Onko esimiehetön organisaatio sittenkin kuollut idea?

Kirjoittaja: Riikka Seppälä

Itseohjautuvuuden vahvistaminen on tapetilla juuri nyt monessa yrityksissä, kun työelämän murros, asiakkaiden tottumukset ja työntekijöiden kasvaneet odotukset kaikki omalla tavallaan haastavat tehostamaan, muuntumaan, oppimaan ja kasvamaan. Vauhti on joskus aika hurja ja oppimiskäyrä jyrkkä.

On ollut todella hienoa seurata, miten vauhdilla yrityksissä on lähdetty purkamaan uusiutumista jarruttavia rakenteita ja siirtämään päätöksenteon mandaattia sinne, missä sitä milloinkin tarvitaan. Luottamus  ihmisiin on kova – niin kuin pitääkin ja erityisesti asiantuntityössä itseohjautuvuus on yleistynyt vauhdilla, samalla kun työtä tehdään multisite projekteissa, ajasta ja paikasta riippumatta, useassa eri tiimissä ja ratkaisualueiden rajat ylittävissä projekteissa.

Usein tämä tarkoittaa sitäkin, että oma esimies voi olla etäällä ja aika tietämätön ihmisten tekemisistä. Tällöin vastuu itsestä, omasta toiminnasta, palautteen saamisesta, sekä suhteesta muihin jää jokaisen omalle kontolle.

Niin houkuttelevalta, kun iso vastuu kuulostaakin, absoluuttinen itseohjautuvuus ei sovi kaikille, ainakaan puhtaasti sellaisena mallina, jossa kaikki ihmiset vastaavat vain itsestään

Tutkimuksen myös kertovat, että suuri vastuu ilman yhtä suurta vapautta, on yksi kuormittavimmaksi koettu asia nykyaikaisessa asiantuntijatyössä.

Onpahan useampi ihminen meille kertonut seuraavaakin:

  • Organisaatiossamme säästettiin, eikä ole esimiestä ollenkaan. Ja tämä vei ihan tuuliajolle.
  • Esimiehetön organisaatio on kuollut idea.
  • Itseohjautuvuus on heittielle jättöä, eikä kerro välittämisen kulttuurista.

Ihminen on sosiaalinen olento ja vaikka kuinka olisimme tottuneet pitämään omat ohjat käsissämme, jokainen meistä silti kaipaa hetkittäin sparrasapua, palautetta omasta toiminnasta ja mahdollisuutta kiinnittyä toiseen ihmiseen. Tästä oivallisena esimerkkinä toimii esimerkiksi  Futurice I Love feedback kulttuuri – jossa esimiehet hakevat palautetta tiimiläisistä ympäristöstä ja kollegoilta. Palautteen saaminen henkilötasolla on myös kriittisen tärkeää oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Ja se myös lisää työssä hyvinvointia. 

Ennen kuin suin päin juoksee räjäyttämään kaiken hiearkian organisaatiosta, kannattaakin pysähtyä ja ihan aidosti keskustella, millaisena itseohjautuvuus voisi meille parhaalla tavalla näyttäytyä ja mitä erilaisia muotoja se meidän käsissämme löytäisi? Yllättävää kyllä, kun ihmisiltä itseltään kysyy toiveita asiasta, heidän kuulee pikemminkin kaipaavan jämäkkää johtamista, joka mahdollistaa vapauden tehdä ja palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ihminen kaipaa jämäkkää johtamista, joka mahdollistaa vapauden tehdä

Ensimmäinen steppi, mistä lähteä liikkeelle itseohjautuvan organisaation rakentamisessa on kuuntelu – kuuntele tiimiäsi ja mitä toiveita heillä on. Kuuntele, äläkä odota heiltä mitään muuta. Yllätyt, miten paljon saatatkin saada.

Heräsikö sinulla ajatuksia tai kysymyksiä? Ota vain rohkeasti yhteyttä!

”Autamme muotoilemaan menestyviä organisaatioita.”

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!