Etusivu
Sitouttaja on Valmennustoimisto Sitomo Oy:n ulkoiseen viestintään tarkoitettu yritysportaali. Portaali on luotu asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme sekä suuren yleisön iloksi, tietolähteeksi ja keskustelupaikaksi.

Tästä älykkyyden lajista on työelämässä pula

Älykkyyttä on monenlaista ja eri ihmisillä omassa ainutlaatuisessa suhteessaan. Kokemukset ja oppiminen harjaannuttavat meitä. Taipumukset vievät meitä tiettyyn suuntaan, joita ympäristö vahvistaa vallitsevien arvojen mukaisesti. Eri työtehtävissä, työpaikoissa ja -kulttuureissa on erilaiset osaamisen tarpeet ja arvostukset. On selvää, että matemaattis-loogista älykkyyttä tarvitaan. Nykypäivänä kielellinen lahjakkuus on eduksi. Onneksi myös emotionaalisesta älykkyydestä on puhuttu työn maailmassa jo pitkään, ja sen arvo huomataan.

On kuitenkin yksi älykkyyden laji, josta ei puhuta työn maailmassa sen omalla nimellään tai eritellysti, vaikka hyödyt olisivat valtavat. Ja se on henkinen eli spirituaalinen älykkyys. Syyt miksi tästä ei puhuta, ovat varmasti moninaiset. Monella ei ole kieltä kuvaamaan sitä – ja silloin siitä mihin ei löydy sanoja, on vaikea puhua. Yksi syy voi olla se, että henkisen älykkyyden mittaaminen on vaikeaa, kuten osan emotionaalistenkin taitojen mittaaminen. Vaikutukset kuitenkin ovat suunnattomat jos työyhteisössä on keskittynyttä henkistä älykkyyttä muiden älykkyyslajien rinnalla.

Voit ajatella, että kognitiivinen älykkyys luo ikäänkuin pohjan kaikelle. (Jätän tästä pyramidista pois nyt fyysisen älykkyyden, enkä myöskään lajittele Gardnerin lajien mukaan tätä. Rentoudutaan ja kuvitellaan vain tämä polku). Eli kognitiivinen luo pohjan. Siinä päällä on emotionaalinen älykkyys. Tunnetko ihmisiä, jotka ovat kognitiivisesti kehittyneitä, mutta emotionaalisella puolella on vielä tilaa kehittyä? Kyllä, molemmista on hyötyä. Ja tämä henkinen älykkyys on vielä tämän emotionaalisen yläpuolella tai ympärillä.

Emotionaalliseen älykkyyteen kuuluu (mm. Golemanin mukaan) kyky tiedostaa omia tunteitaan. Myös sosiaalinen tietoisuus, kyky empatiaan ja kyky “organisaatiotietoisuuteen” sisältyvät emotionaaliseen älykkyyteen. Listaan voi lisätä oman itsen johtamisen taitoja, kuten kyky vaikuttaa omiin tunteisiin, optimismin säilyttäminen, pitkäjänteisyys, läpinäkyvyys/aitous, oma-aloitteisuus ja kyky sopeutua. Ja tietenkin sosiaaliset taidot, kuten kyky kehittää toisia, inspiroivuus yhteisössä, vaikuttamistaidot ja yhteistyötaidot.

Näistä onneksi jo osataan puhua työyhteisöissä ja niitä osataan ja halutaan kehittää. Henkisestä taidosta olisi näiden lisäksi suurta hyötyä. Mutta mitä tämä vaikeasti kuvattavissa oleva henkinen älykkyys sitten on? Ja mitkä ovat sen hyödyt? Henkistä älykkyyttä voisi määritellä seuraavasti:

 • Kyky elää arvovetoisesti. Kyky tunnistaa ja eritellä arvoja itsessään, yhteisössä ja toisissa – Kun elämme arvovetoisesti, päätöksenteko ja hallinnantunne helpottuu ja pystymme tehokkaammin suuntaamaan fokusta oikeasti merkityksellisiin asioihin.
 • Kyky elää ja johtaa merkitysvetoisesti. Kyky tunnistaa eri merkitykset eri ihmisillä ja itsessään - Kun tiedämme “miksi”, kestämme paremmin myös epävarmuutta ja se kantaa meidät vaikeidenkin hetkien yli. “Ihminen kestää lähes mitä tahansa kun ymmärtää miksi” - Victor E. Frankl
 • Kyky ymmärtää hyvin erilaisia ihmisiä ja näkökulmia – Tämä on toimivan yhteistyön pohja. Jos emme todella ymmärrä erilaisuutta, hyväksy sitä ja osaa käyttää sitä voimavarana, on yhdessä tekeminen vaikeaa ja jopa tuloksetonta.
 • Kyky säilyttää vahva usko tulevaan ja elämään vaikeinakin aikoina - Tämän siivin jaksamme jatkaa ja näemme mahdollisuuden parempaan. Emme lannistu, menemme läpi harmaan kiven. Tätä periksiantamattomuutta tarvitsemme jatkuvasti, muuten jähmetymme ja tulemme pelkojemme ohjaamiksi.
 • Kyky tehdä viisaita ja empaattisia ratkaisuja isommasta viitekehyksestä käsin - Näin tehdyt päätökset kestävät tarkastelua ja kyseenalaistamista myös myöhemmin.
 • Kyky kuunnella omaa sisäistä ääntään ja tunnistaa ego itsessään – Itsetietoisuus ja itsensä johtaminen on kaiken kasvun ja kehittymisen perusta. Yhdessä menemme eteenpäin vain jos yksilöt menevät eteenpäin ja eteenpäinmeno vaatii aina oman sisäisen äänen ja egon tunnistamista.
 • Kyky hahmottaa elämän ja maailman kompleksisuutta ja hyväksyä ristiriitojaEmme voi hallita kaikkea, jotkut asiat on vain hyväksyttyvä. Hyväksyminen auttaa suuntaamaan fokuksen asioihin, joihin itse voimme vaikuttaa ja se kasvattaa kokemusta hallinnan tunteesta.

Muuttuva ja pirstaloituva maailma mahdollistaa yhä enemmän vaihtoehtoja elää elämää ja valita oma suunta. Tämä lisää työpaikoillakin arvojen ja elämäntapojen moninaisuutta. Ihmisten johtaminen muuttuu ylhäältä rinnalle kulkemiseksi. Väitänkin, että henkisen älykkyyden taidot tulevat vuosien saatossa erittäin tärkeiksi yritysten johtajille.

Tietoja Nina Rinne
Olen Valmennustoimisto Sitomon valmentaja ja haluan: - auttaa ihmisiä ja yrityksiä elämään omaa tarinaansa - tukea esimiehiä ja johtajia vahvistamaan omaa tapaansa johtaa - auttaa esimiehiä johtamaan muutosta tuottavalla tavalla - innostaa ja kannustaa ihmisiä kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen

Kommentit

 1. Elina Tiainen kirjoitti:

  Homman juju: kuinka valjastat intuitiosi rationaalisen suunnittelun ja päätöksen teon tueksi. Ja muistaen sen, että intuition ja luulon välillä ei ole yhtäläisyysmerkkiä.

 2. Nina Rinne kirjoitti:

  Intuitiota kait pitää vielä harjoittaa, niin siihenkin oppii oikein luottamaan?

 3. Juha Aerikkala kirjoitti:

  Tässä(kin) lajissa on hyvä haastaa itseään kaiken aikaa, sopivasti – ei ahdistavasti. Mieleeni tulee ainakin kolme mukavaa oppia jotka olen ainakin välillä muistanut:
  1. Mitä jos asiakas onkin oikeassa…
  2. Tiedänkö työpaikkamme siivoojan nimen? Mitä jos tietäisin…
  3. Kuka keittää aina kahvit? Mitä jos auttaisin…
  Pieniä asioita jotka tuovat asioihin uuden näkökulman, asenteen, mahdollisuuden, muutoksen – ties mitä.

  On ihmisiä jotka eivät usko kolmen edellisen voimaan, tai eivät ehkä suoriutuisi kolmesta “tavoitteesta” ja osalle asiat ovat mitä tavallisinta arkea. Olemme todella erilaisia, hyvä niin, ja siitäkin on otettava hyöty irti. Kaikilla jotain kasvun mahdollisuutta pienilläkin asennemuutoksilla. Se lähtee meistä itsestämme.

 4. Nina Rinne kirjoitti:

  Ehkä juuri tuo näkökulmien lisääntyminen tuo elämään sitä kuuluisaa vapautta!

 5. Antti Kivivalli kirjoitti:

  Äly on kykyä yhdistellä mielensisältöjä, ns. emotionaalinen äly on kykyä tunnistaa ja hallita myös omia tunteita eli mielentiloja, mutta jos henkinen/spirituaalinen/kognitiivinen äly on tuossa mainittuja asioita, niin mitä se henki on?

  Se ei ole mieltä, sillä mielensisältö, “ajatus”, ei tiedosta toista mielensisältöä. Siksi toimivassa mallissa on ruumiin ja mielen lisäksi tiedostava olemus. Tämä tietoisuus on kaiken alkulähde ja päämäärä ja tämä tietoisuuteen suuntautuvan kehityksen tiedostaminen(!) ja ymmärtäminen tärkeäksi on spirituaalisuutta. Sen toki pitää ilmetä myös arvoina ja toimintana. Siitä voi ja pitää puhua, mutta tyhjiä puheita siitä on jo tarpeeksi.

Speak Your Mind