Millainen on empatian business case?

Kirjoittaja: Riikka Seppälä

J.K. Rowling, Harry Potterin luoja, pyydettiin Harvardin yliopistoon pitämään puhe valmistuvalla luokalle. Hän päätti puhua kahdesta tärkeästä aiheesta, epäonnistumisesta ja mielikuvituksen voimasta. Ja onneksi näin, olihan hän sanoillaan saattamassa työelämän tulevaisuuden tähtiä matkalle kohti täyttä työelämää.

Epäonnistuminen ja mielikuvitus, kaksi niin keskeistä teemaa tämän ajan ja erityisesti tulevaisuuden työelämässä. Mutta miksi? Ja mitä ihmeen tekemistä epäonnistumisella ja mielikuvituksella on empatian ja myötätunnon kanssa? No, paljonkin!

Toisin kuin mikään muu olento tällä planeetalla, ihminen kykenee oppimaan ja ymmärtämään sellaistakin, mitä ei ole itse kokenut. Me pystymme mielessämme kuvittelemaan, millaista on olisi olla joku toinen.Tästä pohjimmiltaan on kyse empatiasta, kyvystä elää toisen tunteissa mukana.

Empatia on osaamispääomaa, jota tarvitaan paitsi uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseksi, myös merkityksellisten kohtaamisten synnyttämiseksi, ja johtamisen tueksi. Empatia on ehkä johtajan tämän päivän tärkein työkalu, koska ilman empatiaa, et ymmärrä miten toinen haluaa tulla johdetuksi.

Empatian lisäksi työyhteisöihin kaivataan kipeästi lisää epäonnistumisetkin sallivaa myötätuntoa, aktiivista halua toimia toisen parhaaksi. Ja paitsi toiselle, myös itselle on haluttava hyvää. Tämä korostuu erityisesti ajassa, jossa johtajien paineet kasvavat koko ajan, itseohjautuvuus ja matalat organisaatiot yleistyvät vauhdilla ja asiantuntijat ovat yhä selkeämmin oman onnensa seppiä, mitä tulee oman työn ja osaamisen johtamiseen.

Empatia ei ole joko tai – sitä voi treenata! 

Empatia, kyky katsoa ympäröiviä asioita toisten ihmisten näkökulmasta on taatusti keskeinen osaamispääoma kasvuhaluisissa yrityksissä ja on ihan jokaisen vastuulla etsiä jaettuun työarkeen käytäntöjä, joilla luodaan edellytyksiä parempaan ihmisten ymmärtämiseen ja myötätuntoiseen tapaan olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Empatia on jokaisen oma valinta, jokaisena päivänä. 

Onneksi empatia ja myötätunto eivät oli persoonasta riippuvia ominaisuuksia, vaan niitä voidaan treenata, voimistaa ja vahvistaa.

Viisas ihminen, roolista riippumatta tunnistaa, kuinka empatia ja myötätunto henkilöstön ydintaitoina heijastuvat organisaation keskeisiin tuottavuuden elementteihin.

Aktiivisen empatian mahdollistamia hyötyjä organisaatiolle ovat mm:

  • Kognitiivinen suorituskyky kasvaa, kun ihmiset ovat myötätuntoisessa vuorovaikutuksessa keskenään
  • Myötätunto mahdollistaa turvalliset konfliktit, joissa innovaatiot usein syntyvät
  • Empatia luo henkilöstön kasvun maaperää, auttaen palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
  • Empaattinen suhtautuminen avaa uusia näkökulmia ja auttaa paremmin ymmärtämään niitä tekijöitä, joilla voimme tuottaa arvoa asiakkaille
  • Myötätuntoinen asenne ympäröiviin ihmisiin lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja rakentaa luottamuksen ilmapiiriä
  • Myötätunto itseään kohtaan auttaa huolehtimaan omasta jaksamisesta ja antaa työkaluja itsensäjohtamiseen työarjen keskellä

Haluaisitko kehittää omia empatiataitoja johtajana ja tuoda ihmisosaaminen näkyväksi tuloskortille? Siinä tapauksessa, tutustu rohekan johtajuuden Brave New Leader – mindset valmennukseen ja ilmoittaudu mukaan. 

Riikka Seppälä, Sitomo Oy

p. 050 371 2000 / riikka.seppala@sitomo.fi

”Autamme muotoilemaan menestyviä organisaatioita.”

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!