Turvallinen yhteys -palautevalmennus

Palaute on kasvun ja uusiutumisen edellytys ja monessa organisaatiossa alihyödynnetty voimavara. Mutta mikä tahansa palaute ei suinkaan kehitä ja kiihdytä uuden oppimista eikä luo psykologisesti turvallista ilmapiiriä. Ainoastaan hyvää yhteyttä vahvistava, mahdollisuuksiin keskittyvä ja suoraselkäisesti vaikeatkin asiat esiin nostava palaute vie eteenpäin.

“Clear is kind, unclear is unkind”

Mitä palautevalmennuksessa tapahtuu: 

 • Tutustutte palautteen antamiseen psykologian ja aivotieteiden näkökulmasta
 • Opitte miten vaikeat asiat otetaan puheeksi psykologinen turvallisuus säilyttäen
 • Ymmärrätte palautteen merkityksen luottamuksen rakentamisen näkökulmasta
 • Treenaatte palautteen antamisen, saamisen ja vastaanottamisen taitoja omilla esimerkkitilanteilla ja improvisaationäyttelijän opastuksella

 

Hinta

2890 € + ALV 24 %

Lisätietoja

Riikka Seppälä
riikka.seppala@sitomo.fi
Puh. 050 371 2000

Hyödyt:

 • Saatte rohkeutta ja tekniikoita suoraan puhumiseen ja haastavien keskustelujen käymiseksi
 • Vahvistatte tiimissänne kykyä sietää epävarmuutta ja kohdata epämiellyttäviä tunteita
 • Kasvatatte osallistujien itsetuntemusta
 • Rakennatte tiimin keskeistä luottamusta
 • Lisäätte osallistujien tunnetaitoja

Osallistujat saavat konkreettisia työkaluja palautetilanteisiin.

Mitä opit:

 • Mitä on palautteen merkitys?
 • Mitä palautteella halutaan saada aikaan? Mitä ihmismielestä on hyvä tietää palautetilanteissa?
 • Miten voit kehittyä palautteen antajana, saajana ja vastaanottajana?

Mitä saat:

Palaute on yksi syvällisimmistä ihmisen tarpeista ja kehityksen elinehto, mutta se vaatii uudelleen määrittelyä.

 • Mitä on palautteen merkitys?
 • Mitä sitä halutaan saada aikaan?
 • Miten voit kehittyä palautteen antajana, saajana ja vastaanottajana?

Valmennus sisältää:

 • Esivalmennustehtävä osallistujille
 • 3 h verkkovälitteinen valmennus
 • Ohjatut harjoitukset, jolla opittuja palautetaitoja ylläpidetään arjessa

“Konsulttien ja valmentajienkin pitää ravistella omia ajatuksia ja taitoja. Meidän kriittinen porukkamme arvosti Sitomon valmennuspäivän konkreettista otetta asioihin – ja kaiken lisäksi oli vielä hauskaakin”

– Sanna Kulmala, Head of Kana, Ellun Kanat

Haluatko lisätä tunnetaitoja ja luottamusta tiimissäsi? Ota yhteyttä:

Autamme rakentamaan muutoskykyistä organisaatiota, joka kestää maailman tuulissa