Asiakas­tarinoita

Sitomo tukemassa Tampereen Sähkölaitoksen esimiestyön uudistamista

Asiakastarinoita

Tampereen Sähkölaitoksella on innostava Sähkölaitoksen strategiasta johdettu visio kehittyä ”ensimmäisestä parhaaksi”. Tampereen Sähkölaitos on alansa ensimmäinen toimija Suomessa ja tavoittelee jatkuvan laadun parantamista ja toimintatapojen uudistamista, jota mm. toimintaympäristön muutos ja toimialan kehitys osaltaan edellyttävät.

Keskeiseksi menestystekijäksi uudistumiselle ja ensimmäisestä parhaaksi- vision toteutumiselle Tampereen Sähkölaitos linjaa johtamisen ja esimiestyön, joilla molemmilla on keskeinen rooli vision tuomisessa osaksi arkea.

Esimiestyön uudistushankkeen taustaa on valmisteltu Tampereen Sähkölaitoksella mm. systeemin, prosessien ja kulttuurin kirkastamisen saralla. Tällä kriittisen tärkeällä ennakkotyöllä varmistetaan esimiestyön kehittämishankkeen onnistuminen ja mahdollisimman laadukas toteuttaminen.

Sitomon ja Tampereen Sähkölaitoksen yhteistyö on startannut jo kevättalvella 2019 hankkeen viestinnän suunnittelulla. Kevään aikana Sitomo keräsi tietoa esimiestyöstä ja konsernin johto syventyi sen valossa ymmärtämään esimiesten tarpeita ja odotuksia. Näitä vasten konsernin johtajuutta ja johtamisen avaintekoja lähdettiin kiteyttämään ja konkretisoimaan. Seuraavaksi selkeää johtamisen mallia lähdetään viemään esimiesten kanssa jokaiseen yhtiöön oman näköisenä, uudistuvan strategian tueksi. Syksyllä 2019 Sitomo valmentaa esimiehiä uudistuvan johtajuuden avaintaitojen omaksumisessa.

Uudistuvan esimiestyön syvempänä tarkoituksena on lisätä henkilöstön hyvinvointia esimiehet mukaan lukien ja sitä kautta vahvistaa Tampereen Sähkölaitoksen asiakas- ja työntekijäkokemusta entisestään.  

Kirsi Sundsted, HR Development Manager, Tampereen Sähkölaitos 

Leena Parvio, Vice President, Tampereen Sähkölaitos 

Tutustu muihin asiakkaidemme muutostarinoihin tai ota yhteyttä!  

 

 

Jaa kirjoitus: