Tuottava tiimi / Toimiva johtoryhmä

Tiimeille, jotka haluavat tehostaa yhteistyötä ja parantaa päätöksentekokykyä.

Valmennuksen kesto: 1 päivä.

Valmennuksen sisältö

Valmennuksessa käydään läpi ryhmän dynamiikkaa, yksilöiden suhdetta toisiinsa, kaivetaan esiin tiimin vahvuudet sekä kehitetään tiimin vuorovaikutusta ja palautekulttuuria. Valmennuksen opit voidaan halutessa sisällyttää työyhteisön omaan konkreettiseen aiheeseen tai tilanteeseen.

Valmennuksen pohjalle voidaan teettää tiimin jäsenille Belbin Tiimiroolianalyysi, joka auttaa syventämään ymmärrystä erilaisuuden merkityksestä tiimin toiminnan kannalta.

Tiimiroolianalyysi tuottaa jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen raportin, joka perustuu henkilön omaan arvioon sekä kollegoiden arvioihin. Raporttia voi käyttää myös henkilökohtaisen kehittymisen välineenä. Lisäksi tuotetaan tiimin dynamiikasta oma raportti, joka auttaa näkemään tiimin vahvuuksia ja mahdollisia kehittämisen kohteita.

Analyysi perustuu Dr. Meredith Belbinin (Henley Management College) viitekehykseen yhdeksästä tiimiroolista, joihin tietyt luonteenpiirteet yhdistyvät. Toimivassa ja tuloksekkaassa tiimissä on teorian mukaan riittävä määrä erilaisia tiimirooleja edustettuna.

Valmennuksen lopputulokset

Valmennuspäivän loppuun mennessä on tehty 5 kovaa päätöstä. Luottamus tiimin jäsenten keskellä on lähtenyt entisestään vahvistumaan ja arvostus lisääntymään. Lisäksi tiimi tunnistaa jäsentensä vahvuudet ja oppii hyödyntämään niitä tehokkaammin arjen tiimityössä.

Kysy lisää ja pyydä tarjouspyyntö!