Empatia tiimivalmennus

Suomalainen johtajuus on rikki!

Kurkistus Suomalaista johtajuutta tutkineen Työelämä 2020- hankkeen raportin tuloksiin vetää hiljaiseksi. Suomalainen johtaminen ei ole kunnossa.

Ja muutoksella on kiire.

Tuoreen selvityksen mukaan suomalaista johtamistapaa leimaa kolme selvää vahvuutta: vahva asiaosaaminen, yhteinen arvopohja ja johtajien maanläheisyys. Selkeiksi kehitystarpeiksi on puolestaan tunnistettu mm. tarve avoimempaan keskustelukulttuuriin ja vuorovaikutukseen sekä taitoihin antaa ja vastaanottaa palautetta kehittävässä muodossa. Kaikki taitoja, jotka vaativat meiltä ihmisiltä syvempää empatiaa ja myötätuntoa – kykyä ja ennen kaikkea halua ymmärtää toisiamme -itseämme, kollegoitamme ja asiakkaitamme haluten heille hyvää.

Mutta missä näitä taitoja oikein voisi treenata?

Empatia- tiimi valmennus on syntynyt vastaamaan työelämän myllerryksessä syntyneisiin organisaation ja sen ihmisten uusiin tarpeisiin ja se tarjoaa konkreettisia keinoja empatian hyödyntämisestä:

 • työyhteisön johtamiseen
 • uudenlaisen organisoitumisen tueksi
 • tiimityön kehittämiseen
 • itseohjautuvan asiantuntijatyön tueksi
 • innovaationtoiminnan maaperäksi
 • asiakkaiden tilanteiden ja tarpeiden syvällisempään ymmärtämiseen

Valmennus purkaa paljon hypetetyt työelämätaidot – empatian ja myötätunnon, konkreettisiksi arjen atomeiksi ja antaa askelmerkit ja arjen työhön mukaan napattavat käytännön menetelmät, joilla tiimit – olipa kyseessä sitten johtoryhmä, esimiehet tai asiantuntijatiimit – voivat yhdessä rakentaa parempaa, rauhallisempaa, ihmisten lähtökohdista käsin johdettua ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin merkityksellisesti vastaavaa täyttä ja tuottavaa työelämää – työelämää – joka on ennen kaikkea kiinni meistä ihmisistä.

”Työelämän jatkuva kiire on tutkimuksen mukaan yksi merkittävimmistä empatiaa ja myötätuntoa kaventavista työelämän ilmiöistä. – CO -Passion Hanke”

Empatia – tiimivalmennus vie erilaiset tiimit matkalle ihmisymmärryksen syvään päähän ja sopii sinulle johtaja, esimies, tai asiantuntija, joka haluat:

1. vahvistaa työyhteisösi taitoja myötätuntoiseen kohtaamiseen ja avoimeen vuorovaikutukseen
2. tukea kiireen keskellä pysähtymisen ja oman toiminnan reflektointi – ja priorisointitaitoja
3. lujittaa työyhteisön taitoja palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen
4. juurruttaa ihmisten välille hyvän huomaaminen kulttuuria
5. voimistaa työyhteisösi rakentavan kohtaamisen taitoja konfliktitilanteita varten
6. löytää keinoja itseohjautuvien organisaatioiden työn tukemiseen ja sen johtamiseen

Koulutuksen sisältö:

Valmennusyhteistyö koostuu kolmesta 3h–5h lähipäivästä ja kahdesta etätehtävästä.

Etätehtävä 1

Päivä 1 (3h)
• Mitä empatia on?
• Empatian hyödyt työelämässä
• Miten empatiaa voi kehittää?
• Mitä empatiataidot ovat?
• Empatia tiimityössä ja asiakkaiden kanssa
• Haastavat tilanteet ja keskustelut

Päivä 2 (5h)
• Empatia vuorovaikutuksessa
• Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
• Valmennuksessa mukana näyttelijä, jonka kanssa voi harjoitella haastavia tilanteita

Etätehtävä 2

Päivä 3 (3h)
• Empatia ja itsensä johtaminen
• Empatian kehittäminen tietoisesti – reflektioharjoitus
• Empatia itseä kohtaan
• Rajojen asettaminen

Koulutuksen hyödyt:

 • Ymmärrätte, mikä on myötätunnon business case ja kuinka se heijastuu organisaatiosi tuottavuuden ytimessä oleviin keskeisiin elementteihin.
 • Pääsette käytännössä harjoittelemaan palautteen antamista ja konfliktien ratkomista ratkaisukeskeisellä tavalla.
 • Omaksutte tärkeitä itsensä johtamisen taitoja jotka parantavat työyhteisön resilienssiä.
 • Ymmärrätte, miten myötätuntoinen johtajuus näyttäytyy ja todentuu teoissa
 • Saatte heti arkeen vietäväksi joukon toimivia ja testattuja menetelmiä, joilla palautteen antaminen tapahtuu turvallisesti.
 • Rakennatte työyhteisöä, jossa ihmiset ovat konkreettisesti toiminnan keskipisteenä.

”Empatia ja myötätunto eivät ole persoonan piirre vaan taito, jota voidaan opetella”

Kuvaus kouluttajista ja kokemuksesta! – saadaanko nämä otettua sivuilta?

Investointi: 6900€ + alv 24%

Maximi ryhmäkoko 20 henkeä ( tällöin investointi 345€ + alv / hlö)

Lähdetäänkö yhdessä muutosmatkalla ihmismielen syövereihin?

Yhteyden meihin saat: yhteys-sivulta, katsotaan teille askelmerkit.