Joskus johtaja on Jumalasta seuraava

Kirjoittaja: Nina Rinne

Harvassa ammatissa kerrannaisvaikutukset ympäristölle ovat niin laajat henkisestä kasvusta tai sen puutteesta, kuin johtajan ammatissa. Lienee sattuman kauppaa, että olen törmännyt viime aikoina keskusteluihin, jossa tulee esiin ajatus siitä, että johtaja on itse este yrityksen kehittymiselle. Katsotaanpa lähemmin.

Erään keskisuuren yhtiön toimitusjohtaja oli tyytymätön erään asiantuntijatoiminnon johtoon ja päätti opetella asiantuntija-alueen itse ja lisäsi koko tiimin lähijohtamisensa listalle. Tästä seurasi mahdoton yhtälö, jossa jokainen toiminto joutui odottamaan johtajan läsnäoloa kaikessa päätöksenteossa. Tällä johtajalla oli kokemus kaikkivoipaisuudesta.

Toisessa tarinassa johtaja vältteli hankalaksi kokemiaan keskusteluita, kuten odotusten kirkastamista ja palautteen antoa. Tämän seurauksena toiminnot eivät keskustelleet keskenään eivätkä kehittyneet oikeaan suuntaan.

Johtaja, mitä peilistä näkyy?

Yrityksen johtaminen siten, että ihmiset saadaan aidosti mukaan yhteiseen tarinaan, vaatii sen johtajalta paljon. Todennäköistä on, että eteen tulee tilanteita, joissa johtaja joutuu katsomaan itseään peiliin ja tutustumaan omiin vaikuttimiinsa, heikkouksiinsa ja vahvuuksiinsa perinpohjaisesti. Jos johtajuuden ajattelee vain rooleina ja taitokimppuna, eikä johtaja ole aitona ja kokonaisena ihmisenä mukana; ei pysty myöskään kohtaamaan toisia aidosti. Jota kuitenkin vaaditaan, että ihmiset saadaan sitoutumaan yhteiseen tarinaan.

Johtaminen on merkityksellisten suhteiden luomista

Johtaminen on syvimmillään sellaisten merkityksellisten suhteiden luomista, joissa päästään sitoutumaan ja joka tuottaa molemmille osapuolille arvoa. Tilanteissa, jossa johtaja eristää itsensä persoonana; käy niin, että ne henkilöt jotka tarvitsisivat itse kohtaamista kasvunsa välineenä, eivät sitä työpaikallaan tule tekemään. Syntyy etäinen vallan ja pelisääntöjen, sekä ulkokohtaisen pelaamisen organisaatio. Oikeasti sitoutuminen, se että ihmiset ovat valmiita heittämään itsensä peliin, syntyy ainoastaan siitä, että johtaja kykenee olemaan itse esimerkillisesti kasvamassa, aito ja inhimillinen.

Jos yritys selviää yrittäjän henkisestä kasvusta, se pystyy mihin vain

Jos yritys selviää yrittäjän kasvusta, on yrityksellä mahdollisuudet mihin vain. Joskus yrittäjän tai johtajan henkinen kasvu voi tuoda erilaisia lieveilmiöitä jotka saavat organisaation koviin paikkoihin. Esimerkiksi kaikkitietävä johtaja ei anna organisaatioon tulla apua, uudet rekrytoinnit saattavat kopioitua kuvaksi hänestä itsestään tai kyseenalaistamista ei sallita. Useimmiten johtaja näkee tämän kaavan jälkeenpäin hyvinkin selvästi, mutta siinä hetkessä, harvempi sitä tunnistaa.

Henkinen kypsyys mitataan johtajan kyvyssä etsiä palautetta ja vastaanottaa sitä

Olen tehnyt tätä työtä 8 vuotta. Harva asia tuntuu vieläkään niin hankalalta, kuin palautteen antaminen ihmiselle, joka pitää tiukasti kiinni omista näkemyksistään. Olen huomannut, että sellaiset ihmiset, jotka vähiten palautetta tarvitsisivat pyytävät sitä eniten ja toisinpäin. Sellainen joka pyytää palautetta, on usein jo tiedostanut hyvin paljon itsestään. Se joka torjuu palautteen, torjuu vielä kasvun, ja on omalla matkallaan hiukan kauempana.

Kasvuyritys kiihdyttää ihmisenä kasvun vaatimusta

On ollut kiinnostavaa nähdä tässä työssä, miten erityisesti yrityksen kasvu laittaa johtajat kasvamaan. Henkisen kasvun paikkoja tulee varmasti, heijastukset näkyvät organisaatiossa ja ihmiset motivoituvat nähdessään johtajiensa kehittyvän.

Henkisesti kypsä johtaja etsii palautetta; asiakkailta, työntekijöiltä ja sidosryhmiltä. Tutkii sitä, ymmärtää sen olevan subjektiivista, kysyy lisää; miksi kokemus on sellainen, kun on ja etsii ”totuutta” sekä mahdollisuutta kehittää ja kehittyä. Hän tarkastelee palautetta, kuin lahjaa.

Onnea kaikille henkisen kasvun polulla oleville!

Onnea kaikille johtajille, jotka olette jo tämän oivaltaneet! Ja onnea kaikille kollegoille, jotka saatte ilon tehdä työtä hyvien johtajien rinnalla. Zemppiä kaikille, jotka kipuilette itsenne tai kollegoiden kanssa. Tee analyysi mihin voit itse vaikuttaa ja mitä päättää. Jos olet hankalassa tilanteessa; annan neuvon; pyri edes kerran antamaan niin suoraa ja konkreettista palautetta, kun pystyt ennen muita päätöksiäsi, tai jos epäilet itse olevan se ”hankala tyyppi” pyydä palautetta ja pysähdy aidosti pohtimaan sen arvoa itsellesi kehittymisen välineenä.

Peace and love!

Jos kaipaat apua itsesi ja muiden tukemisessa muutoksessa, me voimme ehkä auttaa?

Nina Rinne, Sitomo Oy

p. 0400 784 227 / nina.rinne@sitomo.fi

”Autamme muotoilemaan menestyviä organisaatioita.”

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!