Brené Brownin jalanjäljissä osa 2.

Kirjoittaja: Riikka Seppälä

Ei ole olemassa sellaista yritystä, jonka kasvustrategiaa ei uudistus koskettaisi. 

Toimimalla samalla tavalla kuin kilpailijat, ei ikinä saavuteta etulyöntiasemaa muihin nähden. Ajattele vaikka Helttiä, joka tuli rytinällä ja uudisti työterveyspalvelut rytinällä. He muuttivat rohkeasti koko toimialan luonnetta, riisuivat lääkärit valkoisista takeista ja muuttivat asiakkaan kokemusta terveydenhuollosta. Tämä on esimerkki siitä, miten työelämää inhimillistetään samalla kun sekä asiakas- että työntekijäkokemus parantuvat luoden strategista etukenoa yritykselle. 

Tutkimusten valossa tiedetään, että maailma muuttuu seuraavan 10 vuoden aikana enemmän kuin se on muuttunut yhteensä viimeisen sadan vuoden aikana. Mikään ei ole enää itsestäänselvää vaan jokaisen yrityksen on tehtävä olemassaolonsa varmistamiseksi töitä hartiavoimin. 

Kun kansainvälisten suuryritysten johtajilta kysytään mikä erottaa menestyvät yritykset niistä, jotka 10 vuoden sisään kuihtuvat pois, vastaus on yksimielisesti rohkeus. (Ja siitä löytyy Houstonin yliopiston professorin Brené Brownin tutkimusdatasta myös vakuuttavaa näyttöä)  

Rohkeus on muutosvoima joilla ihmiset saadaan pelaamaan turvallisesti yhteen sellaisessakin liiketoimintaympäristössä, jossa epävarmuus on pysyvä olotila.

Rohkeus on muutosvoima joilla ihmiset saadaan pelaamaan turvallisesti yhteen sellaisessakin liiketoimintaympäristössä, jossa epävarmuus on pysyvä olotila. 

Rohkeuden määrittäminen on kuitenkin haastavampaa. Kun ihmiseltä kysytään, miltä rohkeus näyttää ja miten se arjessa näkyy, vastaukset ovat vähintäänkin epämääräisiä. Rohkeutta on vaikea sanoittaa auki & se näyttäytyy ihmisille erilaisina tekoina. Tutkimusten mukaan rohkeuden määreitä löydettiin ainakin 50 erilaista. 

Kun rohkeutta sitten lähestyy toisesta näkökulmasta ja kysymys rohkeudesta esitetään eri tavalla, alkaa tapahtua. Kysyttäessä: ”mitä tapahtuu kun rohkeus puuttuu organisaatiosta”, päästäänkin pandoran lippaan äärelle.

Kun rohkeaa johtajuutta ei ole,

  • syntyy häpeää & syyllistämistä
  • epäonnistumisten peittelyä
  • selkään puukottamista
  • rohkeiden päätösten pakoilua
  • epäluottamusta & haastavien tilanteiden välttelyä
  • palautekulttuuria ei ole & yhteys on rikki

Haasteet rohkean kulttuurin puuttuessa vaikuttaisivat myös tutkimusnäytön mukaan olevan universaalisti samat riippumatta siitä minne katsoo.

Rohkea johtajuus on tämän kierteen katkaisemista ja sellaisen turvallisen tilan ja yhteyden rakentamisesta, joissa vaikeita keskusteluja ei vältellä.

Rohkea johtaja sytyttää organisaation valot päälle normalisoimalla epämiellyttäviäkin tunteita joita vaikeiden asioiden käsittely edellyttää ja mallittamalla itse sellaista käyttäytymistä, jota odottaa myös muilta.

Rohkea johtaja sytyttää organisaation valot päälle

Käytännössä kyseessä on pitkäjänteinen työ seuraavien asioiden parissa: 

Pelot ja tunteet

Joko me käytämme kohtuullisen ajan tunteiden tunnistamiseen ja niistä puhumiseen tai vaihtoehtoisesti kohtuuttoman paljon aikaa ja energiaa sellaisten ei-toivottujen asioiden ja käyttäytymisen käsittelyyn, joita tunteiden piilottelu aiheuttaa. Esimerkkejä tästä on mm. suoriutuminen, osallistuminen, oma-aloitteellisuus & selän takana pahaa puhuminen. 

Epäonnistumisista oppiminen 

Jokaisella työyhteisön jäseneltä pitää jo tänä päivänä pystyä odottamaan vastuunkantoa ja kykyä vastata tunteistaan ja omasta tontista ilman toisten syyttelyä ja sormella osoittelua. Tehokkaasti ja turvallisesti johdetussa työyhteisössä kaikki myös tietävät toistensa vastuualueet ja ovat kollegan tukena jos ja kun asiat menevät joskus pieleen. Ja kun näin väistämättä käy, kukaan ei joudu yksin vastuuseen vaan kaikki ovat yhdessä samassa veneessä suuntaamassa eteenpäin ja herättämässä toivoa jatkosta. 

Peloista riisuminen

Jatkuvassa turbulenssissa on inhimillistä, että muutos synnyttää ihmisissä pelkoa. Pelko on voimakas tunne, joka vallan kaapatessaan on äärimmäinen tehokas ihmislamautin. Oma-aloitteellisuus sakkaa, syyllisyys syö motivaation, sitoutuminen heikentyy & hyvät ideat pysyvät piilossa. Rohkea johtaja ottaa selvää niistä asioista jotka tulevat kasvun ja kehittymisen tielle. Nämä ovat organisaatiossa asioita, joista kuiskitaan, mutta joista ei uskalleta puhua ääneen. 

Rohkea johtajuus on sellaisen turvapaikan rakentamista organisaatioon, johon jokaisen on turvallista kuulua. Rohkeus ei ole mystistä magiikkaa vaan havainnoitavissa, opeteltavissa ja mitattavissa olevaa tekemistä, jonka opettelu ei ole aina helppoa, mutta maksaa investointina itsensä moninkertaisesti takaisin. 

On aika laittaa valot päälle. Brave New Leader™ rohkean johtajuuden valmennusohjelma toimii sytyttimenä. Tutustu täällä ja lähde mukaan. 

Tutustu myös Brené Brownin ajatuksiin haavoittuvuudesta, jota ilman rohkeus ei onnistu. Lue lisää. 

Nina & Riikka 

Sitomo Oy Designing strong & resilient organizations 

Designing strong & resilient organisations

Rakennetaan yhdessä hyvää johtajuutta! Pysy kuulolla ja tilaa uusimmat muutosvinkit suoraan s-postiisi!

Onnistui!