Työyhteisön Empatia -valmennus

Suomalainen johtajuus on rikki!

Viimeaikaisen julkisen johtajuus- keskustelun seuraaminen sekä kurkistus Suomalaista johtajuutta tutkineen Työelämä 2020- hankkeen raportin tuloksiin vetävät hiljaiseksi. Suomalainen johtaminen ei ole kunnossa. 

Ja muutoksella on kiire. 

Puheen sijasta, suomalainen johtajuus tarvitsee nyt arjen tekoja ja taitoja, joilla  asioiden sijaan johdetaan ihmisiä. Tätä tarvetta vasten on syntynyt työyhteisön empatia- valmennus.

(Lokakuun 2018 loppuun mennessä ostetuista valmennuksista lahjoitamme 1000 € / valmennus Suomen Mielenterveysseuralle Lasten ja Nuorten mielenterveystyön tukemiseen)

Kenelle valmennuksesta voisi olla apua? 

Työyhteisön empatia– valmennus vie erilaiset tiimit matkalle ihmisymmärryksen syvään päähän ja sopii sinulle johtaja, esimies, tai asiantuntija, joka haluat:

1. vahvistaa työyhteisösi taitoja myötätuntoiseen kohtaamiseen ja avoimeen vuorovaikutukseen
2. oppia priorisoimaan töitä viisaasti
3. lujittaa työyhteisön vuorovaikutustaitoja
4. auttaa ihmisiä rakentamaan hyvän huomaamisen kulttuuria
5. tukea tukea konfliktitilanteita varten
6. löytää keinoja itseohjautuvien organisaatioiden työn tukemiseen ja sen johtamiseen

Mihin tilanteisiin valmennus antaa taitoja?

Työyhteisön Empatia -valmennus on syntynyt vastaamaan työelämän myllerryksessä syntyneisiin organisaation ja sen ihmisten uusiin tarpeisiin ja se tarjoaa konkreettisia keinoja empatian hyödyntämisestä:

  • työyhteisön johtamiseen ja tiimityön kehittämiseen
  • uudenlaisen organisoitumisen tueksi
  • itseohjautuvan asiantuntijatyön tueksi
  • asiakkaiden tilanteiden ja tarpeiden syvällisempään ymmärtämiseen

Valmennus purkaa paljon hypetetyt työelämätaidot – empatian ja myötätunnon, konkreettiseksi arjen tekemiseksi. Valmennuksen aikana saatte selkeät stepit ja arkeen sovellettavat menetelmät, joilla tiimit – olipa kyseessä sitten johtoryhmä, esimiehet tai asiantuntijatiimit – voivat yhdessä rakentaa parempaa, turvallisempaa ja hauskempaa työelämää – työelämää – joka on ennen kaikkea kiinni meistä ihmisistä.

”Työelämän jatkuva kiire on tutkimuksen mukaan yksi merkittävimmistä empatiaa ja myötätuntoa kaventavista työelämän ilmiöistä. – CO -Passion Hanke” 

 

Koulutuksen sisältö:

Valmennusyhteistyö koostuu kolmesta 3h–5h lähipäivästä ja kahdesta etätehtävästä.

Etätehtävä 1

Päivä 1 (3h)
• Mitä empatia on?
• Empatian hyödyt työelämässä
• Miten empatiaa voi kehittää?
• Mitä empatiataidot ovat?
• Empatia tiimityössä ja asiakkaiden kanssa
• Haastavat tilanteet ja keskustelut

Päivä 2 (5h)
• Empatia vuorovaikutuksessa
• Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• Valmennuksessa mukana näyttelijä, jonka kanssa voi harjoitella haastavia tilanteita

Etätehtävä 2

Päivä 3 (3h)
• Empatia ja itsensä johtaminen
• Empatian kehittäminen tietoisesti – reflektioharjoitus
• Empatia itseä kohtaan
• Rajojen asettaminen

Koulutuksen hyödyt:

  • Ymmärrätte, mikä on myötätunnon business case ja kuinka se heijastuu organisaatiosi tuottavuuden ytimessä oleviin keskeisiin elementteihin.
  • Pääsette käytännössä harjoittelemaan palautteen antamista ja konfliktien ratkomista ratkaisukeskeisellä tavalla.
  • Omaksutte tärkeitä itsensä johtamisen taitoja jotka parantavat työyhteisön resilienssiä.
  • Ymmärrätte, miten myötätuntoinen johtajuus näyttäytyy ja todentuu teoissa
  • Saatte heti arkeen vietäväksi joukon toimivia ja testattuja menetelmiä, joilla palautteen antaminen tapahtuu turvallisesti.
  • Rakennatte työyhteisöä, jossa ihmiset ovat konkreettisesti toiminnan keskipisteenä.

”Empatia ja myötätunto eivät ole persoonan piirre vaan taito, jota voidaan opetella”

Investointi: 6900€ + alv. 24%

Maximi ryhmäkoko 20 henkeä (tällöin investointi 345€ + alv. / hlö)

Lähdetäänkö yhdessä muutosmatkalla ihmismielen syövereihin?

Tutustu asiakkaidemme valmennustarinoihin täältä

Yhteyden meihin saat yhteys-sivulta, katsotaan teille askelmerkit.