaatiomuutoksen sparraajana ottamaan haltuun uutta kuntastrategiaa arjen tasolla.

”Ulkopuolisen valmennusosaajan hyödyntämiseen liittyy aina tilaajan riski. Heti ensimmäisestä valmennuspäivästä lähtien tuli tunne, että Sitomo oli oikea yhteistyökumppani omalle organisaatiolleni”

– Nina Lehtinen, sivistysjohtaja, Lempäälän kunta

Lempäälän kunnassa on viimeisen vuoden aikana toteutettu iso strateginen uudistus, jolla varmistetaan kunnan kyvykkyys tulevaisuudessa varautua maakuntauudistuksen mukanaan tuomaan valtionosuus- uudistukseen niin, että kunta saa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotettua palvelutarpeeseen suhteutettuna kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Isossa kuvassa kyseessä on mittava rakenneuudistus, joka edellyttää myös toiminnan organisoimista uudella tavalla. Sivistyksen palvelualueella muutokseen on vastattu toteuttamalla organisaatiouudistus siten, että se tukee oikealla tavalla palvelujen järjestämistä sekä kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tätä tukee uusi tiimipohjainen organisaatio eli sivistyksen palvelualueen sisäinen johtoryhmä ja tehtäväalueiden (opetuspalvelut, varhaiskasvatuspalvelut ja yhteisöpalvelut) edustukselliset ohjaustiimit.

Uusi tapa organisoitua on tarkoittanut sivistyksen palvelualueen esimiesten arjessa myös tehtävänkuvien päivittämistä, roolien muuttamista, esimiesten vaihtumista ja uusia pelisääntöjä. Kunnassa tavoitteemme on kannustaa tavoitteelliseen ja mielekkääseen työn tekemiseen, johon työntekijä voi itse vaikuttaa. Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista, työssäjaksamisesta ja työkyvystä ja olemme halunneet myös muutoksen keskellä varmistua, että henkilöstömme voi hyvin.

– Valmennustoimisto Sitomo on sparrannut meitä muutoksen käynnistämisessä. Konkreettiset ja ihmisten arjen työstä poimitut esimerkit ovat herätelleet ihmisiä katsomaan asioita eri näkökulmista. Lisäksi on luotu luottamusta ja yhteistä ymmärrystä muutoksen mahdollisuuksista uuden edessä. Sparrausta on edistänyt Rinteen Ninan inspiroiva ote ja kyky mukautua ihmisten erilaisille taajuuksille yhdessä tiimiläisten kanssa kiteyttää Nina Lehtinen, Lempäälän sivistysjohtaja.

Haluaisitko ottaa selvää, millainen luottamus teillä tiimissä vallitsee? Kurkkaa voisiko meidän Sitomo Lead-valmennuksesta olla teille hyötyä! 

Meistä olisi ihana olla avuksi! Ota rohkeasti yhteyttä! 

Nina Rinne, nina.rinne@sitomo.fi, puh. 040 078 4227

 

 

Jaa kirjoitus: