Ihmisymmärrys on muotoilijan keskeinen ydintaito – miksi näin?

Kirjoittaja: Riikka Seppälä

Kun uutta rakennetaan – jostakin vanhasta on osattava samalla luopua. Mutta miksi se luopuminen tekee usein niin kipeää?

Monet meistä ovat juuri nyt uuden, vieraan ja vähän pelottavankin muutoksen äärellä, kun työpaikoillamme ollaan kiihtyvällä vauhdilla organisoitumassa paremmin vastaamaan ihmisten, niin asiakkaiden, henkilöstön kuin eri sidosryhmienkin tilanteita, tarpeita ja odotuksia. Madalletaan hiearkiaa, jaetaan vastuita, muutetaan päätöksenteon malleja ja jumpataan toimeenkuvia. Sitä, mitä tämä käynnissä oleva muutos konkreettisesti meille kullekin tarkoittaa, ei vielä oikein kukaan tarkasti tiedä.

Muutos tietää aina turbulenssia 

Olimmepa sitten synnyttämässä uudenlaista palvelukonseptia, vauhdittamassa kasvua uusilla markkina-avauksilla, suoraviivaistamassa sisäisiä prosesseja tai rakentamassa yritykselle uutta, kilpailukykyä lujittavaa kulttuuria, kyseessä on aina meidän kaikkien arkea koskettava muutos –  muutos, jossa turbulenssilta on mahdotonta välttyä. Mutta voisimmeko oppia paremmin ennakoimaan edessä olevia tyrskyjä?

Muutoksessa turbulenssilta ei voi väistyä. Mutta siltä voi oppia suojautumaan

Uskallan väittää, että vaikka muutoksesta ja sen välttämättömyydestä puhutaan paljon ja kaikkialla, siltikin sen keskeinen mahdollistaja, nimittäin ihmismielen ja tunteiden parempi ymmärtäminen, jää monelle vielä täysin tuntemattomaksi alueeksi. Näin siitäkin huolimatta, että vaikka kuinka haluaisimme, muutos, ainakaan kestävä sellainen, ei synny väkisin ja autoritäärisesti pakottamalla. Se syntyy vain ihmistä systeemisesti ymmärtämällä – osallistamalla, kysymällä ja kuuntelemalla  – yhteistä dialogia rakentamalla.

Muutos ei synny väkisin ja pakottamalla

Mutta miksi muutoksen kanssa niin usein kipuillaan ja kuinka muotoiija voi työllään auttaa lieventämään kipua?

Koska muotoilu on ennen kaikkea humanistinen tiede, siinä ratkaistaan ihmisten keskeisiä ongelmia. Eli siis vaikka muotoilua käytetäänkin nimenomaan liiketoiminnan kompleksisten ongelmien ratkaisussa, muotoiluprojektin tuloksena ei ensisijaisesti synny konkreettisia, vaikuttavuutta ja tulevaisuuden houkuttelevia mahdollisuuksia todeksi tekeviä toimenpide- ehdotuksia ainoastaan yrityksille, vaan kaikille sen vaikutuspiirissä oleville ihmisille. Jotta  haluttu ja tavoiteltu muutos yrityksessä siis ikinä mahdollistuu, on muotoilijan kyettävä herättämään muutoshalu kaikilla organisaation eri tasoilla ja sen erilaisissa ihmisissä, heissä, jotka liiketoiminnan tuloksenkin lopulta tekevät. Tässä esim.  RISC monitor-  työkalusta voi olla suuri apu.

RISC Monitor – on työkalu, jossa ihmiset jaetaan neljään eri ryhmään: näkemyksellisiin,nopealiikkeisiin, vakiintuneisiin ja mukavuudenhaluisiin.

  • Näkemykselliset ovat ryhmä, jossa arvot kuten vastuullisuus ja välittyminen korostuvat. Heitä leimaa vahva intuitio, elinvoimaisuus, avoimuus ja toiminnan harmonia, joka suuntautuu aina johonkin uuteen, haluttuun muutokseen. Tämä on myös ryhmä, jossa uudet ilmiöt yleensä syntyvät.
  • Nopealiikkeiset ovat puolestaan ryhmä, jolle tunteet ja elämyksellisyys ovat keskeisessä roolissa. Heidän toimintansa kohdistuu ensisijaisesti oman edun tavoitteluun ja ryhmän jäseniä yhdistää hedonistinen elämäntapa. Tämä on myös selkeästi trendsetterien ryhmä, joka toimii portinvartijana uusien tuotteiden osalta – heillä on valta päättää lyökö uutuus läpi vaiko ei.
  • Vakiintuneet ovat ryhmä ihmisiä, joille keskeisiä arvostuksen kohteita ovat perhe, ystävät, terveys, vastuuntunto. He myös arvostavat vakiintuneisuutta ja pysyvyyttä ja suhtautuvat varauksella muutokseen. Tämä on myös ryhmä, jonka edustajat voivat helposti jäädä ns. oman käyttäytymisensä vangiksi.
  • Mukavuudenhaluiset ovat ryhmä, jotka elävät tässä ja nyt, etsien jatkuvasti uusia nautintoja ja elämyksiä elämässään. Heille ominaista on huolettomuus sekä yksilönvapaus, mahdollisuus toteuttaa omia unelmiaan.

Se, mitä RISC monitor – työkalu muotoilijalle tarjoaa, on sen tuoma ymmärrys ihmisten monimuotoisuudesta, joka on jokaisen muotoilijan ammattitaidon ytimessä. Vaikka työkalu lähestyy ihmistä kuluttajana ja ensisijaisesti tämän arvopohjan kautta, se toimii hyvänä peilipintana myös yrityksen henkilöstöön. Heidän mukaan saaminen on onnistuneen muutoshankkeen elinehto.

RISC monitor tutkimuksen kautta on myös ymmärretty, että jopa 2/3 meidän ihmisten arvoista on aina pysyviä ja että itseasiassa mukavuudenhaluistenja vakiintuneiden -siis heidän, jotka lähtökohtaisesti pyrkivät välttämään muutosta-  ihmisten määrä on eri tutkimusten mukaan jopa 70 % kaikista länsimaiden asukkaista. Ei siis ole mikään ihme, miksi muutos usein tuntuu niin kivuliaalta ja miksi tutkimusten mukaan lähes 70 % muutoshankkeista myös epäonnistuu.

Lähes 70 % kaikista muutoshankkeista epäonnistuu

Suurin haaste muutoksessa ei suinkaan ole valituissa menetelmissä ja niiden hyödyntämisessä, muotoilun prosessi kyllä kantaa, kun siihen uskaltaa luottaa. Suurin haaste onkin sen sijaan ihmiset ja heistä syntyvien yhteisöjen monimuotoisuuden ymmärtäminen. Se kuuluisa salaperäinen ja kiehtova ihmismieli.

Oletko mukana muutoshankkeessa, joka pelottaa tai tuntuu takkuavan. Ehkä voisimme olla avuksi? Ota rohkeasti yhteyttä

Riikka Seppälä

Riikka.seppala@sitomo.fi, puh. 0503712000

Jaa kirjoitus:

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!