Palvelut

Organisaation menestys lähtee ihmisistä. Huipputiimi muodostuu tiedostavista ja joustavista yksilöistä. Jotta yksilö voi ymmärtää omaa toimintaansa, tapaansa vuorovaikuttaa ja tekemistään rajoittavia tekijöitä, hänen täytyy tunnistaa kokemusmalliensa rakentuminen. Väitämme, että valmennuksen avulla tiimit ja yrityksen ihmiset saadaan näkemään omat mallinsa ja näin vapautumaan rajoituksistaan.

Sitomon tarjoamat valmennukset ovat kattavia kokonaisuuksia, joissa hallittujen prosessien avulla kehitetään nykyisiä toimintamalleja ja vaikutetaan positiivisesti koko liiketoimintaan (katso esim. Case Gylling Accounting). Tehtävänämme on pureutua paikoitellen haastaviin ja vaiettuihinkin aiheisiin. Kukin valmennus alkaa aina tilannekartoituksella ja havainnoinnilla – vain siten saadaan tarvittava ymmärrys organisaatiokulttuurin nykytilanteesta. Samoin käydään läpi asiakasyrityksen numeeriset ja strategiset tavoitteet.

Valmennuksesta on merkittävää apua niin yrityksen sisällä kuin yksilön oman elämän kannalta.

Yksilölle motivaatiota, rohkeutta ja muiden ymmärrystä

Sitomon avoimissa valmennuksissa rakennamme unohtumattomia ja työntekijää kokonaisvaltaisesti kehittäviä elämyksiä – käytönnössä tehtävänämme on luoda yksilöstä oman, paremman itsensä johtaja. Valmennus herättelee ja luo motivaatiota tärkeisiin asioihin.

Valmennuksen myötä yksilö saa rohkeutta toteuttaa muutoksia ja sopeutua niihin, ymmärrystä toisiin ihmisiin, arvostusta omaa itseä kohtaan, parantuneita vuorovaikutustaitoja ja ihmissuhteita sekä voimaa elää omannäköistänsä elämää. Valmennuksesta energisenä ja vapautuneena lähtevä ihminen on aina paras palaute.

Yrityksille voimavaroja pitkäaikaiseen kasvuun

Organisaatioiden kanssa keskitytään erityisesti tiimityön kehittämiseen, joustavuuden lisäämiseen, asiakaskeskeisyyden ymmärtämiseen ja asiakaspalvelun myynnillistämiseen, myynnin kehittämiseen, parempaan johtamiseen ja toimivampaan vuorovaikutukseen. Tulokset ovat lähtöisin ryhmän yhteisen ymmärryksen lisääntymisestä sekä yksilöiden motivaatiosta. Ja niihin valmennuksemme perustuukin – yhdessä tehtyihin havaintoihin sekä omien ajatusprosessien ymärtämiseen.

Tahtotilana on, että valmennuksen jälkeen henkilöt työskentelevät motivoituneina yhdessä kirkkaamman päämääränsä eteen sekä kokevat merkityksellisyyttä omassa työssään. Muita keskeisiä tuloksia ovat joustavuuden lisääntyminen, myynnillisempi asiakaspalveluote, hyvin toimivat tiimit ja johtoryhmät, rohkeus vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen, parantunut itsensä johtaminen sekä ymmärrys oman toiminnan vaikutuksesta organisaatioon.

Lue lisää valmennuksistamme täältä.

”En voinut uskoa, miten suuri muutos ihmisten asennoitumisessa voidaan saada aikaan! Aiemmin asiakaspalvelumme työntekijät ahdistuivat myyntivaateiden lisääntymisestä. Nyt asenneilmasto on muuttunut ja olemme valmennuksissa pääseet myynnin kehittämisessä konkretian tasolle.”

Sari Toivola, Asiakaspalvelupäällikkö, Tampereen Puhelin