Sitomo ja ihmiset

Sitomo on kohta vuosikymmenen kulkenut yritysten kumppanina kehityshankkeissa.

Sitomo on saanut alkunsa kahden Tamperelaisen yrittäjän toimesta. Edellisessä yrityksessään he havaitsivat, että organisaation kulttuuri on yksi suurimmista menestystekijöistä. Yritys kasvoi kannattavasti nollasta 250 henkeen kuudessa vuodessa nojaten vahvaan arvojohtamiseen ja tietoiseen kulttuurin kehittämiseen.

Yrityskaupan jälkeen kaksikko perusti Sitomon vastaamaan uudenlaisen valmennuksen ja yritysmuotoilun kysyntään. Sitomo toimii liiketoimintalähtöisesti, pureutuen asiakasyritysten kompleksisimpiin asioihin; yrityskulttuurin läpivalaisuun ja muotoiluun; ihmisten johtamiseen ja asiakaskokemuksen kehittämiseen.

Nyt useita satoja valmennus- ja muotoiluprojekteja myöhemmin Sitomolaiset havaitsevat nopean muutoksen suomalaisessa työelämässä. Yrityksen kulttuurista ja sen arvopohjasta on tullut entistäkin kovempi yritysten menestystekijä.

Nina Rinne

Olen asiakaskokemuksen, yrityskulttuurinmuotoilun sekä valmennuksen näkemyksellinen ammattilainen. Minulla on laaja kokemus asiakaslähtöisten kulttuurien rakentamisesta ja asiakaslähtöisten hankkeiden onnistuneista läpivienneistä.

Olen ollut starttaamassa useita menestyneitä yrityksiä ja myyntiorganisaatioita. Taustaltani olen hybridi strategisen tasoin liiketoimintaosaaja miksattuna organisaatio- ja ihmisymmärryksellä.

Tällä hetkellä kehitän itseäni tulevaisuuden tutkimus- sekä liiketoimintamuotoilutaitoja opiskelemalla.

Riikka Seppälä

Olen empaattinen ja analyyttinen ihmislähtöisen suunnittelutyön ammattilainen ja soljahdan moneen erilaiseen rooliin aina tilanteiden mukaan. Sisimmässäni minussa asuu kehittäjä, kuuntelija, muutosagentti ja sparraaja ja olen ehdottomasti parhaimmillani isojen kokonaisuuksien parissa, asiakasymmärryksen kerryttämisessä ja siitä tehtävien johtopäätösten ja havaintojen kiteyttämisessä pohjaksi uusille ideoille ja ratkaisulle.

Taustani on digitaalisten kokonaisuuksien ja tuotantojen parissa, sisältömarkkinoinnissa ja muutosvalmentajana. Ihan hiljattain sain päätökseen myös Lapin Yliopiston Service & Design opinnot ja seuraavaksi haluaisin kehittää osaamista älykkään intuition hyödyntämisessä työyhteisöjen kehittämisessä.

Toivon, että otat rohkeasti yhteyttä, jos haluat kysyä ihan mitä vain ja jos en heti osaa vastata, lupaan ottaa selvää. Ihmetellään yhdessä lisää!

Veikko Törrönen

Veikko on businessmuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka projekteissa painottuu vahvasti liiketoiminnallisesti mitattavissa oleva hyöty. Hän on johtanut lukuisia palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa.

Vahvan käytännön kokemuksen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa sekä businessmuotoilua TU Delft:issä.
Veikko on innostaja ja tekijä, jonka projekteissa syntyy tulosta – rennossa hengessä.

Johanna Tohni

Sitomo on tehnyt yhteystyötä stand up -koomikko, improvisaationäyttelijä ja vuorovaikutuskouluttaja Johanna Tohnin kanssa jo neljän vuoden ajan. Johanna pitää asiakkaillemme simulaatiokoulutuksia, joissa käytännön harjoitteiden kautta tutustutaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Aiheina voivat olla esimerkiksi palautteen antaminen, coaching, tiimityö ja esiintyminen.

Johanna toimii koulutuksissa improvisaationäyttelijänä ja vuorovaikutuksen toisena osapuolena. Hän on hyvin pidetty kouluttaja erityisesti taitavan eläytymisensä vuoksi. Johanna täydentää kokemuksellisilla esiintymis- ja vuorovaikutustaitovalmennuksilla Sitomon palveluita erinomaisesti. Johanna on ollut esimerkiksi IKEA:n, Solitan, Koskiklinikan ja Workpowerin valmennuksissa mukana.

www.johannatohni.fi