Rohkeat organisaatiot menestyvät aina – mutta ilman ihmisiä, ei ole rohkeutta. Sitomon Brave New Leader™ on luotu johtoryhmille, jotka haluavat rakentaa muutoskyvykkäitä ja inhimillisiä organisaatioita.

Autamme johtajia ymmärtämään, miten ihmisen saa mukaan muutokseen sekä haastamme heidät katsomaan itseään ja tapaansa johtaa. 

Miksi Brave New Leader?

Rohkeudesta tulee toimintaa

Muutosjohtaminen tehostuu

Arvolähtöinen johtaminen kirkastuu

Psykologisen turvallisuuden johtaminen lujittuu

Tunteiden johtamisen taito vahvistuu

Epävarmuuden sietokyky voimistuu

Näin rohkeus näkyy konkretiassa ja arjessa

Rohkeus kohdata itsensä tuottaa

 • arvojen mukaista käyttäytymistä 
 • luottamusta rakentavaa toimintaa 
 • vastuunottoa 
 • avointa vuorovaikutusta
 • kykyä oppia ja nousta epäonnistumisista
 • uskallusta olla haavoittuvainen ja inhimillinen 

  Rohkeus kohdata toiset saa aikaan

  • empatian lisääntymistä ja vahvempaa yhteyttä ihmisten välillä 
  • oppimista tukevaa palautekulttuuria
  • toimivaa ja tuottavampaa yhteistyötä
  • kykyä olla eri mieltä rakentavasti
  • potentiaalin näkemistä toisissa ja sen vahvistamista 

   Rohkeus kohdata maailma luo

   • uskallusta kokeilla, kehittää ja innovoida
   • vahvempaa työnantajamielikuvaa lisäten veto- ja pitovoima
   • työhyvinvoinnin ja työn merkityksellisyyden kokemus
   • kykyä ottaa muutokset haltuun 
   • tavoitteiden, arvojen ja mission mukaisia tekoja 

    Valmennusmatkan aikana Pirkanmaan osuuskaupan johtamislupausindeksi nousi lähes 2 %-yksikköä.

    Erityisesti uskallus ja arvostaminen nousivat.

    ”Kaikkien aikojen paras johtamisindeksiluku POK:issa.”

    ”Olemme tunnistaneet, että tämä valmennusmatka vastaa meidän strategiassa oleviin tavoitteisiin ja arvoihin. Tällä on vaikutusta myös veto- ja pitovoimaan.
    Kyse on mindsetin muutoksesta, jonka kautta ihminen löytää vastauksia oman johtajuuden kehittämiseen ja joka auttaa jokaista viemään kulttuurimuutostamme eteenpäin.”

    – Sari Pelli, Johtaja, kulttuuri ja ihmiset, Pirkanmaan Osuuskauppa

    Näin käytös organisaatioissa muuttui Brave New Leader-ohjelman myötä

    Avoimuus on lisääntynyt
    Virheistä kerrotaan avoimemmin, jotta niistä opitaan yhdessä
    Mielipiteitä kerrotaan avoimemmin
    Uskalletaan olla avoimemmin omia itsejämme
    Vaikeisiin tilanteisiin tartutaan rohkeammin
    Suora puhe on lisääntynyt
    Uskalletaan pyytää apua enemmän, kuin ennen
    Organisaation myyttejä on murrettu
    Yhteinen oppiminen ja asioiden jakaminen on lisääntynyt
    Yhteyden kokemus on vahvistunut

    Valmennuksen toteutus 

    Brave New Leader-valmennusohjelma koostuu kolmesta intensiivisestä valmennuspäivästä sekä itsenäisesti suoritettavista tehtävistä. Valmennusohjelma on syvä oppimiskokemus sekä johtajuuden itsereflektio, joka tukee ihmiskeskeisen kulttuurin rakentamista ja valmentaa johtajuuden taitojen soveltamista arjessa.  

    Tarjoamme myös räätälöityjä valmennusratkaisuja organisaatiosi tarpeisiin.  

    ”Nämä valmennuspäivät olivat työuran tuottavimmat ja kauaskantoisimmat päivät.”

    – Valmennukseen osallistuneen palaute

    Jos haluat sparrailla, voisiko teidän organisaatiossanne tapahtua muutosta, ota rohkeasti yhteyttä!