Työnohjaus – mitä, miksi, milloin?

Kirjoittaja: Sanna Miettinen

Tässä blogissa Sitomon Sanna Miettinen avaa Sitomo Guide-työnohjauspalvelua näkökulmasta ”mitä, miksi, milloin?”. Sanna on johtajuuden, organisaatiokäyttäytymisen ja työhyvinvoinnin asiantuntija sekä johtaa Sitomon työhyvinvointipalveluja. Hän on työnohjannut johtoryhmiä, esihenkilöitä ja työyhteisöjä yli 10 vuoden ajan eri organisaatioissa sekä liike-elämän parissa että sosiaali- ja terveysalalla.

Mitä Sitomo Guide-työnohjauspalvelu on?

Työnohjaus on oppimista edistävä ja toimintaa kehittävä vakiintunut työmenetelmä. Sen avulla työhön saadaan uusia näkökulmia, oivalluksia ja tilaa ajatella. Työnohjausta ja sen käyttömahdollisuuksia ei kuitenkaan tunneta riittävästi. Tärkeää on punnita tilannekohtaisesti, milloin työnohjauksesta voisi olla eniten hyötyä.

Työnohjauksessa käsiteltäviä asioita saattavat olla esimerkiksi perustehtävän kirkastaminen, muutostilanteet ja työyhteisön yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja tarkentaminen. Työnohjausta voidaan käyttää tiimien, esihenkilöiden ja johtoryhmien kehittämisen tukena sekä oppimisen tehokeinona. Työnohjaus sopii kaikkiin organisaatioihin toimialasta tai koosta riippumatta.

Sitomo Guide mahdollistaa myös mitattavuuden

Sitomon Guide tarjoaa uuden kulman työnohjaukseen – mitattavuuden. Uusi työkalu konkretisoi työnohjauksen merkityksen yrityksille. Sitomossa on luotu psykologisen turvallisuuden mittari, jolla pystytään mittaamaan työnohjausryhmän psykologista turvallisuutta prosessin eri vaiheissa. Sen avulla pystytään osoittamaan työnohjauksen konkreettinen merkitys.

Meillä Sitomossa työnohjauksessa etsitään aina ensisijaisesti ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, psykologisen turvallisuuden edistämiseksi ja yksilön rohkeuden lisäämiseksi. Se on useamman kerran tapaamisprosessi, jonka alussa määritellään yhteisön toimintaa tukeva tavoite, kuten uusien työmenetelmien kehittäminen tai muutokseen valmistautuminen. Koulutetut työnohjaajamme auttavat näkökulmien jäsentämisessä, ja tuloksia arvioidaan suhteessa psykologisen turvallisuuden tasoon ja asetettuihin tavoitteisiin.

Työnohjaus sopii esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

 • Organisaatiossa tai työyhteisössä on halua oppia ja kehittyä
 • Tukemaan uudistumista ja innovaatioita
 • Selkeyttämään aloittavan tiimin toimintaa
 • Muutostilanteiden käsittelyyn
 • Kirkastamaan perustehtävää
 • Lujittamaan tiimien yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • Syventämään Sitomon valmennuksessa opittujen asioiden arkeen viemisessä ja ylläpitämisessä

 

Mihin Sitomo Guide-työnohjauspalvelu ei sovellu?

Usein törmätään tilanteeseen, jossa työnantaja haluaa tilata työpaikalle työnohjausta sellaisessa tilanteessa, johon työnohjaus ei sovellu ollenkaan. Väärä lähtökohta on, jos työnohjaukselta toivotaan ratkaisua johonkin hankalaan työyhteisön ilmapiiriongelmaan.

Yleensä kun saadaan uusi yhteydenotto työnohjaustarpeesta, lähdetään tilannetta kartoittamaan muutamilla lisäkysymyksillä: Millainen organisaation tilanne on? Minkä kokoinen ryhmä on kyseessä? Onko organisaatiossa hyödynnetty työnohjausta aiemmin?

Jos työnohjaus ei ole tuttua, tilaajalle ehdotetaan esimerkiksi lyhyttä Teams-tapaamista, jossa varmistetaan, onko työnohjaus juuri oikea palvelu tarpeeseen. Tapaamisessa kerrotaan, että työnohjaus ei esimerkiksi ratkaise organisaation rakenteisiin tai resursseihin liittyviä ongelmia.

Alla esimerkkejä myös muista tilanteista, joihin työnohjausta ei kannata yrittää hyödyntää:

 • Organisaatio tai työyhteisö on akuutissa kriisissä.
 • Työskentelyä haittaa henkilöiden välinen, pitkään jatkunut konflikti tai muuten tulehtunut työilmapiiri.
 • Kysymyksessä on pitkään jatkuneita työssäjaksamisen haasteita tai vakavaa työuupumusta.
 • Ajatellaan, että vain työyhteisön ”ongelmatapaukset” tarvitsevat työnohjausta.

Näihin tilanteisiin voidaan hakea ratkaisua ja oikeaa tapaa edetä esimerkiksi mittaamalla ensialkuun organisaation tai työyhteisön psykologisen turvallisuuden lähtötaso Sitomon CoBox-palvelulla.

Oikean työnohjaajan valinta on tärkeä

Suosittelemme, että sopivan työnohjaajan valintaan kannattaa käyttää hivenen aikaa ja paneutumista. Jos haluat varmistaa organisaatiollenne tai työyhteisöllenne koulutetun työnohjaajan, voit suunnata Suomen Työnohjaajat ry:n sivuille ja etsiä sieltä sopivaa henkilöä. Voit painottaa haussa eri kriteereitä ja etsiä työnohjaajia omalta alueeltasi. Tämän jälkeen voit olla yhteydessä kahteen, mielellään jopa kolmeen työnohjaajaan, joiden kanssa lähdet keskustelemaan, kuka on juuri teidän tavoitteisiinne sopiva ohjaaja.

Jos haluat lisätietoja Sitomon työnohjauspalveluista, ota rohkeasti yhteyttä! Meillä Sitomossa on koulutettuja työnohjaajia, jotka innostuvat työyhteisösi kehittämisestä ja työntekijöidesi auttamisesta. Mikäli työyhteisösi on tilanteessa, johon työnohjaus ei sovi ja tarvitset apua esimerkiksi akuutin kriisitilanteen selvittelyyn, autamme mielellämme myös silloin muita menetelmiä hyödyntäen.

Sanna Miettinen, sanna@sitomo.fi, + 358 40 0412 021

Lue tiedote uudesta Sitomo Guide-työnohjauspalvelustamme täältä.

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!