Miksi osallistuisin Brave New Leader™ valmennukseen?

Kirjoittaja: Nina Rinne

Kenelle Brave New Leader™ valmennus on suunnattu?

Suurin mahdollisuutemme kasvaa hyviksi johtajiksi ja samoin, suurin esteemme – olemme me itse. ”En ole tavannut ainoatakaan menestynyttä johtajaa, joka ei olisi jossain vaiheessa tutkiskellut itseään perusteellisesti.” Näin kuvasi kaksikymmentä vuotta johtajuutta tutkinut Brenè Brown jokaisen ihmistyötä tekevän tarvetta itseensä tutustumiselle.

Brave New Leader™ on ohjattu, tutkittu ja testattu valmentautumismetodi jokaiselle, joka haluaa kehittää itseään johtajuudessa, valmentajana tai vaikuttajana.

Liideri on kuka tahansa, joka ottaa vastuun löytää potentiaalin ihmisistä ja prosesseista ja jolla on rohkeutta lähteä kehittämään tuota potentiaalia.                                

Miksi Brave New Leader™ valmennusta tarvitaan juuri nyt?

Yritysten menestys on tulevaisuudessa kiinni siitä, miten hyvin työyhteisöjen kulttuurit vastaavat nopeasti muuttuvan ja kompleksisen toimintaympäristön vaatimuksiin. Yritykset ovat ryhtyneet kehittämään rakenteita, ohjautumisen tapoja, yhteistyötä ja johtajuutta vastatakseen tähän haasteeseen. Me tarjoamme valmennuksellamme edellytykset ymmärtää tätä muutosta sekä sitä mitä se tarkoittaa psykologisesti ihmisille ja johtajuudelle.

Mistä Brave New Leader™ valmennuksessa on kyse?

Valmennus on syväsukellus omaan johtajuuteen ja niihin lähteisiin, josta johtajuutemme kumpuaa. Se millaisia tuloksia saamme yhdessä ihmisten kanssa aikaan, saa voimansa pintamme alla olevista asioista, kuten:  

  • Kuka olen johtajana?
  • Miten haluan johtaa?
  • Mitä ilmennän johtajuudellani?
  • Mistä vuorovaikutukseni kumpuaa?
  • Millaisilla arvoilla teen työtäni?
  • Millainen ihmiskäsitykseni on?
  • Mitä uskon itsestäni ja ympäröivästä maailmasta?

”Me voimme antaa ihmisille vain sitä mitä meillä itsellämme jo on.” Eli, jos edellytämme organisaatiossa ihmisiltä kykyä kohdata epävarmuutta, vaikeita asioita, muutoskyvykkyyttä sekä jatkuvaa oppimista – on meidän näytettävä esimerkkiä. On tunnistettava mm. mikä on meidän tapamme osoittaa haavoittuvuutta, joka on kaiken oppimisen edellytys, sekä miten luomme sellaista psykologista turvallisuutta, joka mahdollistaa epävarmuudessa elämisen. Mm. näihin kysymyksiin Brave New Leader™ antaa vastauksen.

Tämä menee huomattavasti syvemmälle, kuin Deep Leadin Syväjohtamien tai Hintsan Core.     

2020 Brave New Leader™ -osallistuja, joka on osallistunut myös edellä mainittuihin valmennuksiin

Mitä Brave New Leader™ valmennuksessa tapahtuu?

Valmennus on vuorovaikutteinen kokonaisuus, jossa ryhmän osallistuminen pääsee esiin – kukin omalla sosiaalisen rohkeuden tasollaan. Päivät polveilevat toisilta oppimisen ja ohjattujen harjoitusten sujuvana kokonaisuutena. Ensimmäinen päivä auttaa pääsemään aihepiiriin perusteellisesti sisään, toisena päivänä työstetään omia toimintatapoja ja kolmantena päivänä omaksutaan keinoja, joilla voidaan tukea kulttuuria kehittymään haluttuun suuntaan.

Valmennuksen teoriapohjana on käytetty mm. Brenè Brownin pitkää tutkimustyötä rohkeasta johtajuudesta sekä rohkeista kulttuureista. Valmentajat ovat Dare to Lead™ sertifioituja fasilitaattoreita.

Mitä aiemmin Brave New Leader™ valmennukseen osallistuneet ovat sanoneet?

Aiemmin valmennukseen osallistuneet ovat kertoneet osallistumisensa syiksi mm. halun ymmärtää paremmin tunteiden merkitystä johtamisessa, haluavansa kehittyä paremmiksi valmentaviksi esihenkilöiksi, haluavansa ymmärtää miten psykologinen turvallisuus syntyy, ollakseen rohkeampia viemään tarvittavaa muutosta eteenpäin organisaatiossa sekä kyetäkseen lisäämään arvopohjaista johtajuutta.

Jos kysyt, sainko jotakin konkreettista. Sain. Otteen omasta elämästä ja rohkeuden rakentaa ihmisläheistä johtamisen kulttuuria, jossa rohkeasti uskalletaan tarttua epäkohtiin, pyritään toiminnassa johdonmukaisuuteen, avoimuuteen ja selkeyteen, sekä otetaan ihmisten tunteet vastaan pelotta. Minusta se on aika suurta, ja todella konkreettista. – Henna Väätäinen

Lue lisää ja uskalla mukaan! 

Nina Rinne

nina.rinne@sitomo.fi, puh. 0400 784 227

SITOMO I Designing strong & resilient organizations

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!