Miksi johtajuuden kehittäminen on tässä hetkessä tärkeää?  

Muutos toimintaympäristössä, työnteon luonteessa ja ihmisten odotuksissa haastaa johtajuutta ja luo painetta uudistumiselle. Tarve entistä rohkeammalle, avoimemmalle ja vahvemmalle johtajuudelle korostuu entistä epävarmemmissa olosuhteissa. Kun ennustettavuus on heikko, koko johtajuuden käsitettä on syytä ajatella uudella tavalla. Hyvä johtaja herättää sisäistä johtajuutta ihmisissä ympärillään. Rohkeaa, osallistavaa ja ihmisten luovuutta herättelevää johtajuutta on kyky luoda psykologisesti turvallisesta ilmapiiriä, jossa jokainen saa tuotua oman osaamisensa muiden käyttöön. Johtajuuden ytimessä on muun muassa tapa vuorovaikuttaa, kyky kutsua yhteyteen ja tapa jolla vastuuta kannetaan yhdessä. Kaikki nämä taidot ja niiden kehittäminen lähtevät meistä jokaisesta itsestä. 

Hyvä johtaja herättää sisäistä johtajuutta ihmisissä ympärillään.

Itsereflektoinnin hyödyt  

Tunnetaidot ja itsetuntemuksen kehittäminen ovat työyhteisön keskeisiä, onnistumista aikaan saavia taitoja ja niistä hyötyvät kaikki. Kun ihminen on kiinnostunut käyttäytymisestään ja suhtautuu tutkivan uteliaasti omaan johtajuuteen sekä ja rooliinsa psykologisen turvallisuuden mahdollistajana, kasvaa ymmärrys itsestä. Samalla vahvistuu kyky kohdata ihmiset ja ymmärtää toisten erilaisuutta paremmin. Keskeistä työyhteisön toimivalle vuorovaikutukselle onkin se, miten jokainen oppii paitsi reflektoimaan omia ja tunteita sekä niiden antamia viestejä. Tunnetyön tarkoituksena on oppia normalisoimaan tunteita työyhteisössä. Kun tunteiden vaikutus ymmärretään, niitä ei turhaan luokitella, pelätä ja yritetä ohittaa. Energiaa säästyy oikeille asioille ja tekemisen fokus pysyy kirkkaana.

Henkilökohtainen työ 

Eräs johtaja totesi kerran, että paras kaveri johtajuudessa on taskupeili. Sinne katsominen vaatii rohkeutta. Matka itseen edellyttää oman elämän tarkastelua ja tietoista pysähtymistä. Tarvitaan huomion kiinnittämistä pinnan alla oleviin kerrostumiin. Vastassa voi olla täysin tiedostamattomia asioita. Aina ei ehkä pidä siitä mitä peilistä näkee, mutta sieltä voi löytyä myös yllättäviä vahvuuksia.

Koska itsereflektointitaitojen kehittämisessä on aina kyse hyvin henkilökohtaisestä työstä, jota tehdään itsensä kanssa ja itselle, moni voi kaivata siihen rauhaa ja yksityisyyttä. Tällainen toive on myös kuultu asiakkailta ja halusimme vastata siihen. Yleisön pyynnöstä päätimme tuoda markkinoille ainutlaatuisen, täysin digitaalisen valmennuksen itsetuntemuksen ja johtajuuden kehittämisen tueksi kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään johtajuutta itsessään. 

Opiskelu valmennuksessa tapahtuu ohjatusti verkkoalustalla kokeneiden fasilitaattoreiden kanssa, mutta jokainen suorittaa matkaa itseensä henkilökohtaiseen tahtiin ja omassa rauhassa. Digitaalinen valmennus mahdollistaa sen, että nyt ensimmäistä kertaa johtajuuden kehittämistä ja matkaa omaan johtajuuteen pääsee tekemään kaikki halukkaat roolista ja organisaatiosta riippumatta.

Sitomon palvelukokonaisuuteen on odotettavissa

Kyseessä on ihka ensimmäinen Sitomon verkkovalmennus ja osa laajempaa kokonaisuutta, jota rakennamme parasta aikaa. Seuraavat valmennukset tulevat käsittelemään psykologisen turvallisuuden luomista työyhteisön kulttuuriin, kaikkea mitä johtajuudessa tulee ymmärtää ihmisyydestä (aivotieteen ja sosiaalipsykologian näkökulma) ja rohkean toimintakulttuurin rakentamisen perusteet. Nämä kaikki neljä osaa luovat modernin johtajuuden ja rohkean toimintakulttuurin kehittämisen raamit. Osallistuja voi valita itselleen sopivat palat tai käydä kaikki valmennukset.

Miten palvelu ostetaan ja millainen opiskeluprosessi on?

Tarjoamme verkkovalmennuksen käyttöösi digitaaliselta Campwire alustalta. Hankkiessasi yksittäisen valmennusohjelman osto ja maksu tapahtuvat kaikki näppärästi ja turvallisesti samassa paikassa. Samassa yhteydessä saat henkilökohtaisen pääsyn valmennusohjelmaan ja saat ryhtyä omassa tahdissasi kuluttamaan sisältöjä. Opiskelu onnistuu sekä tietokoneella, että mobiilaitteella. Jos haluat ostaa verkkovalmennuksen useammalle ihmisille organisaatioissasi tai vaikka koko esimiestiimille, voit olla meihin suoraan yhteydessä ja teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.  

Kyseessä on todellinen syväsukellus omaan johtajuuteen. Sen käytyäsi olet entistä tietoisempi oman johtajuutesi vaikuttimista ja olet valmis laittamaan valot päälle omassa organisaatiossa, omalla rohkealla johtajuudellasi. Olemme luottavaisia siitä, että kyseinen valmennus palvelee syvällisesti jokaista omasta kehittymisestään kiinnostunutta, tuoden uusia näkökulmia ja taitoja omaan johtajuuteen. Kyseessä ei ole yksikertainen tai kevyt matka, mutta sitäkin antoisampi, rikkaampi ja uskallamme väittää, myös vaikuttavampi. Valmennuksen hyödyt näkyvät parhaimmillaan monella elämänosa-alueella. Uskomme valmennukseen itse niin paljon, että tarjoamme 14 päivän tyytyväisyystakuun.  

Nyt on aika laittaa valot päälle. Valmennuksen pääsen ostamaan itsellesi täältä. 

Riikka ja Nina, Sitomo Oy 

SITOMO I Designing strong and resilient organizations