Sitomon kumppanit

Johanna Tohni

Sitomo on tehnyt yhteystyötä stand up -koomikko, improvisaationäyttelijä ja vuorovaikutuskouluttaja Johanna Tohnin kanssa jo neljän vuoden ajan. Johanna pitää asiakkaillemme simulaatiokoulutuksia, joissa käytännön harjoitteiden kautta tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Aiheina voivat olla esimerkiksi palautteen antaminen, coaching, tiimityö ja esiintyminen.

Johanna toimii koulutuksissa improvisaationäyttelijänä ja vuorovaikutuksen toisena osapuolena. Hän on hyvin pidetty kouluttaja erityisesti taitavan eläytymisensä vuoksi. Johanna täydentää kokemuksellisilla esiintymis- ja vuorovaikutustaitovalmennuksilla Sitomon palveluita erinomaisesti. Johanna on ollut esimerkiksi IKEA:n, Solitan, Koskiklinikan ja Workpowerin valmennuksissa mukana.

www.johannatohni.fi

Kati Stolt

Liikkeenjohdon konsultti, valmentaja Kati Stoltin ja Sitomon yhteistyö kattaa laajat kokonaisuudet kuten asiakkaidemme muutoshankkeet. Näitä voivat olla esimerkiksi uuden yrityksen tai yksikön käynnistäminen. Kati toimii johdon konsulttina yrityksille muun muassa asiakaspalvelun ja myynnin kehittämisen parissa.

Teimme vuoden 2015 aikana yhteisen laajan projektin Katin toimiessa eräälle asiakkaallemme ulkoistettuna johtajana ja Sitomon Nina valmentajana ajaen yrityksen johdon asettamia tavoitteita eteenpäin.

Kati sijaistaa Ninan äitiyslomaa 2016.

Brita Salminen

"Uskon vahvasti, että tietoinen läsnäolo on avain hyvään johtamiseen, ihmisten kohtaamiseen ja laaja-alaisempaan hyvinvointiin. Mindfulness on luova itsensäkehittämismenetelmä, jonka on tieteellisestikin todistettu toimivan ja joka tarjoaa parhaimmillaan yksilöille aivan uudenlaisen tavan lähestyä ilmiöitä, haasteita ja (työ)elämää yleensäkin.

Koulutuspäällikkönä muutamaan eri otteeseen työskennelleenä havaitsin, kuinka merkityksellisiä oppimistilanteet koulutuksiin osallistuville henkilöille olivat – ja kaipuuni päästä takaisin kentälle valmentamaan syttyi jälleen. Urheiluvalmennustyössä olin parhaimmillani innostajana ja hyvän ilmapiirin luojana sekä pystyin tuomaan esiin yksilöiden parhaat puolet. Huippu-urheilijana opin, mitä pitkäjänteisyys tarkoittaa ja sitä vaaditaan myös Mindfulnessin harjoittajilta.

Oman kokemukseni ja tunnetun fraasin mukaan suurin esteemme matkalla mahdollisuuksiin olemme me itse. Onneksi aivot ovat todistetusti plastiset ja mieli muokattavissa. Jokainen läsnäolon hetki on arvokas omalla tavallaan. Matka itseesi odottaa juuri sinua."

KM, Tampereen yliopisto 
Mindfulness-ohjaaja, Tampereen Kesäyliopisto NLP Practitioner (on going 11/2016)

Pia Koponen

"Olen innostava ja inspiroiva vuorovaikutus-, asiakaspalvelu-, esiintymistaito- ja ilmaisukouluttaja. Monipuolisten TYKY- ja TYHY-päivien lisäksi olen järjestänyt paljon erilaisia vuorovaikutukseen ja palautetaitoihin, viestintään, itsetuntemukseen, työssäjaksamiseen sekä yksilön ja yhteisön voimaantumiseen liittyviä koulutuksia.

Olen ohjannut ja opettanut myös improvisointia, improvisaatioteatteria ja kaikkea siihen liittyvää kaupunginteattereissa, kansanopistoissa, oppilaitoksissa, yrityksissä ja yhteisöissä vuodesta 2000 lähtien.

Mukaudun helposti ja innostun asioiden yhdistelystä, uuden luomisesta, soveltamisesta ja synergiasta. Painotan vahvasti kaikessa tekemisessä käytännönläheisyyttä ja sitä, että osallistuja voimaantuu ja saa omaan arkeensa konkreettisia työkaluja."

Vuorovaikutus-, asiakaspalvelu-, esiintymistaito- ja ilmaisukouluttaja (FM, NLP Associate Trainer)

Kuva: Petra Tiihonen/Alias Studiot Oy