Etusivu
Sitouttaja on Valmennustoimisto Sitomo Oy:n ulkoiseen viestintään tarkoitettu yritysportaali. Portaali on luotu asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme, työntekijöidemme sekä suuren yleisön iloksi, tietolähteeksi ja keskustelupaikaksi.

Jaettu innostus

Sanotaan, että ihminen toimii inspiraation ajamana tai pakon edessä. PYSÄHDY! Mietipä tätä hetki.

Kun viimeksi sait jotain sellaista aikaan, josta koit ylpeyttä ja tunsit saavuttamisen tunnetta; pystytkö jäljittämään jommankumman alkutunteen asialle? Oliko kyseessä inspiroitumisen ihana vetovoima vai annetun lupauksen, pelon tai sitoumuksen tuoma pakko? Toki matka tuo muitakin tunteita mukaan, mutta sanonnan mukaan jompikumpi näistä on alkuun paneva voima. Inspiraatio tai pakko.

Itse pidän hyvinkin paljon siitä, että asetan itselleni sitoumuksia, koska tiedän sen avulla tekeväni vaikeitakin asioita. Otetaan esimerkiksi juoksulenkki; lupaan kaverille, että lähden mukaan kahden tunnin juoksulenkille. Tiedän, että jos tekisin sen yksin, se jäisi puoleentoista tuntiin. No, mitä saavutan puolen tunnin lisäjuoksemisella? Kunnonnousua. Yksin paikkoja alkaisi särkeä ja valehtelisin itselleni, että puolitoista tuntia riittää. Kun vierellä on henkilö, jolle on luvannut kaksi tuntia, olen sitoutunut siihen ja sen lupauksen aion pitää. Itseään on helppo huijata, toista ei edes halua huijata.

Sitoutuminen on erinomainen eteenpäin vievä voima, mutta myönnetään, että inspiroitumisen tunne on huikeimpia kokemuksia elämässä. Mieleen ikään kuin avautuu uusi ikkuna. Aiemmin vaivalloiselta tuntuneet asiat sujuvat kuin ”vettä vaan”. Vuorokauden tunnit eivät tunnu riittävän, aamulla nousen ylös odottavaa intoa puhkuen. Tuntuu, että flow jatkuu jatkumistaan.

Mitä luulet tapahtuvan työpaikalla, jossa useampi ihminen kokee samaa tunnetta yhteisesti, samaan aikaan ja samanmielisesti? Tästä syntyy pysäyttämätön luonnonvoima, maailmoja muuttavaa toimintaa, ilmiö, jota ei voi enää vain yritykseksi kutsua.

Mitä ihmiset tarvitsevat siihen, että tällaisia kokemuksia ja tunteita voi syntyä?

 • Yhteisen, kirkkaan ja yhdessä ymmärretyn tarinan. Jotain syvää, joka perustuu palvelemiseen, uuden luomiseen tai vaikka toisten elämän helpottamiseen.
 • Sisäisen luottamuksen, hyväksynnän- ja arvostuksen tunteen. Tästä syntyy kykyä olla eri mieltä, josta taas voi jalostua uutta.
 • Näistä syntyy kollektiivista halua sitoutua yhteiseen tekemiseen ja tarinaan, joista taas seuraa mahdollisuus saavuttaa huipputuloksia.

Kääntäen, mitkä ovat suurimmat esteet yhteisen inspiroitumisen syntymiselle?

 • Kaukainen johto, joka ei ota ihmisiä/heidän mielipiteitään mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
 • Johdon egot ja itsekkäät tavoitteet, jotka menevät muun edelle.
 • Viestinnän epäselvyys ja salaisten (ihmisten välisten) sopimusten suosiminen.
 • Yhteisen tarinan ja tarkoituksen puute tai epäselvyys; ihmisten odotetaan tekevän tulosta ilman, että yhteistä tarinaa ja tarkoitusta on kirkastettu.
 • Luottamuksellisen tunnelman vaalimatta jättäminen.

Tähän on hyvä pysähtyä hetkeksi. Mitä muita inspiraation lähteitä tai esteitä löydät yrityksestäsi? Entä miten kutakin kohtaa luodaan tai vältetään omassa porukassa? Ota kynää ja paperia ja kirjoita ajatuksesi ylös. Näin ne myös varmemmin jäävät alitajuntaasi.

Apukysymyksiä ajattelullesi:

 • Mitä ihmiset tarvitsevat jaettuun innostukseen?
 • Miksi? Mitä hyötyä on jaetusta innostuksesta?
 • Mitä siitä syntyy?
 • Miten jaetun innostuksen voi luoda? Miten jaettu innostus pääsee syntymään?
 • Miksi koen aiheen läheiseksi ja tärkeäksi itselleni?
 • Mikä meillä mahdollistaa yhteisen innostuksen syntymisen?
 • Mikä estää?
 • Tukevatko työskentelytilamme ja -rutiinimme inspiraation syntymistä?

Lupaan sinulle johtajana ja esimiehenä lihavia ja ihania aikoja, jos saat ihmiset puolellesi ja yhteisen inspiraation syntymään. Se kaikki on vaivan arvoista!

Luottamus – työyhteisön menestystekijä

LUOTTAMUS. Luottamus itseen. Luottamus toiseen. Luottamus työkaveriin ja työyhteisöön. Luottamus omaan tekemiseen, osaamiseen ja tietämykseen. Luottamus muiden ammattitaitoon. Luottamus tunteisiin. Luottamus puolisoon ja ystäviin. Luottamus elämään. Ei luottamuksella ole turhaan maailmoja muuttava voima. Luottamus on edellytys toimivalle yhteistyölle, se on edellytys rakkaudelle ja ystävyydelle, se on edellytys luovuudelle ja oppimiselle.

”Luottamusta voidaan pitää maahan, rahaan ja teknologiaan verrattavana pääomana. Viljely vaatii maata ja tuotannollinen toiminta rahaa ja teknologiaa, mutta inhimillinen vuorovaikutus, jonka varassa maata viljellään ja tuotannollista toimintaa harjoitetaan, vaatii luottamusta pääomakseen.” -Risto Harisalo

Katsopa vaikka ympärillesi ja tarkastele, miten luottamus ja sen vaikutukset näkyvät elämässäsi. Mikä merkitys luottamuksella on ollut luodessasi suhdetta puolisoosi, ystäviisi ja työkavereihisi? Miten se suuntaa joka päiväistä toimintaasi? Sitä, missä työskentelet, sitä mihin päädyt tekemään ruokaostoksesi tai mistä ostat vaatteesi, sitä, mihin kuntosalille suuntaat töiden jälkeen tai sitä, kenet valitset lääkäriksesi sairastuttuasi. Aivan. Luottamus suuntaa koko elämäämme. Emme ole valinneet ympäristöämme sattumalta, se on luottamuksen tulosta.

Luottamus on myös menestyvän työyhteisön edellytys. Vanhoista kaavoista ei pysty poikkeamaan, uusia ajatuksia ei uskalla tuoda esille, hyviä ihmissuhteita ei kykene luomaan ja työtä ei pysty kokemaan tyydyttäväksi, jos luottamusta ei ole. Kaikkihan meistä tämän tietävät, mutta miksi silti epäluottamus valtaa työyhteisöissä aina aika ajoin sijaa? Miksi luottamusta ei vaalita jos se mahdollistaa menestyksekkään toiminnan ja hyvinvoivan työyhteisön? Mikä siinä on niin vaikeaa? Mitä voisimme tehdä lisätäksemme luottamusta työyhteisössä? Tampereen yliopiston hallintotieteiden professori Risto Harisalo johdatti meidät Aamulatauksessa näiden perimmäisten kysymysten äärelle. Aamun aikana mietimme, että luottamus on se tekijä, joka sitoo ihmisiä yhteen, laittaa ihmiset liikkeelle ja saa heidät ponnistelemaan yhdessä. Ilman luottamusta, meillä ei yksinkertaisesti ole tarvetta olla yhdessä. Sen tietävät teistä ainakin kaikki ne, jotka ovat joskus menettäneet luottamuksen johonkin.

Luottamuksella tuntuu siis olevan enemmän voimaa ja merkitystä kuin äkkiseltään tulisi ajatelleeksi. Sehän on kuin ylhäältä annettu lahja – mutta EI. Kyseessä ei ole lahja tai juhannustaika, se on kaukana siitä. Luottamus on kovan työn tulosta. Et varmasti opi luottamaan tai toimimaan luottamuksen arvoisesti vain lukemalla tämän blogitekstin tai kuuntelemalla asiantuntijoiden opastuksia – et todellakaan. Luottamus ei lisäänny automaattisesti eikä se tapahdu hallinnollisilla ratkaisuilla. Se tarvitsee työtä, sisäistä työtä. Sitä, että Sinä ja Minä otamme vastuun luottamuksen rakentamisesta. Kylmä fakta on, että luottamuksessa on kyse vain ja ainoastaan Sinusta ja Minusta ja meidän yhteistoiminnasta. Tämä vastuu saattaa tuntua pelottavalta, mutta toisaalta se on myös suuri mahdollisuus. Kun me itse istumme rahakirstun päällä, meillä on myös valta vaikuttaa siihen. Oleellista luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa on käyttäytymisemme. Omalla käyttäytymisellämme voimme kasvattaa luottamusta ja vähentää epäluottamusta.

Annankin sinulle seuraavaksi tehtävän: Pysähdy hetkeksi miettimään työyhteisösi toimintaa, työkavereidesi ja itsesi käyttäytymistä. Tarkastele miten puhutte toisillenne, mitä viestitätte ilmeillä ja asennoilla. Käytä kaikkia aistejasi. Katso sitten alle listattuja luottamusta vahvistavia käyttäytymisen piirteitä. Mitä niistä löydät teidän toiminnasta? Tee check-lista. Rehellisesti. Jos löydät piirteen työyhteisöstäsi, nouse ja tuuleta. Jos et, pysähdy ja mieti, miksi et sitä löydä ja mitä sinä voisit tehdä muuttaaksesi vastaustasi. Nyt siis tarkkana.

Luottamusta vahvistavat käyttäytymisen piirteet:

(Harisaloa & Miettistä (2010) mukaillen)

1. Sitoutuneisuus. Oletteko sitoutuneita työhönne ja työyhteisöönne? Valtaako teidät työn imu, onko välillänne vahva side? Sitoudutteko siihen, mitä teette?

KYLLÄ__ EI__

2. Vastuullinen käyttäytyminen. Otatteko vastuuta toiminnastanne ettekä siirrä sitä päämäärättömästi toistenne kannettavaksi? Käyttäydyttekö te vastuullisesti toisianne kohtaan? Vastuullinen käyttäytyminen edistää oikeudenmukaisuuden kokemuksen syntymistä ja on avainasemassa luottamuksen kasvattamisessa.

KYLLÄ__ EI__

3. Toisten tunteminen ja arvostaminen. Tunnetteko toisenne niin hyvin, että voitte tehdä töitä yhdessä vaivattomasti? Mitä oikeastaan tiedät työkaveristasi? Arvostatteko työyhteisöstä löytyvää erilaisuutta, erilaisia ajatuksia, tunteita, näkemyksiä ja tapoja ilmaista ideoita? Mitä paremmin ihmiset ovat oppineet tuntemaan toisensa, sitä helpompaa heidän on luottaa toisiinsa.

KYLLÄ__ EI__

4. Rehellisyys ja avoin vuorovaikutus. Rehelliset ihmiset eivät kätke puheisiinsa tai tekoihinsa piilomerkityksiä tai pyrkimyksiä. Rehellisiin ihmisiin voi luottaa ja heidän käsiin voi antaa itsensä ja oman osaamisensa. Tämä edistää avointa vuorovaikutusta, joka nopeuttaa puuttumista vaikeisiin asioihin. Oletteko te rehellisiä toinen toisillenne? Luotatko sinä kaikkiin työyhteisösi jäseniin?

KYLLÄ__ EI__

5. Ristiriitojen ratkaisu kehittävästi. Kaikissa työyhteisöissä on ristiriitoja. Ristiriitoja syntyy, vaikka kukaan niitä ei tarkoituksella synnyttäisi tai niistä pitäisi. Ristiriidat eivät ole ongelmia vaan ihmisten puutteelliset taidot käsitellä niitä, tekevät niistä ongelmia. Suhtaudutaanko teillä luovasti ja hyväksyvästi ristiriitojen ratkaisemiseen?

KYLLÄ__ EI__

Montako kertaa vastasit ”kyllä” ja pääsit tuulettamaan? Pystyitkö toteamaan, että työyhteisöstäsi löytyy luottamusta lisääviä käyttäytymistapoja? Hienoa! Vai kävikö mahan pohjassa pieni negatiivinen muljahdus? Kenties havahduit, että vielä on paljon asioita, joissa voi parantaa luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi? Ei hätää, kuulut todennäköisesti enemmistöön. Lohdullista on, että kiinnittämällä huomion edellä mainittuihin käyttäytymisen piirteisiin ja muuttamalla toimintaa niitä vastaavaksi, voit edesauttaa hurraa-joukkoihin pääsemistä. Mitä ikinä teetkin, pidä mielessäsi tämä:

”luottamus syntyy ihmisten välisen kanssakäymisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen yhteisvaikutuksena, kukaan ei voi ostaa eikä lainata luottamusta itselleen. Luottamus on ansaittava tai lunastettava omalla käyttäytymisellään.”


Luottamuksellisesti,

Tarja Kivistö

Mitkä arvot yrityksessämme toteutuvat?

Mitä sinä arvostat? Entä mitkä ovat työpaikkasi tai yrityksesi arvot? Ohjaavatko ne toimintaasi?

Joskus kuulee, että: “Siellähän ne arvot meidän nettisivuilla ovat, mutta eivät ne mitään merkitse”. Joissain yrityksissä osataan luetella ne osan henkilökunnan toimesta ja joissain ei olla niistä kuultukaan. Sitten on yrityksiä, joissa ne eletään todeksi päivittäin.

Yrityksessä on siis kirjattu ylös oikeat ja toteutuvat arvot tai väärät ja tavoittelemattomat arvot. Jotkin arvot jokaisessa yrityksessä kuitenkin toteutuvat.

Tarkkaile, mitä henkilöstö konkreettisesti tekee sekä puhuu ja vertaa sitten tapahtumia kirjattuihin arvoihin. Pyydä sitten suoraan henkilökuntaa kirjaamaan ylös kunkin mielestä tärkeimmät arvot, mitkä arkista toimintaa ohjaavat.

Jos olette määrittäneet arvoihinne rehellisyyden; niin oletteko puhuneet siitä miten sen tulisi ilmetä? Toinen pitää rehellisyytenä avautumista kaikista asioista ja toinen sitä ettei ainakaan valehdella. Toinen on pohtinut asiaa tarkkaan ja pitää yleistä suoraselkäistä toimintaa arvon merkkinä; ei myöhästy palavereista, tekee työt sovitusti ja vastaa kaikkiin yhteydenottoihin ajallaan.

Työyhteisön ristiriidat syntyvät usein arvoristiriidoista ja riittämättömästä kommunikaatiosta odotusten suhteen. Asiantuntevinkin tiimi tarvitsee yhteistä aikaa yhteisten asioiden äärellä. Kun perusasiat ovat kunnossa ja niille löytyy paikka jokavuosittaisista, kuukausittaisita ja viikoittaisista rutiineista soutaa orkesteri jämäkämmin samaan suuntaan.

Esimiehen kuuluu olla esimerkkinä kaikessa toiminnassa organisaatiolleen. Henkilöstö olettaa kaiken toiminnan olevan sallittua, oikeutettua ja tavoiteltavaa sen mukaan miten esimies toimii.

“Character is the most important trait of a leader — defined as always putting the needs of the organization above your own. The officer eats last. … If your ambition is for the organization, people will follow you. If you’re a leader whose ambition is all for your self, people will figure that out.”

Robert (Bob) McDonald