Rohkean johtajuus on valojen ja varjojen summa

Kirjoittaja: Riikka Seppälä

Muutokset toimintaympäristössä, arvoa tuottavan työn luonteessa, tekemisen tavoissa sekä ihmisten odotuksissa haastavat johtajuutta ja luovat painetta kiivastahtiselle uudistumiselle. Tarve entistä rohkeammalle johtajuudelle korostuu erityisesti nyt koronakriisin synnyttämässä tilanteessa, jossa epävarmuuden varjot viipyvät syksyn kääntyessä talveen. Ihmiset alkavat olla väsyksissä, tai vähintäänkin puuduksissa etätyöhön. On ikävä kollegoiden luo. Jano yhteyteen, joka syntyy paremmin livenä. 

Kun ennustettavuus on monilla mittareilla heikko, koko johtajuuden käsitettä on syytä ajatella uudella tavalla. Hyvä johtaja herättää sisäistä johtajuutta, jota uusi hajallaan tehtävä työ edellyttää entistä väkevämmin. Rohkeaa, osallistavaa ja hyvinvointia vahvistavaa johtajuutta on taito luoda poikkeustilanteissakin psykologisesti turvallisesta ilmapiiriä,  jossa jokaista kuullaan ja jossa jokaisen osaaminen valjastetaan yhteiseen käyttöön. Psykologisesti turvallisessa ilmapiirissä kukaan ei koe tarvetta hiljentyä etäpalavereissa, piiloutua sammutetun kameran taake tai jättää sanomatta, mitä mielessä on. Hyvän, tuloksellisen ja inspiroivan dialogin synnyttäminen ja rohkean johtajuuden taitojen kehittäminen lähtevät meistä jokaisesta itsestä. Ei suinkaan etäkokousalustojen tekniikkavinkeistä. 

Hyvä johtaja herättää sisäistä johtajuutta ihmisissä ympärillään.

Itsetuntemuksen hyödyt  

Se, millä tavalla johtaja rakentaa yheyttä itsensä kautta tiimiin, on juuri nyt tässä ajassa todellakin gamechanger. Kiireessä, ristipaineissa ja tuloksen taittuessa riski on rikkoa, rakentamisen sijaan. Tämä voi joskus tapahtua ihan huomaamatta. Tunnetaidot ja itsetuntemuksen merkitys korostuvat johtajuudessa nyt enemmän kun koskaan, kun kannateltavana voi olla koko tiimin rakoileva jaksaminen, tuloksen kehittymisen, muuttuvien rakenteiden sekä organisaation oppimiskyvyn ylläpitämisen rinnalla. Nyt jos koskaan on aika kiinnittää huomio asioista ja prosesseista ihmisiin ja meidän konepellin alle. Kun ihminen on kiinnostunut käyttäytymisestään ja suhtautuu uteliaan rehellisesti omiin toimintatapoihin sekä rooliinsa psykologisen turvallisuuden mahdollistajana kasvaa ohessa koko organisaation turvarakenne. Samalla vahvistuvat myös taidot elää keskeneräisyyden kanssa. Tämä auttaa hölläämään täydellisyydentavoittelusta, jolloin ankaruus hellittää ja syntyy tilaa armollisuudelle. Sekä itseä, että kollegoita kohtaan. 

Samalla kun itsetuntemus kasvaa, vahvistuu kyky kohdata ihmiset läsnäolevasti, arvostaen ja empaattisesti, ihmisten erilaisuutta ymmärtäen. Keskeistä työyhteisön toimivalle vuorovaikutukselle onkin se, miten jokainen oppii omassa johtajuudessa reflektoimaan omia tunteita sekä niiden antamia viestejä. Tunnetyön tarkoituksena on oppia normalisoimaan tunteita työyhteisössä. Kun tunteiden vaikutus ymmärretään, niitä ei turhaan luokitella, pelätä ja yritetä ohittaa. Energiaa säästyy oikeille asioille, tehokkuus kasvaa ja tekemisen fokus pysyy kirkkaana.

Henkilökohtainen työ 

Eräs johtaja totesi kerran, että paras kaveri johtajuudessa on taskupeili. Sinne katsominen vaatii rohkeutta. Matka itseen edellyttää oman elämän tarkastelua ja sen äärelle pysähtymistä rehellisesti. Matka vaatii sen kysymistä, mikä minut saa niin ankaraksi ja tuomitsevaksi? Ja sen kysymistä, mikä minut ohjaa väistämään ja katsomaan pois vaikeissa tilanteissa, vaikka ratkaisun löytämiseksi pitäisi mennä päin ongelmaa. Matka on myös sen tunnistamista, millaista esimerkkiä haluan muille toimillani näyttää ja sen oivaltamista, millaista tukea itse kaipaan, jotta voin sitä synnyttää myös toisille.

Rohkea johtajuus on työtä, jota tehdään tiimin hyväksi, mutta jokainen itsensä kautta. Rohkea johtajuus on työtä, jossa huomio kiinnittyy pinnan alla oleviin kerrostumiin. Se on tanssia valojen ja varjojen kanssa. Vastassa voi olla täysin tiedostamattomiakin asioita, joille itse saattaa olla täysin sokea. Aina ei ehkä pidä siitä mitä peilistä näkee,  mutta samalla sieltä voi löytyä myös yllättäviä vahvuuksia. Yhdessä vahvuudet ja sokeista pisteistä tietoiseksi tuleminen rakentavat kokonaisia, inhimillisiä ja muutoskykyisiä johtajia, jotka tuntevat itsensä niin hyvin, että he voivat keskittyä toisen ihmisen potentiaalin tunnistamiseen ja vaalimiseen oman epävarmuuden peittelyn sijaan. Tällaisia johtajia suomi tarvitsee juuri nyt. Ja sellaisia johtajia ihmiset haluavat seurata läpi vaikeiden aikojen.

Rohkeana johtajana kasvuun saat perinpohjaisen kiihdytyksen Sitomon Brave New Leader™- valmennuksesta. 

Riikka Seppälä

riikka.seppala@sitomo.fi I puh. 050 3712000

Sitomo I Designing strong and resilient organizations 

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!