Asiakas­tarinoita

Linkosuon Kahvila Oy

Asiakastarinoita

Matkalla linkosuon kahviloiden kanssa

Aloitimme yhteistyön Linkosuon Kahvilat Oy:n kanssa. Kumppaninamme asiakkaalla toimii Liiketoimintapäällikkö Elina Parkkinen. Asiakkaallamme on tahtotilana panostaa entisestään asiakaskokemukseen kahviloissa. Me olimme mukana uuden kahvilan henkilökunnan valmistautumisessa kahvilan avaamiseen. Tavoitteenamme oli tässä yhteydessä luoda luottamusta, tunnistaa erilaisia tapoja toimia sekä vahvistaa entisestään osaamista. Elina kuvaa yhteistyömme aloitusta seuraavasti:

Minkälaisessa lähtötilanteessa huomasit tarvitsevasi toimialamme yritykseltä apua?

Olimme avaamassa uutta kahvilaan ja tahtotilamme oli panostaa uuden kahvilan henkilöstön koulutukseen heti alusta alkaen. Halusin, että ennen avaamista, koko henkilökunnalla olisi selkeä tavoite ja yhteiset pelisäännöt laadukkaaseen asiakaspalveluun.

Miksi valitsit meidät yhteistyökumppaniksi?

Sain suosituksia Sitomon kanssa toimimisesta ja tutustuessani yritykseen, ”tapa puhua” miellytti minua.

Miten yhteistyömme on sujunut? Kuvaile omin sanoin, mihin olet tyytyväinen ja miksi?

Yhteistyömme sujui erittäin hyvin ja olemme halukkaita jatkamaan syksyn koulutusten suhteen. Vaikka kävimme koulutuksessa paljon asioita läpi, oli kokonaisuus hyvin suunniteltu ja eteni sujuvasti. Koulutus oli ketterä ja pystyimme räätälöimään koulutusta, aina sen hetkisen tarpeen mukaan. Koulutus oli joustavaa, innostavaa ja siinä käsiteltiin juuri niitä aitoja asioita, jotka määrittelevät hyvän palvelukokemuksen.

Mihin olet yhteistyössämme tyytyväinen ja miksi? Miten hyöty on näkynyt yrityksenne arjessa?

Yhteistyömme sujui erittäin hyvin ja olin todella tyytyväinen Nina Rinteen otteeseen, tapaan puhua ja innostavaan asenteeseen.

Kahvilamme avaus on vasta takana, mutta jo heti alussa huomasin, että koulutuksessa käsitellyt asiat oli omaksuttu hyvin. Jos koulutuksessa ei olisi niitä käyty läpi, olisi työ ollut huomattavasti vaikeampaa. Uuden toimipaikan avaaminen on todella hektistä ja ensimmäiset päivät ovat tärkeimpiä onnistumisen kannalta. Uskon, että kun toiminta tasoittuu, näkyy koulutuksen tulos vielä konkreettisemmin ja tuo merkittävää kilpailuetua.

Asteikolla 0-10, kuinka todennäköisesti suosittelisit yritystämme kollegallesi tai kaverillesi: 10

Jaa kirjoitus: