8.3.2024 klo 8:30-9:30: Mitä annettavaa psykologisella turvallisuudella on valmennus- ja työnohjausprosesseihin?

Kirjoittaja: Erika Kahilainen

Sitomon webinaarissa perjantaina 8.3.2024 puhuttiin siitä, mitä annettavaa psykologisella turvallisuudella on valmennus- ja työnohjausprosesseihin. Sitomon Sanna Miettinen ja Outi Stüber keskustelivat webinaarissa siitä, millaisia taitoja moderni ja uudistuva työelämä edellyttää myös valmentajien ja työnohjaajien osaamiselta. Erityisesti työnohjauksen puolella työnohjaajien ydinosaaminen on ryhmäprosessien ymmärtämisessä, mutta webinaarissa pohdittiin, voisiko psykologisen turvallisuuden käsitteistö antaa ryhmälle itselleen enemmän työkaluja oman yhteistyönsä kehittämiseen.

Psykologista turvallisuutta on ilmiönä tutkittu jo pitkään – tutkimukset juontavat juurensa 1900-luvun puolivälin, jolloin muun muassa Edgar Schein tutki sitä, millaisessa ilmapiirissä ihmiset uskaltavat yrittää pelkäämättä virheitä ja rangaistuksia. Myöhempi tutkimusnäyttö psykologisesta turvallisuudesta vahvistaa, että ne tiimit, joissa on vahva psykologinen turvallisuus, uskaltavat antaa rohkeasti palautetta, kokeilla uutta, oppivat nopeammin ja yltävät siten parempiin tuloksiin.

Sitomo käynnisti keväällä 2023 oman psykologisen turvallisuuden sekä psykologisen pääoman tilaustutkimuksen, jonka tulosten pohjalta on kehitetty valmennus- ja työnohjausprosesseihin sopiva psykologisen turvallisuuden tilaa arvioiva työkalu Safety Steps™. Webinaarissa kuultiin, miten työkalun käyttö voi vahvistaa ohjausprosessin vaikuttavuutta sekä kuultiin tutkimuksen tuloksista tiimin yhteistyön laadun kehittämisen näkökulmasta.

Tallenne on katsottavissa maksutta alta.

Jaa kirjoitus: