Psykologinen turvallisuus näkyy tuloksessa – tunteilla ei ole kustannuspaikkaa

Kirjoittaja: Outi Stüber

Kuulin hiljattain eräästä neuvottelutilanteesta, jossa toinen osapuoli oli todennut ”ei budjetissa ole omaa riviä tunteille”. Ja näinhän se on, organisaation tunneilmapiirille on vaikea laskea tarkkaa hintaa. Silti useat tutkimukset osoittavat, että tunteilla on vaikutus organisaation talouteen niin hyvässä kuin pahassa. Tutkimuksen käsitteillä puhutaan tällöin psykologisen turvallisuuden tai psykologisen pääoman vaikutuksesta organisaation tavoitteisiin ja tulokseen. Siinä, missä psykologinen turvallisuus kuvaa ilmapiiriä sekä yhteistyön laatua tiimi- ja organisaatiotason ilmiönä, kuvaa psykologinen pääoma yksilön sitoutumista, tavoitteellisuutta ja sinnikkyyttä. 

 Jos katsomme organisaation tavoitteiden tai talouden toteutumista vain näkyvien rakenteiden kautta ja niitä kehittäen, tulemme helposti sivuuttaneeksi lukujen takana olevat näkymättömät vaikuttimet – asenteet, uskomukset, tunteet, ilmapiirin vaikutukset ja merkityksellisyyden kokemukset.  

 

Tutkimustietoa psykologisesta turvallisuudesta 

Psykologista turvallisuutta on tutkittu jo vuosien ajan ja silti se edelleen herkästi käsitetään mukavuudeksi sekä siten, ettei työpaikoilla enää voida vaatia mitään. Googlen kuuluisa Aristotle-tutkimus nosti viisi asiaa tiimien menestyksen rakennuspalikkoina: 

  1. Psykologinen turvallisuus: tiimin jäsenet kokevat voivansa ottaa riskejä ja olevansa inhimillisiä  
  2. Luotettavuus: tiimin jäsenet saavat asioita aikaan ja saavuttavat korkeat laatutavoitteet 
  3. Rakenne ja selkeys: tiimin jäsenillä on selkeä roolitus sekä suunnitelmat ja tavoitteet 
  4. Merkitys: jokainen tiimissä kokee, että työ on henkilökohtaisesti merkityksellistä hänelle 
  5. Vaikuttavuus: tiimin jäsenet kokevat, että heidän työllään on väliä ja vaikutusta 

 

Näiden asioiden laskeminen rahassa on haastavaa, mutta samalla jokainen näistä vaatii toteutuakseen myös toimivia käytänteitä ja hyviä rakenteita. Siten vastakkainasettelu näkyvän ja näkymättömän systeemin välillä ei tuota mitään. Meidän on syytä oppia, miten saamme nämä toimimaan parhaimmalla tavalla yhdessä – nähdä tunteiden vaikutus lukujen ja mittareiden takana. 

 

Sitomon tutkimustulokset 

Aiempaan tutkimukseen sukeltaminen tuotti myös meille Sitouttajille halun ymmärtää ja kyetä kuvaamaan näitä ilmiöitä paremmin. Löysimme kumppaniksemme Haaga-Helian dosentti Tiina Brandtin, jonka kanssa teimme tutkimuksen psykologisen turvallisuuden ja psykologisen pääoman yhteyksistä. Tutkimuksemme ehkä yksi kiinnostavin tulos oli se, että vahva psykologinen turvallisuus vahvistaa yksilön psykologista pääomaa. Näin ollen organisaatioiden panostukset psykologisen turvallisuuden kehittymiseen näkyvät myös yksilötasolla vahvempana haluna sitoutua yhteiseen tekemiseen ja toisaalta työn merkityksellisyyden vahvistajana.  

Esittelimme viime viikolla tutkimuksemme tuloksia webinaarissamme, jossa näkökulmana oli erityisesti pito- ja vetovoiman vahvistaminen. Webinaaria valmistellessa löysin ManpowerGroupin vuonna 2022 tehdyn selvityksen, jonka mukaan globaalisti 75% yrityksistä raportoi rekrytointivaikeuksista luvun ollessa suurin 16 vuoteen. Lukujen valossa osaajapula on ja tulee olemaan haaste, jota ei ratkaista pelkillä näkyvien rakenteiden kehittämisellä. On suostuttava tekemään tunteille oma kustannuspaikka. Samaan aikaan tilanteen voi nähdä toiveikkaana – panostamalla psykologiseen turvallisuuteen voimme vaikuttaa ihmisten kiinnittymiseen ja haluun sitoutua. Tilanne voi olla haastava, muttei mahdoton. Jo nyt kuulemme tarinoita siitä, kuinka nuoremmat työnhakijat kysyvät rekrytointitilanteissa organisaation psykologisen turvallisuuden tilasta. Ne työnantajat, jotka ovat onnistuneet näkemään näkymättömän ja rakentamaan ilmapiirin, jossa jokaisen odotetaan toimivan psykologisesti turvallisesti, löytävät myös jatkossa osaavia tekijöitä töihin. Psykologinen pääoma ja psykologinen turvallisuus voivat helposti tulla ohitetuiksi ylätason tai tutkimusmaailman käsitteinä, joiden arvoa ei osata tunnistaa tuloksen takana. Ne, jotka oppivat rakentamaan sillan organisaation näkyvien rakenteiden ja näkymättömämmän kulttuurin välille, luovat pohjan menestykselle. 

__

Outi Stüber, Coach & Learning Designer
outi@sitomo.fi, +358 40 159 0111

Katso webinaaritallenne viimeisimmästä tilaisuudestamme ja kuulet lisää tutkimustuloksia veto- ja pitovoiman näkökulmasta!

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!