HR Hackathon – Asenne ja motivaatio

Olin tänään 22.11.16 Tulevaisuuden Työpaikkojen järjestämässä HR Hackathonissa. Idea oli fasilitoidusti ratkaista erilaisia motivaatioon liittyviä kysymyksiä.

Motivaatio käsitteenä tarkoittaa liikuttamista, jotain sykäystä joka aiheuttaa liikettä. Motivaation lähteitä ja ryppäitä on monia. Eri ihmiset motivoituvat eri tilanteissa eri tavoin ja eri syistä. Harmillisen epämääräistä.

Tunne ihmisesi

Yksinkertaistettuna kuitenkin johtajalle se tarkoittaa sitä, että on pysähdyttävä kuulemaan ihmistä ja ihmisiä itseään mistä kukin motivoituu, voidakseen päästä tästä erialisuudesta kärryille. Ja se, että toinen sen kertoo vaatii aikaa, luottamusta ja avointa kommunikaatiota.

Yhteisesti totesimme, että yksi varmimpia keinoja motivoinnille on luoda ympäristö ja kulttuuri, jossa motivoituminen on mahdollista. Voit lähteä miettimään ensin itse vaikka mikä sinua ja muita ihmisiä mahdollisesti ”epämotivoi” ja taklata näitä esteitä ympäriltänne.

Tee motivaatiolista

Yksi konkreettinen työkalu motivaation selvittämiseen ja keskustelun nostamiseen voisi olla seuraavanlainen: listatkaa erilaisia motivoitumisperusteita porukalla ja käyttäkää listaa tulevaisuudessa keskustelujen avaajana. Ihmiset voivat jatkossa listan avulla yrittää tulkita mikä on kunkin motivoitumisperuste ja mikä ei motivoi. Sen pohjalta voidaan tarvittaessa muuttaa toimintamalleja ja/tai palkitsemiskäytänteitä.

Usko ihmisiin

Pysäyttävin hetki päivässä oli kuulla ihmisten tarinoita motivoitumisesta. Monessa tarinassa näytteli pääosaa usko ja haasteet. Kiteytetysti toinen oli auttanut omalla uskollaan toiseen ihmisen haastavan paikan yli tai tukenut tavoitteeseen tarjoamalla innostusta, näkökulmia ja rohkeutta.

Yhdessä motivoituminen on psykologinen sopimus

Itse ajattelen, että työkalut ja keskustelut jäävät ohueksi yläpilveksi ilman uskoa ja päräyttävää kulttuuria. Hienoimmillaan ihmisiä yhdistää yhteinen tavoite ja merkitys. Johdolla on käsittämättömän suuri rooli oman sitoutumisen ja innostumisen kautta tarinan synnyssä, jotta sen on mahdollista sytyttää monia ja vetää puoleensa riittävän samansuuntaisesti ”arvottuneita” ihmisiä. Tämä vaatii johdolta pitkäkestoista uskoa matkan päämäärään ja psykologista sopimusta ihmisten kanssa siitä, että jaetaan sama maailma. Tällainen porukka pystyy yhdessä ihmeisiin.

Päivän annista syntyneiden ideoiden muistilista:

  • Mieti mistä itse motivoidut.
  • Älä oleta ymmärtäväsi mistä toiset motivoituvat vaan tutki ja kysy.
  • Sytytä ensin itsesi, sitten vasta voit sytyttää muut.
  • Usko toiseen ja näe ihmisen vahvuudet sekä potentiaali. Se auttaa toista kasvamaan.
  • Anna ihmisille vahva omistajuuden tunne asioihin, se motivoi.
  • Yllättävät ja konkreettiset kehut motivoivat tehokkaasti.
  • Anna ihmisten itse ideoida palkitsemisen keinoja, voit yllättyä siitä mitä he toivovat.
  • Ota itse vastaan palautetta ja kerro myös mokistasi. Näin virheitä pelkäävät ihmiset saattavat lähteä rohkeammin kokeilemaan uusia asioita.

Kerro rohkeasti ajatuksia joita sinulla lukiessa heräsi!

Nina Fazer

Kirjoittaja: Nina Rinne, Sitomon perustaja ja valmentaja – On loputtoman utelias ihmisten välisille ja ihmisten pään sisäisille ilmiöille

JAA