Millainen on empatian business case?

 

JK Rowling, Harry Potterin luoja, pyydettiin Harvardin yliopistoon pitämään puhe valmistuvalla luokalle. Hän päätti puhua kahdesta tärkeästä aiheesta, epäonnistumisesta ja mielikuvituksen voimasta. Ja onneksi näin, olihan hän sanoillaan saattamassa työelämän tulevaisuuden tähtiä matkalle kohti täyttä työelämää.

Epäonnistuminen ja mielikuvitus, kaksi niin keskeistä teemaa tämän ajan ja erityisesti tulevaisuuden työelämässä. Mutta miksi? Ja mitä ihmeen tekemistä epäonnistumisella ja mielikuvituksella on empatian ja myötätunnon kanssa? No, paljonkin!

Toisin kuin mikään muu olento tällä planeetalla, ihminen kykenee oppimaan ja ymmärtämään sellaistakin, mitä ei ole itse kokenut. Me pystymme mielessämme kuvittelemaan, millaista on olisi olla joku toinen. Tästä pohjimmiltaan on kyse empatiasta, kyvystä elää toisen tunteissa mukana. Empatia on osaamispääomaa, jota tarvitaan paitsi uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseksi, myös merkityksellisten kohtaamisten synnyttämiseksi, joita ilman ei työelämässä enää pärjää. Mutta empatia yksin, ei vielä riitä. Sen lisäksi työyhteisöihin kaivataan kipeästi lisää epäonnistumisetkin sallivaa myötätuntoa, aktiivista halua toimia toisen parhaaksi. Ja paitsi toiselle, myös itselle on haluttava hyvää. Tämä korostuu erityisesti ajassa, jossa itseohjautuvuus ja matalat organisaatiot yleistyvät vauhdilla ja asiantuntijat ovat yhä selkeämmin oman onnensa seppiä, mitä tulee oman työn ja osaamisen johtamiseen.

”Toisin kuin mikään muu olento tällä planeetalla, ihminen kykenee oppimaan ja ymmärtämään sellaistakin, mitä ei ole itse kokenut. Me pystymme kuvittelemaan, millaista on olisi olla joku toinen.”

Empatia, kyky katsoa ympäröiviä asioita toisten ihmisten näkökulmasta on keskeinen osaamispääoma kasvuhaluisissa yrityksissä. On myös ihan jokaisen vastuulla etsiä jaettuun työarkeen käytäntöjä, joilla luodaan edellytyksiä parempaan ihmisten ymmärtämiseen ja myötätuntoiseen tapaan olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Empatia on jokaisen oma valinta, jokaisena päivänä. Onneksi empatia ja myötätunto eivät oli persoonasta riippuvia ominaisuuksia, vaan niitä voidaan treenata, voimistaa ja vahvistaa.

”Onneksi empatia ja myötätunto eivät ole persoonasta riippuvia ominaisuuksia, vaan niitä voidaan treenata, voimistaa ja vahvistaa. ”

Viisas ihminen, roolista riippumatta tunnistaa, kuinka empatia ja myötätunto henkilöstön ydintaitoina heijastuvat organisaation keskeisiin tuottavuuden elementteihin.

Aktiivisen empatian mahdollistamia hyötyjä organisaatiolle ovat mm:

  • Kognitiivinen suorituskyky kasvaa, kun ihmiset ovat myötätuntoisessa vuorovaikutuksessa keskenään
  • Myötätunto mahdollistaa turvalliset konfliktit, joissa innovaatiot usein syntyvät
  • Empatia luo henkilöstön kasvun maaperää, auttaen palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
  • Empaattinen suhtautuminen avaa uusia näkökulmia ja auttaa paremmin ymmärtämään niitä tekijöitä, joilla voimme tuottaa arvoa asiakkaille
  • Myötätuntoinen asenne ympäröiviin ihmisiin lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja rakentaa luottamuksen ilmapiiriä
  • Myötätunto itseään kohtaan auttaa huolehtimaan omasta jaksamisesta ja antaa työkaluja itsensä johtamiseen työarjen keskellä

Merkittävimmillään ja mullistavimmillaan mielikuvituksen voima on silloin, kun meissä herää myötätunto muita ihmisiä kohtaan – heitäkin joiden kanssa meillä ei ole mitään yhteistä. Ja nyt näitä taitoja on ainutlaatuinen mahdollisuus lähteä treenaamaan järjestämässämme Empatia työyhteisössä -valmennuksessa joka varustaa tiimisi menestystä synnyttävillä työtaidoilla. Kolmen päivän aikana  puramme hypetetyt työelämätaidot, empatian ja myötätunnon, konkreettiseksi arjen tekemiseksi ja annamme stepit ja käytännön menetelmät, joilla tiimit voivat yhdessä rakentaa parempaa, ihmisten lähtökohdista käsin johdettua, täyttä ja tuottavaa työelämää – työelämää – joka on ennen kaikkea kiinni meistä ihmisistä.

Lähtisitkö mukaan valmennukseen, joka tuo ihmisosaamisen näkyväksi tuloskortille?

Tutustu Työyhteisön Empatia -valmennukseen

Heräsikö sinulla kysymyksiä? Autan enemmän kuin mielelläni, ota ihmeessä yhteyttä ja jutellaan lisää.

Hymyin, Riikka

– riikka.seppala@sitomo.fi , puh. + 358 503712000

JAA