Sitomo ja tunneteknologiaa tarjoava NayaDaya yhteistyöhön

Kirjoittaja: Riikka Seppälä

Sitomo tukee organisaatioiden muutostyötä tunteiden ja teknologian avulla.

Muutosmuotoiluun ja johtamisen kehittämiseen keskittynyt Sitomo lähtee hyödyntämään tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tunneteknologiaa yritysten ja organisaatioiden henkilöstö- ja asiakaskokemusten kehittämisessä.

Tamperelainen Sitomo Oy tarjoaa asiakkailleen suomalaisen NayaDaya-startupin kehittämää, emotionaalista arvoa luovaa tunneteknologiaa. Tunteiden mittaaminen ja tunnepohjaisen käyttäytymisen tunnistaminen auttavat Sitomoa tukemaan organisaatioiden erilaisia muutos- ja kehityshankkeita, jotka koskettavat ihmisiä.

Sitomo kehittää asiakkaidensa johtajuutta, yritys- ja palvelukulttuuria sekä työntekijä- ja asiakaskokemuksia. Tunteet vaikuttavat kaikkeen kehitystyöhön kriittisellä tavalla.

”Tunteiden tunnistaminen, sanoittaminen ja näkyväksi tekeminen on ollut tähän saakka vaikeaa. NayaDaya-ratkaisun avulla ihmisten todelliset tunteet ja niiden vaikutukset henkilöstön ja asiakkaiden käyttäytymiseen saadaan ensimmäistä kertaa luotettavalla tavalla toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon pohjaksi”, toimitusjohtaja Nina Rinne Sitomo Oy:stä korostaa.

NayaDaya®-tunneteknologia ennakoi käyttäytymistä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan algoritmin ja Emotional Value Index -tunnusluvun (EVI) avulla. Ratkaisu palvelee muutosprosessien onnistunutta läpivientiä, muutosviestinnän sisällön kehittämistä sekä muutoksen ja viestinnän vaikutusten optimointia. Havainnollisten online-työvälineiden avulla voidaan seurata tavoiteltavien muutosten etenemistä tunteiden ja toiminnan tasoilla.

Tunteet päättävät, järki perustelee

Tunteiden mittaamisen ja ennakoivan analytiikan avulla voidaan kehittää myös asiakaskokemuksia ja palvelukulttuuria. Sitomossa uskotaan henkilöstön ja asiakkaiden tunteiden merkitykseen sekä EVI-tunnusluvulla kuvattavaan sitoutuneeseen, positiiviseen ja yhteisölliseen käyttäytymiseen.

”Tunteilla on ratkaiseva vaikutus liiketoiminnan tuloksiin. On tutkittu, että asiakkaan ostopäätös syntyy suurelta osin tunteisiin perustuen mutta ihminen perustelee päätöksen itselleen järjellä. Henkilöstö toimii samoin muutostilanteissa. Ihmiset sitoutetaan muutokseen positiivisella ja yhteisöllisellä tavalla oikeanlaisia tunnekokemuksia tuottamalla”, CMO Riikka Seppälä Sitomosta sanoo.

Sitomo aikoo hyödyntää tunneteknologiaa myös omassa liiketoiminnassaan asiakaskokemusten mittaamiseen, valmennusten emotionaalisten ja toiminnallisten vaikutusten ymmärtämiseen sekä palvelujen jatkuvaan kehittämiseen.

”Hyödynnämme tunteiden kykyä yhdistää, sitouttaa ja luoda arvoa yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Uskon että Sitomon kokeneet ja energiset asiantuntijat saavat asiakas- ja henkilöstökokemusten emotionaalisen arvon kasvamaan kohisten”, CEO Timo Järvinen NayaDaya Oy:stä toteaa.

Lisätiedot:

Riikka Seppälä, CMO, Partner, Sitomo Oy, puh. 050 371 2000, riikka.seppala@sitomo.fi

Timo Järvinen, CEO, Co-founder, NayaDaya Oy, puh. 040 505 7745, timo@nayadaya.com

Lisätietoa Sitomosta: https://sitomo.fi

Lisätietoa NayaDayasta: www.nayadaya.com

 

Jaa kirjoitus: