Missä mennään palautekulttuurin kanssa?

Kirjoittaja: Riikka Seppälä

Ihmisen yksi keskeisimmistä perustarpeista liittyy turvalliseen yhteyteen. Etsimme sitä toisista ihmisistä työyhteisössä ja teemme usein kaikkemme löytääksemme ja varmistaaksemme oman paikan osana porukkaa. Organisaatiossa hyvä & turvallinen palaute on keino ylläpitää yhteyttä, joka puolestaan mahdollistaa kasvun ja uuden oppimisen. Jos palautetta ei saa, yhteys jää mitään sanomattomaksi ja oppiminen pysähtyy. Miten varmistamme johtajina, ettei yhteyden puutteesta tule organisaation kasvun este? Johtajuuden syvin merkitys on kuitenkin luoda ihmisiin sellaisia  suhteita, joista he voivat hyötyä – oppimalla, kehittymällä ja menemällä ihmisinä eteenpäin.

Rohkea, uudiskykyinen ja jatkuvan oppimisen mahdollistava organisaatio tarvitsee rehellistä, rakentavaa ja turvallista palautekulttuuria. Haastateltuamme satojen asiakkaidemme henkilöstöä lattiatasolta ylimpään johtoon, olemme kuitenkin tunnistaneet huolestuttavan ja usealle organisaatiolle yhteisen piirteen, nimittäin palautteen puuttumisen. Tutkimuksemme mukaan näyttäisikin siltä, että tällä kiivaalla mittaamisen aikakaudella tekemisestä on monessa organisaatiossa tullut niin numero- ja suoriutumiskeskeisiä, että palautteen merkitys on päässyt unohtumaan. Tai vähintäänkin palautetta on alettu pitää itsestään selvyytenä.

Ongelma on päivänselvä: Ilman palautetta rohkea kasvu ja kilpailukykyä edellyttävä uusiutuminen eivät yksinkertaisesti ole mahdollisia. Jos emme johtajina, esimiehinä ja kollegoina tee ihmisiämme tietoiseksi heidän vahvuuksistaan, tunnista heidän kasvupotentiaalia ja sitoudu kehittämään sitä, he ennemmin tai myöhemmin alkavat epäillä osallisuuttaan ja paikkaansa yhteisössä. Samoin he pian kyseenalaistavat meidän, esimiesten ja johtajien sitoutumistaan heihin, jolloin tyytymättömyys kasvaa kulovalkean tavoin. Tutkimuksista myös tiedetään, että kaksi suurinta syytä sille, miksi organisaatiossa ei anneta palautetta ovat seuraavat:

  1. ”Meillä ei uskalleta käydä vaikeita, tunteita herättäviä keskusteluja.”
  2. ”Me emme tiedä, miten antaa, vastaanottaa tai pyytää palautetta tavalla, joka vie asioita ja prosesseja eteenpäin.”

Jos emme johtajina, esimiehinä ja kollegoina tee ihmisiämme tietoiseksi heidän vahvuuksistaan, tunnista heidän kasvupotentiaalia ja sitoudu kehittämään sitä, he ennemmin tai myöhemmin alkavat epäillä osallisuuttaan ja paikkaansa yhteisössä.

Palautteen puuttuminen on onneksi ratkaistavissa oleva asia ja siihen on olemassa myös verrattain kustannustehokas ja vielä yksinkertainenkin ratkaisu: Hyvä ja turvallinen yhteys varmistetaan satsaamalla sellaisen palautekulttuurin rakentamiseen ja vaalimiseen, jossa ihmiset voivat olla pelkäämättä sydän auki ja jossa opitaan yhdessä miten:

  1. Jokainen kokee häpeää, menee defenssiin ja miten sieltä päästään turvallisesti pois
  2. Tärkeää avoin kommunikaatio ja huomion kiinnittäminen mahdollisuuksiin on
  3.  Jokainen voi tukea toista, jotta sellainen turvallinen tila syntyy, jossa voidaan puhua avoimesti

Turvallinen palautekulttuuri ei saa olla vain tavoiteltu arvo, vaan sen toteuttamista arjessa pitää jaksaa työstää joka päivä. Siitä pitää tehdä prioriteetti numero yksi yrityksessä.

Tässä onnistutaan kun opitaan paitsi tulemaan sinuiksi vaikeiden keskustelujen kanssa, myös pyritään tietoisesti normalisoimaan epämukavuuden tunteet. Jos johdossa odotetaan organisaatiolta nopeaa oppimista, innovaatiokykyä ja kriittistä ajattelua, on ihmisiä opetettava kestämään epämieluisiakin tunteita, jotka ovat aina läsnä kun opimme uutta.  

 ”We believe growth and learning are uncomfortable so it is going to happen here. You are going to feel that way and we want you to know it is normal and it is an expectation here. You are not alone and we ask you to stay open and lean into it.” – Brené Brown   

Ei ole olemassa sellaista rohkeutta, johon ei kuuluisi myös epämiellyttäviä tunteita. Niistä on kyse myös turvallisen palautteen antamisessa. Onneksi taidot ovat opittavissa ja mallinnettavissa. Enää pitää ottaa se kuuluisa ensimmäinen askel ja matka voi alkaa, jokaisesta meistä itsestä.

Aloita täältä: Brave New Leader

Riikka Seppälä 

riikka@sitomo.fi I puh. 050 371 2000 

SITOMO I Designing strong & resilient organizations 

 

 

 

 

 

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!