Anna-Maija ”Maikku” Siren

Coaching & Professional Guidance

Maikku on johtamistyöskentelyn, työyhteisötaitojen ja mielen hyvinvoinnin asiantuntija eli rohkeamman työelämän muotoilija.

Maikun työnkuva koostuu pääasiallisesti rohkean johtajuuden ja psykologisen turvallisuuden valmennuksista sekä erilaisten haastavien työyhteisötilanteiden konsultoinnista ja puruista. Lisäksi Maikku myös fasilitoi organisaation toimintakulttuurin muutosmatkoja sekä toimii työnohjaajana niin johto- kuin työyhteisötasolla.

Pätevyydet

Johdon työnohjaaja ja coach CSLE, YAMK sosiaali- ja terveysalan johtaminen, mielenterveys- ja päihdehoitotyön sairaanhoitaja, NLP practitioner, hyvinvointivalmentaja

Työkielet

suomi

Ota yhteyttä

Anna-Maija "Maikku" Siren

Maikun videoesittely:

 

Maikku on muutoskonsultoinnin asiantuntija, joka on erikoistunut työyhteisön kehittämiseen muutosmatkojen konseptoinnissa. Hän on rohkean johtajuuden valmentaja, joka innostaa ja ohjaa johtajia kohti uudenlaista, ennakkoluulotonta otetta. 

Maikku on myös vuorovaikutuksen ammattilainen, joka auttaa ihmisiä ja tiimejä rakentamaan vahvoja suhteita sekä saavuttamaan parempia tuloksia yhteistyössä. Lisäksi hänellä on vankka kokemus johdon ja esihenkilöiden valmentamisesta, tuoden esiin heidän potentiaalinsa ja auttaen heitä saavuttamaan menestyksen uusilla tavoilla.

Maikun ydinviesti rohkeamman työelämän muotoilijana on, että kaiken tekemisen keskiössä on ihmisten välinen vuorovaikutus. Mitään ei tapahdu, jos ihmiset eivät uskaltaudu vuorovaikutukseen keskenään – tämä pätee niin johtamisen kuin työyhteisön tasolla. Tunne ja mieli blokkaavat hyvätkin innovaatiot, jos työyhteisössä koetaan turvattomuutta ja epäselvyyttä. Menestyäkseen organisaatio tarvitsee jokaisen työntekijän panostusta ja se saavutetaan vain uskaltautumalla kohtaamaan toinen toisensa myös niissä vaikeissa tilanteissa, joita työelämässä eteen tulee.

Maikku on oikea valinta yhteistyökumppaniksi silloin, kun

  • organisaatiossa tapahtuu muutoksia ja sen myötä tulee löytää oikea suunta toiminnalle. Maikku kykenee fasilitoimaan kaaoksesta kohti selkeyttä pitäen huolen kuitenkin siitä, että prosessin omistajuus säilyy asiakkaalla.
  • johtamistyöhön kaivataan rohkeutta ja selkeyttä. Maikun oma kokemus johtamistyöstä sekä johtamiseen liittyvät koulutukset mahdollistavat johtamiseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisen ja äänensanoittamisen.
  • Työyhteisössä on kipupisteitä, jotka estävät ja kuormittavat työyhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta.
  • kaivataan innostunutta ja motivoivaa puheenpitäjää rohkeudesta, empatiasta ja tunteista eli siis ihmisenä olemisesta työelämässä!

Maikun vuorovaikutus ja työyhteisömme työtaitojen kehittäminen on ollut vaikuttavaa.
– Asiakkaan sanomaa Maikusta

Ennen Sitomoon tuloaan Maikku työskenteli pitkään isossa kaupunkiorganisaatiossa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa niin esihenkilö- kuin johtamistehtävissä. Suurimmat ja tärkeimmät opit kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta Maikku onkin saanut niiltä lukuisilta ihmisiltä, joita on oman työuransa aikana kohdannut.

Maikun tapa olla vuorovaikutuksessa luo tilaa aidoille kohtaamisille ja tästä asiakkaat ovatkin paitsi kiitelleet, myös kysyneet, että miten energia riittää läsnäoloon. Kohtaamiset sytyttävät ja niiden lisäksi Maikku palautuu luonnossa, liikkumisen parissa sekä läheisten seurassa.

Lähetä viesti tai jätä yhteydenottopyyntö Maikulle: