Sitomon tutkimustulokset herättivät kiinnostusta Singaporessa

Kirjoittaja: Erika Kahilainen

Aiempi tutkimusdata sekä Sitomossa tehty pitkäjänteinen työ psykologisen turvallisuuden parissa on synnyttänyt halun ymmärtää tätä ilmiötä syvemmin. Sitomo yhdisti voimansa dosentti Tiina Brandtin kanssa, jonka pitkä tutkimustyö psykologisesta pääomasta ja sen vaikutuksista työuriin antoi Sitomon tekemään työhön uuden näkökulman. Näistä eri lähestymistavoista syntyi kutkuttava tutkimusasetelma, jonka tiimoilta käynnistimme psykologisen turvallisuuden sekä psykologisen pääoman tilaustutkimuksen keväällä 2023. 

Tutkimukseemme osallistui lähes 200 vastaajaa. Saadun tutkimusaineiston sekä regressioanalyysien avulla saavutettiin useita tilastollisesti merkittäviä tuloksia. Tulokset antoivat näyttöä siitä, miten psykologisen turvallisuuden eri ulottuvuudet ovat yhteydessä psykologiseen pääomaan. Mitä enemmän tiimi osoittaa kunnioitusta toisiaan kohtaan, jakaa tietoa ja osaamistaan, reflektoi yhteistyön toimimista ja mitä oikeudenmukaisempi organisaatiokulttuuri on, sitä korkeampi yksilöiden psykologinen pääoma on. 

 

Terveisiä Singaporesta 

Tammikuun alussa järjestetyssä International Conference of The Academy of Global Business Research and Practice-konferenssissa esiteltiin Sitomon tilaustutkimuksen tutkimustuloksia dosentti Tiina Brandtin toimesta. Vastaanotto sekä palaute olivat positiivista ja kuulijoita kiinnosti erityisesti tulokset eli se, miten tiimin psykologisen turvallisuuden osa-alueet parantavat yksilön psykologista pääomaa. 

 

Lisää tutkimuksesta 

Suurin osa psykologiseen turvallisuuteen liittyvästä tutkimustiedosta on kansainvälisiltä vesiltä, eikä tutkimustietoa siitä, miten psykologinen turvallisuus sekä sen ilmiöt näyttäytyvät Suomen kamaralla ja suomalaisissa työyhteisöissä sekä tiimeissä juurikaan ole. Tutkimus sukelsi kymmeneen Sitomon asiakasyritykseen tutkimaan sitä, miten johtajuus ja työyhteisö yhdessä muodostavat psykologisen turvallisuuden perustan. Nämä tutkimustulokset tarjoavat arvokasta tietoa siitä, miten parantaa työympäristöä sekä edistää veto- ja pitovoiman kehittymistä.

Jos haluat kuulla lisätietoja tutkimustuloksista, ilmoittaudu helmikuun webinaariimme, jossa Sitomon Nina Rinne sekä Outi Stüber avaavat tutkimustuloksia sekä tutkimuksen taustoja. Avoimeen ja maksuttomaan webinaariimme pääset ilmoittautumaan tästä! 

Jaa kirjoitus: