Mindfulnessia esimiehille ja johtajille

Esimiehille ja johtajille, jotka haluavat oppia uusia johtamisen taitoja työyhteisöjen ja organisaatiokulttuurien kehittämiseen. Tulevaisuuden johtaminen tapahtuu tässä, juuri nyt!

Valmennuksen kesto: 3 lähipäivää välitehtävineen

Valmennuksen sisältö

Valmennuksessa opitaan mindfulnessin eli tietoisen (hyväksyvän) läsnäolon perusteita. Valmennus sisältää harjoitteita, joiden avulla opetellaan uudenlaista ja luovaa itsensä johtamista sekä tutkitaan, mitä kaikkea tämä mahdollistaa. Valmennuksen teemoja ovat stressi ja siitä palautuminen, keho-mieli-yhteyden vahvistaminen, sisäinen puhe, tunteet ja vuorovaikutus.

Valmennuksen lopputulokset

Johtaja on tietoinen toiminnastaan, tunteistaan ja ajatuksistaan sekä niiden mahdollisista vaikutuksista. Läsnäoleva johtaja omaksuu tavan johtaa itseään, jonka keinoin hän voi johtaa myös työyhteisöään kasvattamaan mindfulnessin hyötyjä. Valmennuksen jälkeen fokus ja keskittyminen siirtyvät läsnäolevaan hetkeen, minkä avulla maksimoidaan tulevaisuuden tulokset.