Sitomo tukemaan Autismisäätiötä organisaatiomuutoksessa ja esimiestyön roolin määrittämisessä

Kirjoittaja: Riikka Seppälä

Autismisäätiö on yhteiskunnallinen yritys ja palveluntuottaja, joka auttaa autismikirjon eli aivojen neurobiologisen häiriön kokevia ihmisiä tuntemaan ratkaisevaa muutosta ja iloa omista taidoista.

Uudistuvan esimiestyön kehittämishanke siivittää uuden strategian toimeenpanoa Autismisäätiössä. Aivan viime vuoden lopulla, 1.12.2018 voimaan astuneen organisaatiouudistuksen jälkeen esimiehille halutaan antaa konkreettisia eväitä oman uudistuneen roolinsa tueksi, ammattitaidon vahvistamiseksi ja esimiehen identiteetin kehittämiseksi. Näin varmistetaan osaltaan laadukas palvelutuotanto ja hyvän hoidon takaaminen myös tulevaisuudessa. 

Itseohjautuvien tiimien esimiestyön kehittämiseksi Sitomo on räätälöinyt valmennusohjelman, joka startattiin yhdessä maaliskuussa. Valmennus tukee säätiön esimies arjen haltuunottoa, itsetuntemusta sekä ihmisten johtamisen taitoja. Valmennuksen periaatteena on, että jokaisesta valmennuspäivästä esimies saa sekä heti eväitä seuraavaan työpäivään, että keinoja syvällisempien muutosten viemiseen arjen työhön. Vaikka organisaation kulttuurin muuttuminen ottaa aikaa, jokainen pienikin teko vie toimintaa haluttuun uuteen suuntaan.

Sitomon valmennusfilosofian ytimessä on ihminen, yhdessä kehittäminen ja kaikkien osallistujien mukaan ottaminen sekä oman työn että työnantajansa toiminnan kehittämiseen. Valmennuspäivien tehtävä on oikeiden kysymysten, arkea lähellä olevien tarinoiden ja innostavien esimerkkien avulla innostaa, herätellä ja saada ihmiset itse tunnistamaan ja ratkaisemana esimiestyöhön liittyviä tilanteita.

Autismisäätiön visiona on olla kansainvälisesti tunnustettu itsenäisen ja rikkaan elämän suunnannäyttäjä. Säätiön tuottaa monipuolisia asumiseen ja työ- ja päivätoimintaan liittyviä palveluja sekä erilaisia asiantuntijapalveluja. 

 

Jaa kirjoitus: